Døden kan blive dyr

Kiste

Kiste Foto: . / Scanpix

Fakta

Sådan har vi gjort Kristeligt Dagblad har spurgt til prisen for en enkel begravelse af en 70-årig kvinde, død på sygehus, medlem af folkekirken - og vi har spurgt til både kistebegravelse i gravsted og urnebegravelse med nedsættelse i fælles urnegravsted med navneplade. Priserne er angivet for en begravelse på en hverdag, ellers lægges der på bestemte ydelser 50 procent oveni. Priserne er uden sten på enten urne- eller kistegrav og uden 20 års vedligeholdelse af kistegravstedet. Begravelseshjælp på 1050 kroner er ikke medregnet.

Fakta

For afdøde, som efterlader ægtefælle eller har børn under 18 år, er formuegrænsen 28.100 kroner, og begravelseshjæpen bortfalder ved 36.500 kroner.

relevante temaer

Kristeligt Dagblad har fundet prisforskelle på op til 7000 kroner på begravelser i samme lokalområde

Nære pårørende vil altid have det svært, når de skal arrangere en begravelse af mor, far eller, endnu værre, af egne børn. Og for mange er det at shoppe rundt blandt bedemænd lidt tabubelagt, fordi det nødigt skulle hedde sig, at man ikke vil betale, hvad det koster at få begravet sit familiemedlem.

Men det kan godt betale sig at tage en dyb indånding og så gøre nøjagtig det samme, som man ville gøre, hvis det drejede sig om køb af møbler eller hårde hvidevarer: gribe telefonen og ringe rundt for at høre, hvad forskellen i priser er.

Det har Kristeligt Dagblad gjort uden at fortælle bedemændene, at det var til brug for en artikel. Derfor er deres navne heller ikke nævnt. Vi har ringet til alle bedemænd i henholdsvis Vejle, Svendborg, Værløse-området, Slagelse og Aalborg. Inden for de enkelte byer er der flere tusind kroners forskel på den samme begravelsesydelse. Det kan være ligegyldigt for mange mennesker, som måske kender eller har hørt godt om en bestemt bedemand, eller som ved første opringning fatter tillid til den bedemand, de får i røret. For andre kan en besparelse være vigtig. Det skal også nævnes, at bedemænd er uden indflydelse på prisen for kremering, vedligehold af urnegravsted, betaling for at få gravet et hul til kisten og andre forhold, som er besluttet enten kommunalt eller af et menighedsråd, afhængigt af, hvem der ejer kirkegård og krematorium.

Vores undersøgelse bekræftes af en endnu ikke offentliggjort redegørelse fra Forbrugerstyrelsen - styrelsen har undersøgt 303 dødsfald udvalgt i hele landet og kan altså ikke sammenligne inden for enkelte byområder. Men Forbrugerstyrelsens redegørelse "Når familien mister ..." kan fortælle, at af styrelsens undersøgte 303 dødsfald blev der brugt bedemænd i forbindelse med begravelsen af de 302. Og som det fremgår af avisens forside i dag, er 83 procent meget tilfredse med bedemændenes ydelser.

I Vejles fire bedemandsforretninger er der 3.800 kroners forskel fra den billigste til den dyreste bedemand ved kistebegravelse og knap 6000 kroner for urnebegravelse. Fra henholdsvis 14.000 til 17.800 kroner og fra 14.000 til 19.780 kroner.

I Svendborgs to bedemandsforretninger er der 5000 kroners forskel ved kistebegravelser og 4000 kroner på urnebegravelser. Men her ønskede den ene bedemand ikke at gå i detaljer med betaling af enkelte dele af begravelsen, så prisforskellen kan være uretfærdig.

I Værløseområdet er der en forskel på 5000 kroner mellem de tre bedemandsforretninger, og i Slagelse er der en forskel 3000 kroner og 2700 kroner på henholdsvis kiste- og urnebegravelser.

I Aalborgs tre bedemandsforretninger findes den største forskel. 7000 kroner på en urnebegravelse og 6000 på en kistebegravelse.

Forskellene i priser, som alene angår bedemændene, findes i honoraret - i Slagelse er forskellen 2000 kroner, men det høje honorar på 4750 kroner som det dyreste opvejes af, at hans kister er henholdsvis 1700 kroner og 2300 kroner billigere end de andres.

En anden udgift som varierer fra bedemand til bedemand, er kørselsprisen med kiste, urne og blomster til kirkegården. Det er ilægning i kiste på sygehus, og det er prisen på kister - her topper en bedemand i Svendborg prisen med 7000 kroner for den billigste begravelseskiste, mens en bedemand i Vejle topper med bisættelseskister til kremering for 6100 kroner. Sidstnævnte er altid billigere, fordi låget ikke skal holde til jordpåkastelse.

