Henning Nørhøj

Fagredaktør

Født 1944. Cand theol. og historiker, fhv. lektor i læreruddannelsen. Har været sognepræst og dernæst forstander for Rønde Højskole og lærer i kateketik ved Pastoralseminariet i Århus. Forfatter til bl.a."Skabelse og miljøkamp", "Oplevelse og pædagogik" og "Mødet mellem religionerne", samt lærerbogsmateriale til folkeskolens kristendomsundervisning. Bøger om Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. Omfattende foredragsvirksomhed.

E-mail: norhoj@kristendom.dk  

  • Oprettet som bruger: april 2014

Artikler af Henning Nørhøj

Hvem boede egentlig på Børglum Kloster, hvor "Ludvig og julemanden" foregår?

TV 2's julekalendere "Ludvig og julemanden" foregår på det smukke Børglum. Klosteret var oprindeligt beboet af en munkeorden, der i 1120'ernes Tyskland blev grundlagt af en omvendt adelsmand


De ti vigtigste ting i middelaldermenneskets kristentro

Hvilke ting i kristendommen var mennesker i middelalderen mest optaget af? Og var der helt overensstemmelse mellem kirkens teologi og det almindelige menneskes kristentro? Vi prøver at se på , hvad der var vigtigst for middelalderens mennesker.


De 10 vigtigste ting i middelalderens teologi

Nadverlæren, antallet af sakramenter og samspillet mellem tro og fornuft. I middelalderens teologi blev kirkens lære fastlagt. Et af de vigtigste redskaber var den græske filosofi


Himmelske Dage, Kirkedage i København. Åbningsgudstjenester i Trinitatis her på billedet, hvor kirken er ...

Hvad betyder det, at folkekirken er grundtvigsk?

Mange præster og folkekirkemedlemmer kalder sig i dag ”grundtvigske”. Men hvad mener de med det? Er det blot for at sige, at de ikke er missionske? Vi ser på folkekirkens ”grundtvigske” indhold


Bosnian Orthodox Serbs attend Christmas Mass at the Congregational Church of" The Mother of God" in ...

Det ortodokse kirkeårs højtider og liturgi

I den ortodokse kirke begynder det liturgiske år den 1. september. Se her, hvornår verdens ortodokse fejrer jul, påske og Gudsmoders fødsel


Hvad er forskellen på at være grundtvigianer og tidehvervsk?

Når vi taler kirke og kristendom herhjemme, stilles det grundtvigske ofte op over for det tidehvervske. Men hvad er de vigtigste forskelle mellem at være "tidehvervsk" og at være "grundtvigianer"? Få fem bud her


Pope Francis greets the faithful as he arrives to celebrate his Weekly General Audience in St. Peter's ...

Vil pave Frans give kvinder adgang til kirkelige embeder?

Pave Frans har åbnet for muligheden for at diskutere, at kvinder kan blive diakoner i den katolske kirke. Men hvad er en diakon, og betyder det, at kvinder i fremtiden også kan se frem mod at kunne indtage præsteembedet?


7 vigtige ting om mødet mellem fremmede i Bibelen

Nogle taler om kulturmøde og andre om kulturkonflikter. Begreberne er konstant til debat, men et kig på Bibelen viser, at vi langt fra står med nye spørgsmål, når det kommer til mødet mellem forskellige kulturer


Pope John Paul II celebrates the Easter mass, in front of a Swiss Guard (R) on Saint Peter Square, 23 April ...

5 katolske tænkere, der dyrkede Kierkegaard

En italiensk præst kaldte Kierkegaard "Nordens Sokrates". En anden kaldte ham den katolske "sjæleven". Mød fem af de katolske tænkere, der i sidste århundrede dyrkede Kierkegaards radikale kristendomsforståelse


Cardinals wait for the arrival of Pope Francis to lead the First Vespers and Te Deum prayers in Saint ...

Kierkegaard var med til at forny den katolske kirke

Læsningen af Søren Kierkegaards værker har inspireret en række fremtrædende katolske teologer efter 2.Verdenskrig. Professor og kardinal Henri de Lubac formulerede ved hjælp af Kierkegaard den katolske lære som et svar på det moderne menneskes søgen