Spørg

Helgenkanonisering - et angreb på troen?

"Helgenkåring er en officiel erklæring fra kirkens side, at denne person er i paradiset, og derfor er det passende at bede denne person om forbøn. Dertil kommer, at den hellige også bliver et eksempel for os andre, men ikke som et mål i sig selv," skriver Kasper Baadsgaard-Jensen, der er katolik og præstestuderende.

Katolikker tilbeder ikke helgener, og det der bliver anerkendt i deres liv, er Guds kærlighed, som virker igennem dem, svarer katolsk præstestuderende Kasper Baadsgaard-Jensen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Kasper Baadsgaard-Jensen fører i sit svar til mig pavedømmet tilbage til teksten fra Matthæusevangeliet 16, 13-20 og kalder apostlen Peter for pave. Jeg antager, at paverne efter Peter har del i samme kød og blod, som han havde og dermed også samme sans for det som "menneskers er" - se vers 23 - som paven Peter. 

Spørgsmålet er altså; om ikke alle disse kanoniseringer er et underfundigt angreb på "den tro som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige" kvalificeret med ordene fra Joh. 5: "Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden og ikke søger æren hos den eneste Gud."

At dette officielle titulatur-hierarki altså er en vederstyggelighed for Gud, for at alludere til Kierkegaard, og med rette burde irettesættes med samme ord, som taltes til pave Peter den Første? Tager man til sig det positive, som taltes til den første pave, er man vel en sær hykler, hvis man ikke også tager til sig det negative, som tales af en uimodsigelig autoritet til samme blivende sådan og ikke forsøger at forstå, når det ene er på sin plads, og når det andet er det!

LÆS OGSÅ: Hvilken pave er størst? 

Og hvem er det, pave Peter den Første kanoniserer i denne bibeltekst: ”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys.” (1. Pet. 2, 9) . Og hvordan og hvorfor adskiller dagens pavekirkes kanoniseringer sig fra den første paves?

Med venlig hilsen

Benedikt

Svar:

Kære Benedikt

Tak for dit opfølgende spørgsmål og kommentar. Jo, paven er menneske, ligesom Peter var det. Kristne tror kun på én Gud, og kun Jesus var sand Gud og sand menneske, og kun Gud tilbedes som Gud. 

Alle vi andre er mennesker, men som du referer til fra Første Peters Brev, så er vi alle kaldet til hellighed, og derfor er der også mange helgener, men kun de meste kendte bliver erklæret det officielt af kirken. 

LÆS OGSÅ: Paver, helgener og rivaliserende religioner

Men katolikker tilbeder ikke helgener, og det der bliver anerkendt i deres liv, er Guds kærlighed, som virker igennem dem. Dette er ikke forbeholdt helgener, men alle mennesker. Gud virker gennem alle mennesker, alle situationer og vigtigste af alt, kalder Gud alle til at blive hellige.

Helgenkåring er en officiel erklæring fra kirkens side, at denne person er i paradiset, og derfor er det passende at bede denne person om forbøn. Dertil kommer, at den hellige også bliver et eksempel for os andre, men ikke som et mål i sig selv. Den hellige er et eksempel på at nå det eneste mål, som er Gud. Forskellen er imellem tilbedelse, som kun tilfalder Gud og ære, som tilfalder helgenerne.

I sidste ende er det altid Gud, der lovprises og tilbedes, men dette kan godt gøres gennem en erkendelse af Guds virke igennem personer. 
 
LÆS OGSÅ: 10 citater om helgener

Jeg vil dog give dig ret i, at det nogle gange kan det virke som om, helgener næsten tager Guds plads i folks udlevelse af troen. Men det er ikke sådan, kirken ser på helgener, det er Gud, der er i fokus og Guds virke gennem personen. 

Tilbedelsen tilfalder kun Gud, men helgener kan æres på bagrund af Guds virker gennem dem. Derfor er Jesu ord i Matthæusevangeliet til Peter, som du referer til, ligeså relevante for os i dag, som de var, da Peter hørte dem første gang.

Vi er mennesker, og vi skal ikke sætte os i Guds sted, dog er det helt på sin plads at ære de personer, igennem hvem Gud på særlig måde virkede, så vi andre efter deres eksempel også kan nå til denne hellighed.

Med venlig hilsen
Kasper Baadsgaard-Jensen
Katolik og præstestuderende

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.