LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Adventskalender: Jesus blotlægger den uro, vi forsøger at flygte fra

Jesus ønsker ikke, at vi lever i frygt, men heller ikke i en uansvarlig forbrugsfest, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. Foto: .dk

Klimaforandringer og borgerkrige varsler Jesu andet komme. Jesus kender vores uro, men siger, at hans disciple ikke behøver at frygte, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen, Areopagos

Der er en tendens til, at julen kommer tidligere og tidligere i adventstiden, og så er julen forbi næsten lige efter juleaften: juletræerne fjernes fra stuerne, julepynten hives ned og butikkerne gør klar til nytårsudsalg.

LÆS OGSÅ: Det vigtigste at vide om advent

Men adventssøndagenes tekster er slet ikke nået frem til jul; de handler om Kristi komme ikke så meget Jesusbarnet i stalden, som genkomsten:

Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst og af frygt for det, som kommer over verden.

Sådan siger Jesus, og blotlægger dermed den uro, vi forsøger at flygte fra med julens forbrugsfest og hygge. Frygten ligger der ikke desto mindre: den økologiske krise, det uforudsigelige klima, rovdriften på naturen, naturkatastrofer, borgerkrige og trusler om krige.

LÆS OGSÅ
: Prædikentekst til 2. søndag i advent

Frygten knytter sig for nogle til datoen 21/12, hvor Mayakalenderen udløber, mens andre ser dette som et faseskift i klodens og menneskehedens udvikling men altså ikke uden voldsomme fødselsveer.

LÆS OGSÅ:
Dommedagsprofetier gennem tiden

Jesus dyrker ikke frygten, men forbereder os
Når Jesus taler om disse voldsomme begivenheder og den frygt, som følger dem, er det ikke for at fremdyrke frygten, men for at forberede os på hans genkomst.

Jesus kender vores uro, men siger, at hans disciple ikke behøver at frygte, hvad der end sker, for når verdenshistorien har brugt sig selv op, så kommer Jesus Kristus. Da skal det fuldendes, som begyndtes, da han samlede sine disciple om sig, forkyndte Guds rige og gjorde vel.

Israels folk er et tegn
Jesus nævner et håbets tegn, som viser, at Gud er trofast i alt, hvad Gud lover. Gud fortryder ikke sit kald og sine nådegaver. Jesus siger derfor: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Håbets tegn er det, Jesus kalder denne slægt, og det er Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere. Gud har bevaret sit folk, Israel, mod udslettelse og opfyldt løftet om deres eget land at bo i. Dette er et tegn uagtet, at det politiske Israels ledere af og til handler uforstandigt og måske uretfærdigt.

LÆS OGSÅ:"I adventstiden venter vi på dommedag"

Vi lever med håb midt i uroen

Jesus ønsker ikke, at vi lever i frygt, men heller ikke i en uansvarlig forbrugsfest. Men Jesus taler realistisk og kalder os til et liv præget af denne realisme:

En verden, som har de normer, som stadig er fremherskende, kan ikke bestå. Hvis vi vil være fri for alle krav og kun kræve vor ret, og hvis vi kun vil os selv, så falder verden fra hinanden

Jesus kommer igen for at gøre alting nyt, og derfor kalder han os til at leve ud fra Guds riges værdier, som er de eneste værdier, som kan bestå. Et sådant liv er rettet mod Gud gennem bøn og bibellæsning og handler om at efterfølge Jesus i tjenende kærlighed

Guds rige, som kommer, er her allerede. Overalt, hvor mennesker orienterer deres liv ud fra Guds kærlighed åbenbaret i Jesus Kristus,
overalt, hvor Ordet forkyndes, og overalt, hvor menneskers liv bliver nyt i mødet med Jesus.

Derfor lever vi med håb midt i verdens uro.

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos.