10 ting Bibelen siger om mad og drikke

I Matthæusevangeliet kapitel 14 kan man læse, at Jesus bespiste 5000 mennesker ved hjælp af fem brød og to fisk. Det er her afbildet på en mosaik fra Ravenna. Foto: Wikimedia

Der er ting, man ikke må spise, og der er særlige spiser, som ryger på bordet, når det skal være festligt. Lektor Anne Katrine de Hemmer Gudme giver her 10 interessante eksempler på, hvad Bibelen siger og mad og drikke

1. Adam og Eva var vegetarer

I Edens have er frugt og grønt den eneste mad, der er til rådighed. Det fremgår af Guds replik til de første mennesker i Første Mosebog 1,29: ”Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.”

2. Evas "æble" er ikke et æble

Frugten fra kundskabens træ er en uspecificeret frugt i Første Mosebog 3. Vi er vant til at tænke på den som et æble, men æbler var ikke almindelige i oldtidens Palæstina, som Det Gamle Testamente stammer fra. Måske skal vi snarere forestille os en figen eller et granatæble.

3. Det bliver tilladt at spise kød efter syndfloden

Efter syndfloden beslutter Gud, at mennesker fremover også må spise kød. Menneskeheden har ifølge bibelteksterne ellers været vegetarer siden skabelsen. Gud udvider menuen med en replik, der er et ekko af det, han sagde til de første mennesker i Første Mosebog 1:

”Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.” (Første Mosebog 9,3)

4. Kød er bedre end grøntsager

I de bibelske tekster fremhæves kød som god og fornem mad, og grøntsager som det kedelige alternativ. Dette synspunkt fremgår fx af dette ordsprog:

”Hellere en ret grønsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til” (Ordsprogenes Bog 15,17).

Der skal også kød på bordet, når der kommer gæster. Abraham slagter en kalv til sine gæster i Første Mosebog 18, og da den fortabte søn vender hjem i Lukasevangeliet 15, slagter hans far fedekalven og holder en kæmpe fest.

5. Man må ikke indtage blod

Det bliver understreget flere steder i Det Gamle Testamente, at man skal hælde blodet ud af et dyr, før man spiser det. Det er fordi livet sidder i blodet, og man må ikke spise liv, står der eksempelvis i Første Mosebog 9,4:

”Kød med liv i, med blod i, må I ikke spise.”

6. Man må ikke koge et kid i dets mors mælk

I Anden Mosebog 23,19 står der, at man ikke må koge et kid i dets mors mælk. Det bliver som oftest udlagt som et forbud mod at blande mælk og kød, når man laver mad – en spiseregel, som jøder stadig overholder, når de laver koshermad.

7. Man må ikke spise harer, kameler, grise og skaldyr

I Det Gamle Testamente er der en liste over dyr, man ikke må spise (se Tredje Mosebog 11 og Femte Mosebog 14). Listen omfatter harer, kameler, grise og skaldyr, men også udvalgte rovfuglearter og insekter bliver kategoriseret som forbudt mad.

Flere af disse dyr kunne man nok godt forestille sig at spise, eksempelvis kameler og grise, men der er også flere af dyrene på listen, såsom natugler, flagermus og gekkoer, som formodentlig aldrig har været en almindelig del af kosten i oldtidens Palæstina.

Derfor er listen over de forbudte dyr i Det Gamle Testamente en temmelig kryptisk tekst, der måske handler om mad, men som nok i virkeligheden handler om noget helt andet. Det er endnu ikke lykkedes forskerne at finde nogen overbevisende forklaring på, hvad systemet bag spisereglerne er, og hvorfor nogen dyr må spises, og andre ikke må.

8. Man må godt spise harer, kameler, grise og skaldyr alligevel

I Det Nye Testamente er der en tekst, der gør op med de gammeltestamentlige regler for, hvilke dyr man må spise. I Apostlenes Gerninger 10 modtager apostlen Peter et syn fra Gud, der betyder, at alle dyr må spises fra nu af. Peter ser en stor dug, der er fyldt med alle verdens dyr, og så hører han en stemme fra himlen, der siger:

”Rejs dig, Peter, slagt og spis!”

9. Det er guddommeligt at trylle mad frem

En rigtig Gud har magt over liv og død, og det betyder også, at man kan trylle mad frem, når der ingen mad er. Det ser vi eksempler på i Det Gamle Testamente, hvor Gud på mirakuløs vis får det til at regne med manna og vagtler i ørkenen (se Anden Mosebog 16 og Fjerde Mosebog 11).

I Det Nye Testamente er det mest tydelige eksempel bespisningsunderet, hvor Jesus bespiser flere tusinde mennesker med kun to fisk og fem brød (se Matthæusevangeliet 14).

10. Vin er Guds gave til menneskeheden

I Bibelen betragtes mad og drikke som Guds gave til mennesker. Det gælder ikke mindst vinen, som Gud har givet mennesker at glæde sig ved. Se eksempelvis denne passage i Salme 104 fra Det Gamle Testamente:

”Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver mennesker glæde.”

Og så er der en lignende tekst i Siraks Bog 31:

”Hvad er livet for den, der må undvære vinen? Den blev jo skabt til glæde for menneskene.”