Spørg

Hvor er alle relikvierne blevet af?

"I Odense Domkirke står Knud den Helliges grav, og da han er helgenkåret, omfatter katolikkerne den med en særlig respekt. Den udgør også et bindeled til en fjern fortid, som katolikker og protestanter er fælles om. Dermed giver relikviet de få danske katolikker et håndfast medejerskab til Danmarkshistorien. For andre i Danmark er der ”blot” tale om en kulturarv som andre kongegrave," skriver kirkehistoriker Kurt E. Larsen.

I Danmark var der undertiden tale om en egentlig og bevidst udrensning af katolsk inventar i kirkerne, og mange relikvier er gået tabt i den forbindelse, svarer lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Som bekendt er relikvier stadig en vigtig faktor i den katolske tro. Ved reformationen undertryktes disses betydning i protestantismen.


Mit spørgsmål er alene: Hvor er alle disse relikvier blevet af?

Venlig hilsen
Palle

Svar:

Kære Palle

Jeg går ud fra, at der er tale om de relikvier, der fandtes i Danmark og andre lande, hvor reformationen slog igennem. I katolske lande findes der jo stadig en del relikvier, såsom ligklædet i Torino.

Relikvierne blev undertiden bevidst destrueret i forbindelse med reformationstidens uro. I Wittenberg havde kurfyrste Frederik haft en meget stor og berømt samling af relikvier, der trak mange turister til byen. 

LÆS OGSÅ: Hvad er et relikvie?

I forbindelse med reformationen forsvandt denne skik, og samlingen gik i opløsning. Man omsmeltede de skrin af guld og sølv, der rummede relikvierne. Indholdet er så i de fleste tilfælde gået tabt i processen. 

De protestantiske kristne tillagde ikke ”knogler” og ”træsplinter” nogen betydning og har vel ofte heller ikke troet på, at de virkelig stammede fra den og den kendte helgen/Jesu kors.

I Danmark var der også undertiden tale om en egentlig og bevidst udrensning af katolsk inventar i kirkerne, og mange relikvier er gået tabt i den forbindelse.

LÆS OGSÅ: 
10 berømte religiøse relikvier

Enkelte danske relikvier har overlevet gennem århundrederne. Kong Frederik VII udleverede i 1861 en armknogle fra den norske helgenkonge Sankt Olav til katolikkerne i Norge. Og i 1908 udleverede Nationalmuseet et berømt paverelikvie fra Roskilde Domkirke til den katolske menighed i København.

I Odense Domkirke står Knud den Helliges grav, og da han er helgenkåret, omfatter katolikkerne den med en særlig respekt. Den udgør også et bindeled til en fjern fortid, som katolikker og protestanter er fælles om. Dermed giver relikviet de få danske katolikker et håndfast medejerskab til Danmarkshistorien. For andre i Danmark er der ”blot” tale om en kulturarv som andre kongegrave.

Med venlig hilsen
Kurt E. Larsen
Lektor, ph.d. i kirkehistorie på Menighedsfakultetet i Aarhus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.