Sjælesorg

Indholdsfortegnelse

Reglerne om asyl fremgår af paragraf 7 i udlændingeloven. Denne bestemmelse indarbejder dele af FN's flygtningekonvention og artikel 3 i Den Europæiske Menneskeretskonvention i dansk ret.

Hvad er sjælesorg?

Sjælesorg er at yde omsorg for hinanden, når der er mest brug for det