Påske

Indholdsfortegnelse

Jesus, krusifiks
Påsken regnes som kristendommens vigtigste højtid.

Påsken er i sin oprindelse den jødiske fest pesach, hvor jøderne fejrer deres udfrielse af Egypten. For kristne er det imidlertid højtiden, hvor Jesu soningsdød og hans opstandelse fejres.

Påskedag falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det vil sige, at påskedag kan variere fra den 22. marts til den 25. april.

Fastelavn, St. Bededag, Kristi Himmelfart og pinsen retter sig ind efter påsken og falder derfor også forskelligt fra år til år.

Du kan læse påskeberetningerne i Matthæusevangeliet kapitel 21-28, Markusevangeliet kapitel 11-16, Lukasevangeliet kapitel 19-24 og Johannesevangeliet kapitel 12-20.

I dette tema kan du blandt andet få svar på:
Hvad sker der i påsken?
Hvorfor skulle Jesus dø?
Hvor stammer påskeægget fra?

1. Introduktion

The painting in an orthodox church shows Jesus Christ's burial in Istanbul,   Turkey. Undated picture.

Den kristne påske - dag for dag

2. Påskens hovedpersoner

2. 1. Jesus

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa – smertens vej – til stedet, hvor han skal ende sine dage.

Jesus af Nazaret

Bibelens evangelier fortæller, at Jesus opstod fra de døde tre dage efter sin død på korset.

De 10 vigtigste begivenheder i Jesu liv

påskeklassiker

Jesus er kristendommens hovedperson. Vi har samlet en række højdepunkter, som kort skitserer hans liv

Jelling stenen med Kristus figuren foran Jelling Kirke på kirkegården, Jellingestenene, Jellingestenen, Jellingstenen, Harald Blåtand, runer, runesten, religion, kristendom, kirker, kirke, Kristusfigur, Christus, UNESCO World Heritage, UNESCO Verdensarv, Jelling / Jylland / Danmark

Kristus var en kraftkarl i de tidligste danske påskefejringer

Billedet af Guds søn som bomstærk kleppert og vældig kriger blev brugt til at lokke de danske hedninger til den kristne tro. Først med pesten blev han smertens mand

3. Hvornår er det påske?

Den metode, vi bruger til at udregne tidspunktet for påsken, stammer fra et kirkemøde i Nicæa i år 325.

Hvornår falder påsken?

klassiker

Der er både politiske og astronomiske grunde til, at datoen for påsken ikke ligger fast. Det hele startede ved et kirkemøde i år 325

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fejrer alle kristne påske samtidigt?

I år vil alle kristne fejre påsken samtidigt, men sådan går det ikke altid, svarer ortodokse Kristian Larsen

4. Hvorfor fejrer vi påske?

Det er vigtigt at slå fast, at der er en uløselig sammenhæng mellem kirkeårets fester, og her tænker jeg særligt på de tre 'store': jul, påske og pinse, skriver Helge Kjær Nielsen.

Hvorfor er påsken den vigtigste højtid?

Det er frem for alt i Jesu død og opstandelse, at den kristne tro og det kristne håb må forankres, skriver dr.theol. Helge Kjær Nielsen i kristendom.dks brevkasse  1

Skærtorsdag mindes man i kirkerne den første nadver.-

Påske den kristne superhøjtid

Hvad kendetegner påskens helligdage? Og hvordan kan man fejre dem? Bliv klogere på det gennem denne artikel af teolog Carsten Korsholm Poulsen

4. 1. Jesu lidelse og død

copyright © Henrik sorensen/BAM. free to use in advetising. godkendt til reklamebrug. HEN00775. 070302. Jellingestenen, runer, vikingetid. The stone from jellinge, runes, vikings age. . MAC-photoshop 6.0 - adobe RGB(1998)

Hvad er betydningen af Jesu lidelse og død?

Gennem tiderne har teologer prøvet at givet en forklaring på Jesu lidelse og død

Biskop i Århus Stift Kjeld Holm

Gud har selv været i lidelsen

Jesus døde ikke i vores sted, for vi slipper ikke for vores egen død, skriver biskop Kjeld Holm

DOMINIQUE ANDRE/BIM/MAXPPPSTATUE EN BRONZE DU CHRIST GEANT. CRUCIFIX.

