Jens Ramsing

Kirkemusik

Uddannet pianist og organist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Videregående studier i Rom og Budapest. Er lærer i orgel og klaver ved Sjællands Kirkemusikskole og organist ved Vor Frue Kirke, Vordingborg. Har som pianist og organist indspillet adskillige cd'ere og desuden selv komponeret salmemelodier, orgelkoraler og kormusik samt klaversange til nyere dansk lyrik. Har været redaktør på diverse kirkemusikalske udgivelser. Virker desuden som producer ved cd-indspildninger. Besvarer spørgsmål om kirkemusik.

E-mail: ramsing@kristendom.dk

  • Oprettet som bruger: april 2014

Artikler af Jens Ramsing

Alene det at holde sine færdigheder som organist vedlige, kræver 10 timers øvning om ugen, men så meget ...

Organist: Absurd at indføre new public management i folkekirken

Mange organister udsættes for en regulær mistænkeliggørelse af deres arbejdsindsats, når de ugentligt - nogle steder dagligt - bliver pålagt tidsregistrering, skriver organist Jens Ramsing


julegudstjeneste, jul, juleaften, juletid, gudstjeneste, kirke, sang, synge, salme, salmer, holmens kirke, ...

Deler den katolske og den protestantiske kirke salmer?

Ja! Den katolske messe er alle gudstjenesters moder. Det gælder både musikalsk og liturgisk, svarer organist Jens Ramsing


Allerede i skoletiden stiftede Martin bekendtskab med det euforiserende stof. Det var sejt, og det var helt ...

10 år med nye salmemelodier

Denne sommer er det 10 år siden, at vi fik den nye salme- og koralbog, og det er tid til en evaluering. Holder kvaliteten i de nye salmer og melodier? Er de slidstærke, og kan de også bruges om nogle årtier? Dagens kronikør, der selv er pianist og organist, har gjort sig nogle refleksioner og giver her sit bud på forbedringer og mangler i de to bøger


Hvilke tekster skrev Bach sine kantater til?

Kantaternes tekster er delvist skrevet af Erdmann Neumeister, og delvist er de gengivelser eller kunstfærdige bearbejdelser af lutherske salmemelodier og -tekster, svarer kirkemusikskolelærer Jens Ramsing


Orgelpiber, støbt af en legering af tin og bly. Til et mindre orgel på 20 stemmer bruges ca. 1200 piber af ...

Hvordan blev orglet kirkens instrument?

Ingen har som sådan bestemt, at salmesangen skulle ledsages af et orgel, fortæller organist Jens Ramsing


Den Danske Salmebog,

Hvorfor er kirkemusik så ukropslig?

Mange salmemelodier er små musikalske kunstværker, der ikke nøjes med et begrænset toneomfang, svarer organist Jens Ramsing


Klaver, noder, musik, klassisk musik,

Salmer og musik til fastetiden

Fastetiden frem mod Jesu lidelse og død er alvorspræget. Nogle af vores allerbedste og mest slidstærke salmer hører hjemme i denne tid, skriver organist Jens Ramsing


salmer, noder, salmebog, salme, musik,

5 julekoncerter, du ikke må gå glip af

Julen byder på et musikalsk miskmask. Men der er mange gode koncerter, man kan gå til, skriver organist Jens Ramsing


Orgelpiber, støbt af en legering af tin og bly. Til et mindre orgel på 20 stemmer bruges ca. 1200 piber af ...

Hvad spiller man til en begravelse?

Det er vigtigt, at alt omkring en begravelse eller bisættelse forløber så værdigt som muligt. J. S. Bach er et godt musikvalg, foreslår organist Jens Ramsing


Adskillige aspekter inddrages i den endelige udvælgelse af salmer til Den Danske Salmebog, forklarer ...

Hvordan får man udgivet salmer?

Salmerne skal afprøves i virkeligheden, før de kan komme med i Den Danske Salmebog, svarer organist Jens Ramsing