Spørg

Hvad siger Bibelen om at grovæde?

"I dag betragter vi overspisning som en kompliceret problemstilling med psykiske og fysiske faktorer, som kræver professionel behandling," skriver Anton Eg Andersen, der er psykolog og teolog.

I vores autoriserede udgave af Bibelen står der ikke noget, som helt bogstaveligt siger noget om emnet grovæderi, svarer teolog Anton Eg Andersen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvad siger Bibelen om at grovæde? Altså dødssynden "glutton" (på engelsk) - skal bruge det i forhold til en opgave, jeg skal i gang med på gymnasiet.

Venlig hilsen
Lasse

Svar:

Kære Lasse

I vores autoriserede udgave af Bibelen står der ikke noget, som helt bogstaveligt siger noget om emnet overspisning, grovæderi eller det at overspise eller grovæde.

LÆS OGSÅ: Også en dødssynd kan tilgives

Imidlertid kan man godt finde et citat i et af de såkaldte apokryfe bibelske skrifter, det vil sige i et af de skrifter, som ikke kom med i den endelig samling af bibelske skrifter.

I Siraks Bog 31,16 står der ved siden af andre anvisninger på god bordskik: ” Spis som et dannet menneske af det, som stilles frem for dig, og vær ikke grådig, så du bliver ilde set”.

LÆS OGSÅ: Hvad siger Bibelen om at spise kød?

Apostlen Paulus skriver dog en passage i sit Brev til Galaterne kapitel 5 fra vers 19 en passage om kødets lyster i modsætning til det kristne liv i Ånden, som jeg mener, at man godt kan tolke som hans holdning til emnet:

”Kødets gerninger er velkendte: Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags – (kunne være overspisning). Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse – (herunder det at beherske sig selv i sin spisning). De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden”.

Så vidt Paulus i det afsnit, som senere blev til den katolske kirkes lære om dødssynder.

I dag betragter vi overspisning som en kompliceret problemstilling med psykiske og fysiske faktorer, som kræver professionel behandling. Men det er et andet emne, som der ikke spørges til i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen
Anton Eg Andersen
Psykolog og teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.