"Gud leverer selv det sidste offer"

påskeklassiker

Forestillingen om blodoffer lugter for os af primitiv religion, skriver sognepræst Henrik Højlund i en langfredagskommentar

Johannes’ pointe er, at i mennesket Jesus opgiver Gud sin frie transcendens og sin placering uden for verden, binder sig til et sted, en person, en historie, skriver Jonas Adelin Jørgensen.

"Gud er i lidelsen, døden og opstandelsen"

Kristendommens mest præcise svar på, hvor Gud er, findes i Jesus, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Jesus talte i billeder om sin død

Jesus forudså selv sin død og opstandelse, og han fortalte om den i sin lignelser. Vi præsenterer...

Det sagde Jesus, før han døde

De syv såkaldte korsord, som evangelierne beretter om, er udtryk for forskellige syn på Jesu død...

4. 2. Hvorfor skulle Jesus dø?

Jesus, korsfæstelsen, krucifiks, kors, krucifix,

Hvorfor skulle Jesus egentlig dø?

påskeklassiker

Der er tæt sammenhæng mellem måden at forstå Jesu død på og så den måde, man opfatter Gud på, vurderer teolog og ph.d.-studerende Johanne Stubbe Teglbjærg  1

Poul Sebbelov

Jesus døde for at tage magten fra døden

Kristus blev menneske og døde for at skænke alle os, som uden Ham ville have været dødens bytte, evigt liv, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov

4. 3. Korsfæstelse

©Thierry SUZAN/MAXPPP. A cross with Jesus-Christ in Neuf-Brisach, France, on 2 march 2010. Croix avec Jesus-Christ.

Korsfæstelse er den mest grufulde henrettelsesform

påskeklassiker

Lægevidenskaben mangler stadig det endegyldige svar på, hvad der udløser døden på korset. Til gengæld hersker der ingen tvivl om, at den dødsdom, der overgik Jesus, var en af de mest smertefulde, magthavere gennem historien har benyttet

Korsfæstelse er en folkefest

De årlige korsfæstelser i Filippinerne i anledningen af påsken er ved at udvikle sig til en...

4. 4. Soning og tilgivelse

Jesus, kors, krucifiks, himmel, sky

Soning eller tilgivelse?

Skulle Jesu død formildne den vrede Gud, eller var hans død prisen for budskabet om forsoning og tilgivelse? Teologien giver forskellige bud

pige, læser, studerende, studie, bibel, bibellæsning, spørgsmål,

Hvad står der i Bibelen om forsoning?

Påskens evangelium beretter om, hvordan Gud og mennesker forsones ved Jesu død og opstandelse, men hvad står der i Bibelen om forsoning?

Uvenner, vrede, mand, kvinde.

Bibelen om tilgivelse

Jesus, der i sin forkyndelse tilgiver menneskers fejltrin, dør ifølge Paulus på korset for alle verdens synder, og han bringer dermed det ultimative offer

Man kan ikke som samfund gøre det acceptabelt og legalt at slå et andet menneske ihjel, lyder det fra professor i teologi Svend Andersen.  -- Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

I påsken bliver vi tilgivet for vores utaknemmelighed

Kristendommen siger, at hele vores liv kan forstås i lyset af de to ord skyld og tilgivelse, mener teolog Svend Andersen 

Ingrid Ann Watson, parterapeut

"Tilgivelse er kærlighedens lim"

Man kan med fordel bruge påskens budskab om tilgivelse i et parforhold, mener parterapeut Ingrid Ann Watson

4. 5. Opstandelse

Mosaik, opstandelsen, jesus, First Presbyterian Church, Klamath Falls, Oregon.

Sådan er opstandelsen blevet tolket gennem tiderne

Troen på Jesu opstandelse som en kendsgerning stod ikke til diskussion, før den moderne...

JESUS: RESURRECTION. Oil on Canvas by Carl Bloch (1834-1890).