Der er som nævnt også en række priser, som bedemændene ofte lægger ud for, men som de ingen indflydelse har på.

For eksempel at det koster 3053 kroner at få gravet hul til kisten på kirkegården i Svendborg, mens prisen i Vejle er 1807 kroner. At afdøde bliver kremeret gratis, hvis han eller hun var bosiddende i Ballerup Kommune, men hvis man dør og var bosiddende i Værløse skal de pårørende betale 1689 kroner sammesteds. Vedligeholdelse af fælles urnegravsteder med plader er gratis for de pårørende, hvis afdøde boede i bydelen Hareskov, mens man i Slagelse betaler næsten 2000 kroner for 10 års vedligeholdelse og i Vejle 3500 kroner.

Det er næsten altid dyrere at blive begravet på en kirkegård, hvis man ikke er medlem af folkekirken - en af undtagelserne er Københavns Kommune, hvor kommunen ejer langt hovedparten af kirkegårdene. Her er prisen den samme for medlemmer og ikke-medlemmer.

Så det er ikke alene bedemændenes priser, man kan undersøge - det er også kirkegårdenes priser for forskellige ydelser, der er med til at fastsætte den samlede pris på begravelser.

Forbrugerstyrelsens endnu ikke offentliggjorte redegørelse har også priser med for udgifter til bedemænd og kirkegårde. Redegørelsen dækker ikke hele landet, men der er sammenlignet priser i de områder, hvor de undersøgte 303 afdøde er blevet begravet.

Det billigste kistegravsted, inklusive 20 års vedligeholdelse, koster 7500 kroner ved Sct. Nicolai Kirke i Køge, hvis man er folkekirkemedlem og bosat i kommunen. Det dyreste er på kirkegården ved Lillerød Kirke i Helsingør Stift, hvor prisen for den samme er 36.021 kroner.

For et ikke-medlem af folkekirken, som bor i kommunen, er det billigste kistegravsted 11.979 kroner i Herritslev Kirke på Lolland, mens det dyreste igen er Lillerød Kirke med 49.318 kroner.

Den absolut billigste begravelse er, at man selv køber en kiste hos en bedemand, lejer en lukket varevogn og kører kisten til højtidelighed i et kapel i et krematorium, så kremeringen kan foregå umiddelbart efter uden yderlige kørsel med kiste. Man kan købe urnen billigere i krematoriet end hos bedemanden. Der kan spares urnenedsættelse og vedligeholdelse af gravsted, hvis man ansøger om at sprede asken over vand. Så bliver udgiften under 5000 kroner.

Den model vil de færreste gøre brug af. Næsten alle gør brug af en bedemand og de fleste eksperter i sorg vil også sige, at pårørende har brug for et konkret sted at mindes.

Begravelseshjælpens størrelse reguleres årligt. Ovenstående er 2005-tal.
<div class="factsBox">Alle mennesker født før 1957 får 1050 kroner i begravelseshjælp. </div><div class="factsBox">Til afdøde børn under 18 år gives begravelseshjælp på 7050 kroner. </div><div class="factsBox">Til afdøde uden ægtefælle er den maksimale begravelseshjælp 8250 kroner, hvis formuen ikke overstiger 14.050 kroner, og begravelseshjælpen bortfalder helt, når formuen overstiger 22.450 kroner. I formuen beregnes også fast ejendom. </div>

Bente Clausen

Født 1960. Bifag i historie fra Aarhus Universitet 1985. Uddannet journalist 1989. Suppleringsfag i minoritetsstudier fra Københavns Universitet i 1997. Skrevet 'For Guds Skyld - om protestantisme og politik i USA' i 2004. På Kristeligt Dagblad fra 1989-93, Indenrigsministeriet 1993-96, Kristeligt Dagblad fra 1996. Stofområde: Kirkelige forhold, kirkeret, kirken og menneskerettigheder, islam og jødedom i Danmark.

Tilføj kommentar

fra shop.k.dk

STYRK DIT BARNS KARAKTER - et forsvar for børn, barndom og karakterdannelse

kr. 249,00 Køb

Bachs mesterværker

kr. 699,00 Køb

Mozart - Argerich og Abbado

kr. 129,00 Køb

Sæt med 8 smukke kunstkort af Arne Haugen Sørensen

kr. 115,00 Køb

BEIJING LOVE STORY

kr. 299,00 Køb

RØDE HUNDE GØR IKKE

kr. 249,00 Køb

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.