H.A. Brorson: "Den store hvide flok vi se"

Allehelgen fejres i mange kirker rundt omkring i landet. Det er den første søndag i november. Foto: NIMA STOCK

Læs teksten til den populære allehelgenssalme "Den store hvide flok vi se" af Hans Adolph Brorson her

Denne salme af Hans Adolph Brorson (1694-1764) bliver især sunget i kirkerne til allehelgensgudstjeneste. Det er blevet en mindedag for alle de, der er døde, og mange steder læser man navnene op på de sognebørn, som er gået bort i løbet af det seneste år.

"Den store hvide flok vi se"

1.
Den store hvide flok vi se
som tusind bjerge fuld af sne,
med skov omkring
af palmesving,
for tronen, hvo er de?
Det er den helteskare, som
af hin den store trængsel kom
og har sig to't
i Lammets blod
til Himlens helligdom!
Dér holder de nu kirkegang
med uophørlig jubelklang
i høje kor,
hvor Gud han bor
blandt alle engles sang.

2.
Her gik de under stor foragt,
men se dem nu i deres pragt
for tronen stå
med kroner på
i Himlens præstedragt!
Sandt er det, i så mangen nød
tit tårestrøm på kinder flød,
men Gud har dem,
straks de kom hjem,
aftørret på sit skød;
nu holder de, hvor liv er bedst,
hos ham en evig løvsals-fest,
og Lammet selv
ved livets elv
er både vært og gæst.

3.
Til lykke, kæmpesamling, ja,
o, tusindfold til lykke da,
at du var her
så tro især
og slap så vel herfra!
Du har foragtet verdens trøst,
så lev nu evig vel, og høst,
hvad du har så't
med suk og gråd,
i tusind engles lyst!
Opløft din røst, slå palme-takt,
og syng af Himmel-kraft og magt:
Pris være dig
evindelig,
vor Gud og Lammet sagt!

Hans Adolph Brorson (1765)

Om teksten

Teksten er tydeligt inspireret af Johannes' Åbenbaring kapitel 7, vers 9-17, hvor apostlen Johannes fortæller om et sælsomt møde. Han ser nemlig "en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål."

Læs selv bibelteksten og se, hvilke paralleller der er mellem Brorsons digt og Johannes' syner. Her er teksten til Brorsons allehelgenssalme "Den store hvide flok vi se" - og melodien kan du lytte til her.