Bøger

10 bøger med kristne temaer du skal læse i sommerferien

"At rejse er at leve," lyder H.C. Andersens berømte ord. Uanset om sommerferien byder på udenlandsrejser eller danske sommernætter, så kan litteratur være et kærkomment supplement på sommerens udflugter. Find inspiration i listen over de 10 bedste bøger med kristne temaer. Foto: Monkeybusiness Images / Panthermedia / Ritzau Scanpix

En bog kan både bringe os vidt omkring, give os indsigt og spænding og være et litterært åndehul til tanke og eftertanke. Her er 10 klassikere til sommerens rejser, der alle på hver sin måde tematiserer troen

Sommer rimer på ferie. Det er årstiden, hvor mange af os drager af sted – langt ud i det blå – til fjernere himmelstrøg for at få et sommerligt og solskinsgult brud med hverdagens til tider grå hamsterhjul. Vi søger ud i verden for at finde eller genfinde roen, lade op, lade os inspirere, blive klogere på andre og på os selv. Ud for at ja nye oplevelser, med en romantisk genklang i hjertet af H. C. Andersens berømte ord: ”At rejse er at leve”.

Men at leve og opleve, at rejse og få udvidet sine horisonter kan også ske hjemme i en hængekøje i haven eller på en bænk i parken, når sommervindens stemme kalder til læsning, og vi bringes ind i bøgernes vidunderlige univers. Det fantastiske er imidlertid også, at vi med bogen i hånden kan rejse både ud i fortiden og ind i fremtiden, alt afhængig af genren.

Her er 10 klassikere til sommerens rejser, der alle tematiserer den kristne tro.

1) ”Guds sved. Kvinden, der kunne lugte Gud” af Poul Joachim Stender

Sommeren er fuld af lugte – I Danmark af hyld og hav. Indimellem er det befriende at standse op og bare indsnuse indtryk.

I denne bog bliver vi ført ind i Bibelens mylder af forskellige duftes symbolske, historiske og religiøse betydninger. Det er en vidunderlig ren sanserejse, som forfatteren leder os ind i, i en kombination af fiktion og fakta.

Selve rammefortællingen er en jødisk-israelsk parfumeurs livshistorie. Hun mener engang at have mødt Gud ved en sø; det vil sige, at hun ikke har set ham, men udelukkende fornemmet lugten af ham. Efter den guddommelige episode arbejder hun i mange år på at genskabe Guds lugt og skabe en parfume, som kan bringe mennesket helt tæt på Gud.

I samtaler over seks aftener med forfatteren, som hun i den grad deler den æstetiske passion med, åbnes der for et indblik i det guddommelige, der bemærkelsesværdigt nok ikke altid behøver at være metafysisk, men faktisk kan være konkret og have sin helt unikke guddommelige duft.

2) ”Vinter-Eventyr” af Karen Blixen

Trods titlen kan "Vinter-Eventyr" sagtens læses om sommeren. Bogen blev udgivet i 1942 og rummer blandt andet fortællingen ”Sorg-Agre”, der udfolder hendes skæbneforståelse i flere dimensioner. Desuden består den af tre klassikere: ”Peter og Rosa”, ”Heloïse” og Alkmene”.

Fælles for fortællingerne er, at de kortlægger menneskets forsøg på at realisere sine livsmuligheder. Som oftest ender det tragisk, fordi personerne går til grunde på kræfter større end dem selv. Men netop i mødet med dette ”større” er det, vi kan hjælpes til at indse, hvem vi er. Vi kan dermed finde den skæbnetydning, som er en bærende del af vores selvrealiseringsbehov.

3) "Kristuslegender" af Selma Lagerlöff

"Kristuslegender" består af 11 fortællinger fra Jesu tid. Forfatteren har hentet inspiration i beretningerne fra Det Nye Testamente og digtet videre på de mirakuløse begivenheder.

De fleste af legenderne handler om Jesu samtid, og nogle er rene eventyr. Med Selma Lagerlöffs fantastiske pen får de gamle fortællinger liv på ny, fordi der bliver lagt menneskeskæbner i dem. I legenden om ”Rødhalsen”, bliver langfredags begivenheden eksempelvis nøglen til forståelsen af, hvorfor den lille fugl har en rød hals.

Hendes gendigtning af juleevangeliet i ”Den hellige nat” rammes ind af erindringsbilleder fra hendes barndom, hvor hun lader sin elskede farmor være fortælleren. Eventyr og evangelium går hånd i hånd, når hun sluttelig siger, at ”det er lige så sandt, som at jeg ser dig, og du ser mig. Det er ikke lys og lamper, det kommer an på, og det er ikke måne og sol, der er det væsentlige, men det, som er fornødent, er, at vi har øjne, som kan se Guds herlighed”.

4) ”Vinden er min moder” af Bear Heart

Bogen er en fortælling om en indiansk shamans liv og visdom. Gennem små anekdoter åbner han for nye måder at forstå sig selv og verden på. Alligevel skiller bogen sig ud blandt tidens mange selvrealiseringsbøger, fordi den både introducerer universelle begreber som respekt, indlevelse og kærlighed og samtidig er en klog indføring i vor tids naturfolks værdier og historie.

