Allehelgen og halloween

Indholdsfortegnelse

Allehelgen fejres første søndag i november. Her mindes man de døde, både dem, som vi for nyligt har mistet, men også kristne gennem tiderne, som har vidnet om deres kristne tro.

Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den protestantiske kirke er højtiden også præget af, at Luther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor regner man den 31. oktober som jubilæumsdagen for reformationen.

Halloween, som også fejres den 31. oktober, er den amerikanske udgave af allehelgen, og det er fejringen af halloween, der har bragt traditionen med uhygge og græskar til Danmark.

I dette tema kan du blandt andet får svar på følgende:
Hvad er allehelgen?
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?
Hvordan fejrer kirkerne højtiden?

1. Introduktion til allehelgen

Kort om allehelgen

Allehelgensdag handler i dag både om troens forbilleder og om at mindes vore døde. I nogle kirker læser man i forbindelse med gudstjenesten allehelgenssøndag navnene op på de sognebørn, som er døde i det forgangne år.

Allehelgensdag falder den 1. november. Det gælder både i folkekirken og ude i verden.

Allehelgensaften er aftenen forinden, altså aftenen den 31. oktober. Mange er også herhjemme begyndt at fejre aftenen – for langt de fleste bedre kendt under det fra USA (og endnu tidligere fra Irland) importerede navn halloween.

Allehelgenssøndag er den søndag, hvor allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. Det er altid den første søndag i november.

Allesjælesdag markeres ikke i folkekirken, men er en katolsk fejring, der falder den 2. november. Når den 2. november er en søndag højtideligholdes dagen i stedet gudstjenestemæssigt den 3. november

tysk gravsten, sten, grav, gravsted, jøde, jødisk, jødedom,

Vigtigt at vide om allehelgen

allehelgen

Hvad er allehelgensdag og allesjælesdag? Hvornår fejres det og hvordan?

Sådan fejrer kirkerne allehelgen

Fejrer vi stadig allehelgen i den danske folkekirke? Og hvordan markerer man allehelgen i de ortodokse kirker? Læs her om traditionerne i forskellige kirkesamfund

2. Halloween

allehelgen halloween skelet. Foto:

Hvad er halloween?

klassiker

Halloween kan spores tilbage til urgamle keltiske døderitualer og fejringer af frugtbarhed

Arbejdet med at genbegrave de mange tusinde døde på Assistens Kirkegård i København for at give plads til ...

Forskelle mellem allehelgen og halloween

Har græskar noget med allehelgen at gøre? Og fejrer man også helgener til halloween? Har allehelgensdag og halloween overhovedet noget med hinanden at gøre? Bliv klogere her

Fem vigtigste om halloween

På mandag er det All hallows' Eve eller halloween. Men hvad er egentlig halloween? Hvorfor skærer vi græskar ud til fejringen og hvorfor klæder børnene sig ud?  1

©Laurence Mouton/6PA/MAXPPP ; Child using computer mouse, cropped view of

Find halloween-tips på internettet

Mangler du baggrundsviden om halloween eller gode tips til at udskære græskar? Find hvad du søger i denne vejviser til forskellige hjemmesider om halloween-traditionen

Græskar, halloween,

"Halloween passer godt til kirken, men dårligt til allehelgen"

"Vi kan såre sørgende, de besøger kirken til allehelgen, hvis vi arrangerer en halloween-happening midt i det hele", siger sognepræst Hanne Bohr, der er aktuel med bogen "Halloween i kirken"  1

KONICA MINOLTA DIGITAL

Halloween kan formidle kristendom til børn

Børn er fascineret af det uhyggelige til halloween, men sognepræst Ane Bisgaard LaBranch vil gerne fortælle dem, at Gud er med i mørket

Halloween i

Danskerne er vilde med halloween

Flere og flere danskere fejrer halloween. Årsagerne skal findes i traditionens genkendelighed og evne til at sætte ramme om fællesskab, mener traditionsforsker

Tyske kirke til kamp mod halloween heks

Halloween - hedensk, kristen og folkelig

efterårsklassiker

For kelterne var halloween en uhyggelig nat, hvor døren til dæmonernes verden stod åben. Senere overtog kristendommen dagen og gav den et kirkeligt præg

2. 1. Debat om halloween

Tegning: Peter M.

Spøg og skæmt? Halloween er ren dødskult

Hvor er hyldesten til livet henne i vore dages fejring af halloween, spørger teolog og journalist Iben Thranholm

© PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/MICHEL PIRA ;Ilustration sur la fete d'Halloween

Et 'fromt' ønske: Afskaf halloween

Halloween fører en tankegang om døden med sig, som er diffus og ualvorlig, mener domprovst Poul Henning Bartholin

3. Reformationsdag

-- Det var Gud, der bestemte, at de var havnet i krig, hvem der skulle leve og dø, og dermed om de kom hjem, ...

Reformationsdag er på vej i glemmebogen

klassiker

Den 31. oktober er årsdagen for reformationens begyndelse, men næsten ingen danske kirker markerer...

