5 bønner om advent og forventning

I adventstiden forbereder vi os på Jesu komme. Det kan vi blandt andet gøre med bønner og med sang, mener Johannes Værge. Foto: .dk

I adventstiden handler det om at stemme sindet til forventning om det lys, der kommer til verden julenat. Her kan du læse 5 bønner om advent, forventning og glæde

Læs også: Hvad er advent og adventstid?

1.
Hellige Gud, himmelske Far!
Nu hvor dagene er korte og mørket trukket langt ud,
hjælp os i denne tid at være rettede mod det lys,
som kommer os i møde ved Kristi komme til verden.
Giv os her i adventstiden modtagelighed for det lys,
så vi går gennem mørket iført lysets våben:
forventning til, hvad din kærlighed kan udrette, i tro, i håb.
Hjælp os derved til at leve som opmærksomme og frie mennesker,
tilgivne og tilgivende,
modtagende, givende.

2.
Vor Skaber, himmelske Far,
tak fordi du i gamle tider lod profeter holde forventningen til dig i live,
og du i tidens fylde lod din Søn føde på jorden,
stå frem for os som dit levende billede.
Tak fordi du i hans ord kalder og bærer os
og ved ham vil forløse alt levende, samle alt i dit lys.
Hjælp os at møde adventsdagene med dén tro, dén forventning,
så mørkets kræfter mister magt,
og vi kan gå til vore store og små opgaver med åbent sind.
Lær os at skelne mellem det, som er vigtigt i vort liv,
og det, som er uvæsentligt.
Lær os at lade dét fare, som er tomhed og forvridning.
Lad din Ånd virke i os.

3.
Himmelske Far,
vi takker dig for de muligheder, du også denne adventsdag åbner for os.
Bevar os fra hektisk udvendighed,
når verdens kommercielle larm i denne tid truer med at overdøve, hvad du vil os.
Rens vore sind, så vi glædes over denne verdens goder uden at blive deres trælle.
Ja, når verdens flimmer tilslører, at vort liv beror på dig, på din Ånd,
lad da dit lys arbejde i os,
kalde det frie menneske frem i os,
så vi lever opmærksomt med hinanden.
Gør vores adventshåb levende og stærkt,
giv os livsmod og visdom,
giv os din fred.

4.
Himmelske Far,
tak fordi vi i denne adventstid kan gå lyset og varmen fra din Søns fødsel i møde.
Vi takker dig, fordi du ikke overlod os, din menneskehed, til os selv,
men sendte profeter, forberedere
og i tidens fylde din egen Søn,
som banede en ny vej til os,
slettede afstanden mellem dig og os.
Lad din nærhed i ham blive erkendt af os, af verden,
så vi ser de muligheder, som igen og igen åbner sig,
og nye livskræfter vækkes i os.
Vær med alle, der er ramt af bekymring og ensomhed.
Giv os styrke til at leve med omsorg for hinanden,
og tage vare på de gaver, du betror os.

5.
Himmelske Far, hjælp os i denne adventstid
at være rettede mod din Søns komme til os.
Hjælp os ved din Ånd at tage imod ham,
lade lyset i ham overvinde alt mørke i os,
al bitterhed, alt mismod.
Virk i os, så den godhed, der strømmer fra dig,
bliver til glæde og fornyelse i vores liv.
Tilgiv os og sæt os tilbage på vejen,
når vi forvirres og forvildes i det flimmer,
der omgiver os og trækker i os.
Ja, hold os fast ved det, du viser os i Kristus,
levendegør vores tro, så vores liv får retning,
så glæde og kærlighed og håb får plads i os
og udbredes i vores verden.
Vær med alle mennesker, der lever i ængstelse og nød.
Lad din barmhjertighed omslutte og forny vores liv med hinanden.

Johannes Værge er tidligere sognepræst og forfatter

I adventstiden forbereder vi os på Jesu komme. Det kan vi blandt andet gøre med bønner og med sang Foto: Modelfoto: stock.xhng