Hver fjerde dansker tror på opstandelsen

MED AFSTEMNING Overraskende, at kun halvdelen tror på korsfæstelsen, mens hver fjerde tror på opstandelsen, lyder det fra religionsforsker

Biskop Steen Skovsgaard prædikede og bad for det politiske system, da Folketinget åbnede i 2008. I morgen står han bag en forbønsgudstjeneste i domkirken i Maribo. –

Opstandelsen er en kendsgerning

"Ja, det er et faktum. Mindre kan vi ikke sige i kirken - og mindre kan vi ikke tro," skriver biskop Steen Skovsgaard  2

Pope John paul II celebrates the mass of beatification of Anton Martin Slomsek in Maribor, 19 september 1999. Anton Martin Slomsek (1800-1862) was the first Bishop of Maribor. (ELECTRONIC IMAGE)

10 citater om opstandelsen

Opstandelse er mere end et spørgsmål om den historiske Jesus; det er glæden ved livet og muligheden for en ny begyndelse, skriver kristne teologer gennem tiden  1

Kristendommen står og falder med troen på opstandelsen

Budskabet om Jesus Kristus forbliver tomme ord for os, hvis ikke Helligånden giver dem indhold,...

Afstemning

Tror du på, at Jesus opstod fra de døde?

5. Nadver

Nadver, præster, menighed

Nadveren - fra skærtorsdagsmåltid til gudstjenestefællesskab

Jesus indstiftede nadveren skærtorsdag aften, da han spiste påskemåltid med sine disciple. I de første århundreder herefter delte de kristne på samme måde et måltid, men omkring år 300 fik nadveren en form, som ligner den, vi kender fra søndagsgudstjenesten i dag

6. Påskens steder

epa02545229 Two young Ultra-Orthodox Jewish men walk amid tombstones on the Mount of Olives in Jerusalem, on 23 January 2011. The Mount of Olives is associated with Jewish and Christian traditions. The mount has been used as a Jewish cemetery for over 3,000 years and holds approximately 150,000 graves. EPA/OLIVER WEIKEN

Billedserie: Her fandt påsken sted

Se billeder fra de steder i Jerusalem, hvor påskens begivenheder fandt sted - fra palmesøndag til...

6. 1. Via Dolorosa

Händel får tre ud af seks stjerner, mens Wagner får fem ud af seks stjerner

Hvad er Via Dolorosa?

Læs om de 14 stationer på vejen, som Jesus vandrede fra Pilatus til det sted, hvor han blev korsfæstet, og se kort og fotos fra ruten

7. Traditioner

Påskeægget - et universielt symbol på forårshøjtiden.

Ægget hører påsken til

påskeklassiker

Påsken har også sine skikke. De fleste af dem har noget med æg at gøre

Påskeæg, påske, æg, pensel, male, malet

Trante æg og andre gamle påskelege

påskeklassiker

Der er i Danmark en lang tradition for at lege specielle påskelege. De fleste påskelege er imidlertid i dag gået i glemmebogen

Kirke, klokke

Påskefejring før og nu

I 1800-tallet fik børnene kun lidt salt at spise Langfredag, så de kunne føle, hvordan Jesus havde det på korset denne dag

A woman decorates Easter eggs in a Sorbian wax technique on April 8, 2009 in Spremberg, eastern Germany. AFP PHOTO DDP/NORBERT MILLAUER GERMANY OUT

Påsken fejres med forskellige traditioner verden over

Børn klædt ud som hekse og mænd med overskæg i farezonen for at blive grå. Læs her om forskellige påsketraditioner fra udlandet

8. Overtro

I påsken blev æg lagt i furene på marken for at gøre den kommende høst særlig gunstig, og i enkelte tilfælde blev æggene taget med i kirke, så præsten kunne velsigne dem.

Overtro ved påsketide

Hekse, der går i kirke og forvandler sig til krager, og magiske æg, der varsler om fremtiden, er blot nogle eksempler på den overtro, der i gamle dage blomstrede i påsken

9. Billedserier

9. 1. Fejring af palmesøndag

Cardinals attend the Palm Sunday celebration lead by Pope Benedict XVI in Saint Peter's square at the Vatican, on April 17 2011. The Palm Sunday marks the holy week of Easter in celebration of the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI

Billedserie: Sådan fejrede verden palmesøndag

Se billeder fra traditionsrige fejringer af palmesøndag verden over

Bibelens evangelier fortæller, at Jesus opstod fra de døde tre dage efter sin død på korset.