Hele tankegangen emmer af taknemmelighed over livet og skaberværket og minder derfor i sin grundsubstans om de værdier, vi finder i kristendommen. ”En ting, mit folk lærer at gøre, er at sige tak, når vi modtager noget, vi har bedt om. Når man gør dette, vil der komme mange flere velsignelser”, skriver han med nærmest bibelske undertoner. Og ind imellem er det, som om naturfolkenes ur-ord og filosofi lægger stemme til et evangelisk syn på medmennesket, og i næstekærlighedens navn, som et andet Jesus-ord, slår fast, at ”man aldrig skal pege fingre af et medmenneske i foragt eller fordømmelse, for når man peger, er der tre fingre, der peger med én selv”.

Bogen er fyldt med visdom, poesi og fakta og appellerer til både hjerne og hjerte.

5) "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr er både en krigsfortælling og et eventyr. Det er en bog, hvor lyset strømmer igennem - både de fysiske teorier bag lys og de små lyspunkter, der binder mennesker sammen.

Den foregår under Anden Verdenskrig og handler om, hvordan forskellige skæbner tilfældigvis flettes sammen.

Her møder vi en blind pige, der prøver at navigere i en verden af seende, og en ung mand, der har viden om usynlige lysbølger og særlig talent for at reparere radioer, foruden at en uvurderlig diamant dukker op fra historiens gemmer. På den måde er bogen en klassisk fortælling om de utilsigtede sammenhænge, der er mellem liv og konsekvenserne af vores handlinger. Bogen rummer både kærlighed, ondskab, overtro og spænding.

Den er skrevet, så det hele fremstår lyslevende, og gemmer underneden i det dunkle et paulinsk budskab om, at skæbnen, historien og livet må vi tage på os, men at kærligheden trods alt, trods krig og ødelæggelse, er størst af alt.

6) ”Altid allerede elsket. En musiker finder fred i eget hus” af Peter Bastian

"Altid allerede elsket. En musiker finder fred i sit eget hus" er en smuk lille bog, som er blevet til ved en samtale på Arresødal Hospice mellem den døende musiker Peter Bastian og vennen og forfatteren Tor Nørretranders.

Her taler Peter Bastian sig gennem alt det, han har på hjerte: Livets drivkraft, forestillingen om det gode og det højere, virkelighedens gyldne øjeblikke og livet og alle de mennesker, han elsker.

Livet igennem har han været et søgende og eksperimenterende menneske, men efter sin dødsdom, som føltes ligesom der blev ”fyret en blitz af i øjet”, finder han ro og fred i kristendommen og lader sig døbe. Selv formulerer han erkendelsen, som at han blev ”udsat for et indbrud af kristendom”.

Kærligheden er det altoverskyggende, og han føler sig ”altid allerede elsket”. Det bliver nærmest Peter Bastians trosbekendelse. Og den giver ham fred. At få øjeblikket til at samle sig i kærlighedens navn, som er det kunst handler om, og livet i det hele taget handler om, bliver helt tydeligt. Bogen er smukt illustreret af akvareller, som Peter Bastian har malet på ture og rejser med motiver fra naturen.

7) "De sidste timer - Afskedsbreve fra frihedskæmperne 1943-45"

Bogen rummer afskedsbrevene fra de 112 danske frihedskæmpere, der under Anden Verdenskrig blev dømt til døden ved tysk krigsret.

Mange af frihedskæmperne var ganske unge mennesker, og trods deres alder skriver de alle formfuldendt og afklaret om livet og døden til deres nærmeste i de sidste timer inden henrettelsen. Deres afsked er stærk og rørende og præget af en forbavsende rolig indsigt og erkendelse af, at prisen for ikke at handle mod nazisterne havde været større end den, de stod over for.

På den måde er de alle dokumenter for livet. De er vidnesbyrd om at for at kunne leve livet, må man nogle gange vove livet. På den måde lyser de af livslyst, mod, tro, håb og kærlighed, samtidig med at de trøster.

Kim Malthe-Bruun skriver således i brevet til sin mor, at han ”sværger, at al smerte bliver til lykke…, men efter smerte kommer dybde, og efter dybden kommer frugt”. Brevene er bevægende og smukke, historiske men også evig aktuelle. De handler mest af alt om frihed, kærlighed og liv.

8) "Himmerlandsk musik. Erindringsmyter" af Johannes V. Jensen

Bogen er Johannes V. Jensens erindringer fra hans barndom i Himmerland. Her blæses og bæres man med hans himmerlandske pen og ånd ind i de himmerlandske horisonter, det himmerlandske vejrlig og den himmerlandske musik med alle klangfarver, nærmest som var det en musikalsk komposition. Bogen har syv hovedafsnit, hver med forskellige himmerlandsbilleder, stemninger og personskildringer.

