Fra alfa til omega

Fra alfa til omega


Å FOR ÅBENBARING ved Johannes Møllehave

Logo for abc

Med ordene: "Jeg er alfa og omega" spænder Gud fra første til sidste bogstav i alfabetet - på dansk fra a til å. Og med å for åbenbaring er vi nået til vejs ende


Alfabetet kunne begynde med arvesynd og ende med åbenbaring. Rent faktisk står arvesynden i begyndelsen af Bibelen, og Johannes' Åbenbaring står som det sidste skrift i Biblen. Og når åbenbaringsbogen står sidst, er det sagligt, fordi den handler om de sidste tider. Med arvesynden kom også tiden ind i historien. I Paradis var der ingen tider. Det enkelte menneske fik historie ved faldet.

Det kan måske undre, at der ikke var forbud mod åbenbaringer, da der var strenge forbud mod spåkoner. I Sauls historie er det hans forbrydelse, at han opsøger spåkonen i Endor og hører om sin fremtid og begår selvmord. Mennesker har til alle tider gerne villet vide noget om den ukendte fremtid.

Men Bibelen betragter det ikke som en selvmodsigelse, at spåkoner fordømmes, men profeter anerkendes. Profeten kaldes også for en seer. I dag forbinder vi ordet seer med et menneske, der ser tv - men i Det Gamle Testamente er seeren en mand, der kan advare mod den vanskæbne, der venter folket i fremtiden. Jamen, er en profet så ikke en spåmand - og hvordan kan man anerkende en spåmand, når man fordømmer en spåkone?

Svaret er, at profeten, seeren, ikke spåede i almindelig forstand, men fremkaldte fremtiden ved at nævne og beskrive den ("ordet skaber, hvad det nævner"). Seeren så, hvad der skulle komme, før det kom.

Den Johannes, der skrev Johannes' Åbenbaring, føler sig i slægt med de gamle seere. Der er også lighed mellem hans sprog og billedlige udtryk og Danielsbogen i Det Gamle Testamente. Johannes' Åbenbaring handler om trængselstider. Babylon betyder ikke Babylon, men Rom. Det er de store kristenforfølgelser, der beskrives, og det er Nero, der er skøgen på tronen.


Åbenbaringens Bog

Der er sket et skred i holdningen til magten. I Romerbrevet kap. 13 byder Paulus, at man skal bøje sig for magten og lyde øvrigheden. Men læs kap. 13 i Johannes' Åbenbaring: Her opfordres til oprør og trods mod øvrigheden. Billederne gløder i Johannes' Åbenbaring, og skriftet er formet som en særmelding om de syv segl, der skal brydes om den hvide, den ildrøde, den sorte og den gustengule hest, der skal vise sig. Om de fire ryttere hunger, sværd, svovl og pest. Om de 24 ældste, der skal samles om lammets trone. Og til særmeldingssproget hører også talmystikken 666 som den hemmelige kode for Nero. Om basunen, der skal lyde, om de syv vredes skåle og om Babylons fald.

Andreas Davidsen har skrevet så indsigtsfuldt om Johannes´ Åbenbaring og fastholder den historiske baggrund for den. Han skriver, at skriftet konstant veksler mellem katastrofer og lovsang.

At man som kristen under forfølgelserne følte had mod forfølgerne, er der vel intet mærkeligt ved. Det, der skræmmer læseren (i hvert fald mig), er, at hadet dæmmes op for så meget desto voldsommere at kunne triumfere på vredens og hævnens dag, når fjenderne af Gud selv skal kastes i svovlsøen. Når Jesus taler om, at man skal elske sine fjender og bede for sine forfølgere, underforstod han bestemt ikke, at så blev hævnen sødere på dommens dag. Derfor kan man ikke læse Johannes´ Åbenbaring uden at føle, hvordan kærlighed forvandles til had og det, Nietzsche kaldte ressentiment, det vil sige en eftergivenhed, en bøjelighed, der samler kræfter ved tanken om alt det frygtelige, der engang skal ramme alt det, den nu giver efter for.

Det dæmper lovsangen.

Søren Kierkegaard sondrede mellem et geni og en apostel. En apostel havde haft en åbenbaring. Det havde geniet ikke. En apostel talte med myndighed som f.eks. Paulus efter åbenbaringen på vejen til Damaskus.

På et vist tidspunkt i 1840´erne var der en præst på Bornholm, som påberåbte sig, at han havde haft en åbenbaring. Præsten hed Adler og havde gået i skole med Søren Kierkegaard. Mens de kirkelige myndigheder (Adlers provst og biskop Mynster) forlangte, at Adler enten skulle trække sin åbenbaring tilbage eller forlade sit embede, var Kierkegaard så optaget af sagen, at han skrev en bog på et par hundrede sider, som han dog aldrig udgav.

Det var vel mindre Adler, som Kierkegaard med tiden kom til at betragte som falsk - end selve emnet: Kan et moderne menneske få en åbenbaring, som de kirkelige myndigheder må bøje sig for? Det optog Søren Kierkegaard. (Joakim Garff har omhyggeligt og meget fascinerende beskrevet Kierkegaards optagethed af Adler og især åbenbaringsbegrebet.)

Og hermed er vi kommet til ende med alfabetet. Gud spænder fra første til sidste bogstav med ordene: "Jeg er alfa og omega." På dansk bogstaverne fra a til å.


Del artiklen med dine venner:

Facebook TwitterJohannes Møllehave. Foto: Leif Tuxen
Tegninger: Gustave Doré

  • Tekst: Johannes Møllehave.
  • Født 1937, præst, forfatter og foredragsholder.
  • Kristendom fra A til Å er skrevet af af præst og forfatter Johannes Møllehave, sognepræst Eva Holmegaard Larsen og forfatter og foredragsholder Ebbe Kløvedal Reich
  • I 28 korte tekster sætter tre af vores mest velskrivende kristendomsformidlere nogle af kristendommens ord og begreber under lup. Fra A til Å – fra arvesynd til åbenbaring.
  • Teksterne blev oprindelig bragt i Kristeligt Dagblad i 2002 og bringes her for første gang på avisens søter-site kristendom.dk.


Logo for abc
Foto: Leif Tuxen. Tegning: Gustave Doré

  • Af Johannes Møllehave
  • Født 1937, præst, forfatter og foredragsholder.
  • Kristendom fra A til Å er skrevet af af præst og forfatter Johannes Møllehave, sognepræst Eva Holmegaard Larsen og forfatter og foredragsholder Ebbe Kløvedal Reich
  • I 28 korte tekster sætter tre af vores mest velskrivende kristendomsformidlere nogle af kristendommens ord og begreber under lup. Fra A til Å – fra arvesynd til åbenbaring.
  • Teksterne blev oprindelig bragt i Kristeligt Dagblad i 2002 og bringes her for første gang på avisens søter-site kristendom.dk.

Prøv Kristeligt Dagblad i fire uger gratis

Kristeligt Dagblads logorubrik PC tablet rubrik small and mobile
arvesynd barmhjertighed cølibat dommedag evighed frelse og forsoning gode Gud helligånd israel jesus kors og kærlighed lidelse menneske nadver opstandelse pinse qumran retfærdighed salig tro og treenighed under velsignelse xenofobi ydmyghed zion ære øvrighed åbenbaring


Del artiklen med dine venner:

Facebook Twitter