kristendommen kort fortalt

Kort om kristendommen
Kristendommen er den verdensreligion, som opstod på baggrund af Jesu forkyndelse og troen på hans opstandelse.

Fra sidste halvdel af det første århundrede bredte kristendommen sig ud i Middelhavsområdet. Med Rom som centrum bredte kristendommen sig i løbet af den tidlige middelalder op i Europa og blev altdominerende. Emigration og mission bragte kristendommen ud i de øvrige verdensdele.

Det kristne budskab er en tro på, at Gud gennem Jesus har vist sit sande væsen, og at Jesus ved sin lidelse og død har bragt frelse til mennesket.

Der findes cirka 2 milliarder kristne i verden i dag. 

værd at vide