Erindringens myte er for Johannes V. Jensen en rummelig kunstart, en toneart, en følemåde og en instrumentering af et temperament. Den er en måde at forstå virkeligheden på, den virkelighed, der paradoksalt nok ikke eksisterer før den er hævet op i et afbillede.

Udover at levnedsskildringerne er en samlet beretning om ”den vilde, evigt tabte tid” - ”et Johannes V. Jensensk Bayeux-tapet”, som Niels Birger Warmberg skriver i forordet - er de også tidsløse, når de går hen og bliver almenmenneskelige og almengyldige klange af livet. Altid rodfæstet i kristendommen.

9) ”Natcafeen. Studier i van Goghs livsanskuelser” af Knud Hansen. Man behøver ikke havde forstand på kunst, men blot glædes ved at se på billeder for at læse denne bog.

På baggrund af den hollandske maler van Goghs breve sætter Knud Hansen skarpt på, hvad maleren siger om sig selv som kunstner. Og om livet. Det er først og sidst holdningerne, forestillingsverdenen og ikke mindst sindet, der er i centrum for udlægningen. For det er sindet, der er menneskets egentlige virkelighed. Det er sindet, van Gogh spørger efter, når han har med et menneske eller et kunstværk at gøre.

Bogen er biografisk, men samtidig en original personlig skildring af, hvordan van Gogh forkynder - først som lægprædikant i et kulminedistrikt i Borinage og senere som maler. Det er tydeligt, at han ikke mærker nogen modsætning mellem det, han ville med sit liv mellem minearbejderne, og det han vil, når han maler.

Under neden ligger gemt et kristent grundsyn, kristne værdier og et kristent gennemfarvet sind. For han vil trøste og hjælpe mennesker til at holde tilværelsen ud, måske elske den, elske at være til.

Han skriver i et af sine breve, at han hellere maler menneskeøjne frem for katedraler. ”I et menneskes øjne findes en virkelighed, katedralerne mangler, selv om de er ærværdige og udtryksfulde. Også i en drukkenbolts øjne, eller en gadepiges, bor et sind, der er langt mere fængslende end selv de herligste pragtbygninger”.

10) Sommerens eventyr kan også ligge i læsning af H. C. Andersens eventyr. Hvad enten det er at genlæse de store klassiske eventyr, eller det er at finde nogle af de mindre kendte.

I eventyrverdenen står de smukke historier om lidelsens ophør og lykken side om side med eventyr, hvor de gode, det sande og det skønne ikke sejrer. På den måde spejler de livet.

H. C. Andersens værker og tænkning er præget af troen på en kærlig Gud. Han er på mange måder en poetisk teologisk tænker. Og hans forfatterskab kan læses som en eksistenstydning. Her kaster han lys over, hvad livet er, og hvad vi er her for og sætter det hele tiden i relation til Gud. I hans øjne er livet en gave, givet af Gud. Hele hans forfatterskab gennemsyres da også af, at det hverken giver mening at tale sandt om Gud uden at tale om livet, eller at tale sandt om livet uden at tale sandt om Gud.

Kernen i hans teologi er, at der er en kærlig Gud og et nådigt forsyn. Og selvom han lægger vægt på at mennesket er skabt i Guds billede og derfor elsket af Gud, lægger han også alt det frem, som kan modsige det, når han skriver om mislykkede liv og om folk, der har det svært. For hos ham hænger Gudstroen også sammen med hans tro på det evige liv.

Poul Joachim Stender (1956-nu) er sognepræst og forfatter til bogen ”Guds sved. Kvinden, der kunne lugte Gud”. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix
Karen Blixen (1885-1962) er forfatter til en række danske klassikere, heriblandt "Vinter-Eventyr". Foto: Per Pejstrup / Ritzau Scanpix
Selma Lagerlöff (1858-1940) er en svensk forfatter, som blandt andet var engageret i kampen for kvinders stemmeret. Foto: Ukendt / Ritzau Scanpix
Bear Heart (1918-2008) var amerikansk indianer og forfatter til bogen "Vinden er min moder". Foto: Lars Bech / Ritzau Scanpix
Peter Bastian (1943-2017) var musiker og desuden forfatter til bogen "Altid allerede elsket. En musiker finder fred i eget hus". Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix
Kim Malthe-Bruun (1923-1945) var modstandsmand og blev henrettet under besættelsesmagten. Hans breve er sammen med en række andre modstandsfolks blevet samlet i bogen "De sidste timer". Foto: Nordfoto / Ritzau Scanpix
Johannes V. Jensen (1873-1950) var dansk forfatter og modtog i 1944 nobelprisen i litteratur. Han har blandt andet skrevet bogen "Himmerlandsk musik. Erindringsmyter". Foto: Ukendt / Ritzau Scanpix
H.C. Andersen (1805-1875) er en af Danmarks største forfatter, og er især kendt verden over for sine mange eventyrer, hvoraf blandt andet "Den lille havfrue" og "Den grimme ælling" er blevet filmatiseret af Disney. Foto: Georg E Hansen / Ritzau Scanpix