De 10 vigtigste begivenheder i Jesu liv

påskeklassiker

Jesus er kristendommens hovedperson. Vi har samlet en række højdepunkter, som kort skitserer hans...

9. 2. Opstandelsen i kunsten

""The Morning of the Resurrection"" er malet af den engelske præ-rafaelitiske maler Edward Burne-Jones i 1882. Jones' billeder er sværmende og drømmende og ligger mere vægt på ideel skønhed end en håndfast morale. Det er ikke helt til at gennemskue, hvad der sker her på billedet. Englene virker sky og ubestemmelige. Jesus står til højre med siden til og fremstår gådefuld og lukket. Om sin æstetik har Jones skrevet følgende: ""Et billede er for mig en smuk, romantisk drøm om noget, der aldrig har været og aldrig vil komme - i et lys stærkere end noget lys, der nogensinde har skinnet."" -

Hvordan så Jesu opstandelse ud?

Hvordan er Jesu opstandelse blevet afbildet? Og hvordan er Jesus blevet portrætteret? Få et hurtigt...

9. 3. Jesu tornekrone i Paris

Betegnelsen ægteskab og ægtefæller skal stadig reserveres til parforholdet mellem mand og kvinde, skriver Kaj Bollmann.

Billedserie: Her er Jesu tornekrone (måske)

I Notre Dame-katedralen i Paris opbevares det relikvie, der menes at være den tornekrone, Jesus bar...

10. Video

10. 1. Påskefejringer

Overalt i verden fejres påsken med farverige ceremonier og oldgamle traditioner. Her ses et palmesøndagsoptog i Cali, Colombia. Se videoklip fra andre begivenheder nedenfor. -

Se påskefejringer fra hele verden

10. 2. Påskedagene genfortalt

Påsken genfortalt dag for dag - af Tine Lindhardt

I fem videoklip gennemgår sognepræst og tidligere generalsekretær i Bibelselskabet Tine Lindhardt påsken dag for dag.

11. Påskens salmer

Påskeblomst! hvad vil du her

Lise Petersen synger Grundtvigs påskeklassiker i en ny version

12. Jødisk påske

Da Vinci, den sidste nadver, the last supper, 16 århundrede

Påskefejring fra Jesu tid til idag

Den kristne påske har rødder i jødisk påske. Op igennem kirkehistorien har påskefejringen ændret karakter, og idag er der forskel på de forskellige kirkeretningers påsketraditioner

Ultra Orthodox Jewish men pack the baked Matzoth (unleavened bread) April 6, 2009 in Jerusalem. Religious Jews throughout the world eat matzoth during the eight-day Pesach holiday (Passover), which begins on April 8, with the sunset to commemorate the Israelis' exodus from Egypt some 3,500 years ago. Due to the haste with which the Jews left Egypt, the bread they had prepared for the journey did not have time to rise. To commemorate their ancestors' plight, the religious avoid eating leavened food products throughout Passover. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA

Sådan laver du et jødisk påskemåltid

Kristendom.dk bringer her opskrifterne på et traditionelt jødisk påskemåltid

Skærtorsdag aften fejrer mange kristne påskemåltid i menigheden, et måltid, der rummer elementer fra både jødisk og kristen tradition. Lammesteg er en del af måltidet.

Det jødiske påskemåltid taler til alle sanser

Flere og flere kirker holder påskemåltid med rødder i jødisk tradition. Dette måltid udgør en vigtig del af baggrunden for at forstå kristendommen, mener generalsekretær i Ordet og Israel Ole Andersen

Ugens højdepunkt kalder Bent Lexner sabbatten. Her er han på sin arbejdsplads, synagogen i Krystalgade i København. –

Fejring af jdisk pske

Pesach krver megen forberedelse, idet alt gret eller syren skal fjernes fra de jdiske hjem i denne periode, skriver Bent Lexner

Lysestage jøde, jødisk syvarmet jødestjerne

Påske betyder forbigang

Den kristne påsken bygger på den jødiske påskehøjtid pesach

13. Inspiration

14. Quiz

15. Læs mere