Sorg

10 salmer til de mørke timer i livet

Sorg er en mere kompliceret følelse end glæde, fordi den tager farve af den, vi har mistet: Der er forskel på at sørge over en gammel mor eller far, en god ven, en ægtefælle eller et barn, skriver salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Foto: Leif Tuxen.

En salmes kvalitet viser sig ved, at den skal kunne læses i glæde og i sorg af både ung og gammel, mener salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Hun har fundet 10 salmer, som kan være gode at læse eller synge, når sorgen fylder

”Alle lykkelige familier ligner hinanden, enhver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måde.”

Sådan indleder Leo Tolstoj romanen "Anna Karenina". Det samme kan siges om lykkelige og ulykkelige mennesker.

Sorg er en mere kompliceret følelse end glæde, fordi den tager farve af den, man har mistet: Der er forskel på at sørge over en gammel mor eller far, en god ven, en ægtefælle eller et barn, ligesom sorgen og savnet farves af modsatrettede følelser. Midt i tomheden kan der være en taknemlighed over det, man fik, og midt i magtesløsheden ulmer måske vreden eller bitterheden over misforståelser, der ikke blev talt ud om, før døden gjorde ethvert håb om forsoning til intet.

Også skilsmisse og brud med voksne børn volder sorg. Og endelig er der den gamles eller den syges sorg over, at livet snart er forbi, og dermed også de muligheder man aldrig greb.

Salmer til sorg

At finde salmer til mennesker i sorg er derfor sværere end at foreslå salmer til kirkelige fester eller for den sags skyld til begravelse. Sorg er en ensomhedsfølelse, der ikke ”går over” efter begravelsen, og de dage er fjerne, hvor man livet igennem brugte Salmebogen som en andagtsbog. Tidligere blev salmer lige så ofte læst i enrum, som de blev sunget i fællesskab, og en salmes kvalitet viser sig stadig ved, at den skal kunne læses i glæde og i sorg af både ung og gammel.

De to nyudgivelser, "100 Salmer" og "Kirkesangbogen", har begge nyere salmer om sorg, men udvalget nedenfor er taget fra Den Danske Salmebog (fremover forkortet DDS).

1. Stat op min sjæl i morgengry (DDS 224)

En dejlig påskesalme af W.A. Wexels. Han havde kort forinden mistet sin hustru, men synger nu om opstandelsen med håbet både for dem, vi har mistet, og for os, der skal leve videre.

2. Du Herre Krist (DDS 52)

Salmen, der er skrevet af Hans Christensen Sthen, er en bøn, der leder den syngende frem mod troen på, at Kristus er nær i sorgen og aldrig forlader den, der kalder på ham.

3. Nu har du taget fra os (DDS 552)

Holger Lissners salme er en begravelsessalme. Der er plads til sorgen, men herfra bevæger salmen sig frem mod Jesu opstandelse med håbet om en morgendag, hvor Gud igen vil give nye kræfter, og hvor fremtiden for levende og døde afhænger af hans nåde.

4. Som året går (DDS 720)

Ole Sarvigs salme er et vidunderligt digt, der gennem vinterbilleder stilfærdigt taler til de frygtsomme sind om ”nådens barn”, der vil tage bolig i dem, der har mistet alt.

5. Vor tro er den forvisning på (DDS 577)

For Hans Adolph Brorson (og for Luther) stod ethvert sørgende menneske i fare for at miste troen på, om Gud overhovedet bekymrer sig om os, og om der er tilgivelse at få. Versene er små sjælesørgeriske perler, der skal lede tilbage til troen.

6. Urolige hjerte (DDS 44)

Her optræder også N.F.S. Grundtvig som en sjælesørger, der ud fra bibelordet ”Fred være med dig” opfordrer sit eget (og andres) hjerte til at åbne sig for Guds fred.

7. Til himlene rækker din miskundhed, Gud (DDS 31)

For B.S. Ingemann var Guds kærlighed ikke noget abstrakt, men en omsorg, der rækker fra det største til det mindste.

8. Her vil ties, her vil bies (DDS 557)

Ingen ved bedre end den sørgende, at ”Trange tider langsomt skrider”. Salmen af Brorson er en dialog mellem Jesus og det menneske, der længes efter bedre tider, og som får et tegn på, at foråret er i vente.

9. Dejlig er jorden (DDS 121)

”Slægt skal følge slægters gang” – på baggrund heraf bygger Ingemann en lovsang over budskabet om Jesu fødsel, der lyder over os til evig tid.

10. Den yndigste rose er funden (DDS 122)

Den salme af Brorson er evangeliet i et tornekrat.

Lisbeth Smedegaard Andersen er salmedigter og cand.theol.