4. Billedserier

Relatives takes a break next to a tomb of their loved one inside a military cemetery during All Saints Day in ...

BILLEDSERIE: Verden fejrer allehelgen og halloween

Se her hvordan man mindes de døde til allehelgen i hele verden

Astrid Lindgrens første bog om Pippi Langstrømpe udkom i 1945. Her tv-seriens Pippi, der blev spillet af ...

BILLEDSERIE: 10 berømte gravpladser fra hele verden

Se 10 af verdens berømte og seværdige kirkegårde og gravpladser

5. Helgener

En helgen er en afdød person, som har levet et særligt kristent liv, og derfor er blevet kanoniseret af den ...

Hvad er en helgen?

klassiker

Søndag er det allehelgensdag. Mange ved, at helgener har stor betydning i den katolske kirke - men...

En helgen er en afdød person, som har levet et særligt kristent liv, og derfor er blevet kanoniseret af den ...

Hvad er en helgen?

klassiker

Søndag er det allehelgensdag. Mange ved, at helgener har stor betydning i den katolske kirke - men hvad er egentlig en helgen? Læs her, hvordan helgenbegrebet har udviklet sig fra oldkirken til middelalderen og over oplysningsperioden - og frem til i dag

Benny Blumensaat valgte livet og er i dag præst for den katolske menighed i Esbjerg, hvis kirke er tegnet af ...

Katolikker tilbeder ikke helgener

Helgener tilbedes ikke, men er forbilleder, som skal vise folk, at man kan være udholdende i troen og blive ved med at elske Gud og kirken til det sidste, siger den katolske præst Benny Blumensaat

Sæby Kirke kalkmaleriUploadet af Birgit

Helgener findes stadig i folkekirken

Helgener forsvandt ud af kirken i Danmark med reformationens indtog. Det tror mange i hvert fald. Men folkekirkens katolske fortid er stadig synlig i kirkernes kalkmalerier og i mange danske traditioner

En helgen kan ifølge biskop Steen Skovsgaard opfattes som en person, lyset skinner igennem ligesom i en ...

Helgener beder for menneskene

Inden for den katolske kirke bruges skytshelgener som redskab til at blive hørt af Gud. Når sygdom indtræffer og man vil bede om helbredelse, kan den bedende bruge skytshelgenerne til at få sin bøn hørt

6. Bøn for de døde

Gravkirken i Jerusalem. Benjamin og Johanne tænder lys tæt ved korsets kappel. Uploadet af Morten Hørning ...

Kan man bede for de døde?

Beder I for de døde? Det spørgsmål har vi stillet præster fra folkekirken, den katolske kirke og den ortodokse kirke

Katolsk, bøn, helgen,

- De afdøde kan have brug for hjælp

Kirkens fest for Alle Helgen og bøn for de afdøde hjælper os helt konkret med at forholde os til det hinsides og dermed også til den åndelige dimension i os selv, skriver generalvikar i Den katolske Kirke Lars Messerschmidt

7. Inspiration og idéer

8. Refleksioner

Stemningen af lysene, tonerne og sangen af salmen ”Den store hvide flok”...er en grundtone i min ...

- Allehelgen fylder mig med glæde

Jeg bliver inspireret af de helliges liv og martyrernes mod, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen, der også fortæller om at holde halloweengudstjeneste på messen Mystikkens Univers

Kors, lys, lysglobe, AllehelgenUploadet af Lars Ahlmann

- Allehelgen er en kærlighedsdag

Jeg bruger allehelgen til at fortælle mine elskede, hvor meget de betyder for mig. For al kærlighed ender med sorg, skriver sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Sognepræst og familieterapeut Lene Østergaard er en af de 20 præster, der har tilsluttet sig et nyt ...

"Jeg turde ikke sige farvel"

Fordi vi ikke fik sagt rigtigt farvel, blev begravelsen af min svoger mit livs tungeste, fortæller sognepræst Lene Østergaard

-- Selve kampen mellem godt og ondt og tilliden til, at det ender godt ved dommens dag, som  ligger i ...

Jeg tænker med taknemmelighed på de afdøde

I min barndoms landsbykirke blev alle navnene på de døde læst op ved allehelgen, fortæller teologiprofessor Kirsten Nielsen

Niels Jørgen

Allehelgen er ikke en generel mindedag"

Allehelgen skal anspore os til at blive på troens vej, ligesom de hellige før os, mener sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

9. En begravelse, jeg aldrig glemmer

Piotr Wozniacki tilfreds trods

En begravelse, jeg aldrig glemmer: Gerda viste mig Guds lys

Ved Gerdas begravelse oplevede jeg, at mødet med det guddommelige også er forbundet med en voldsom frygt, fortæller sognepræst Poul Joachim Stender

I Argentina fejrer Maradona-kirken i dag juleaften, fordi Maradona har fødselsdag i morgen. Her ses et ...

En begravelse jeg aldrig glemmer: Hun var min mor

Min mor levede langt og godt uden sygdom, men at begrave hende var stadig en stærk og følelsespræget oplevelse, fortæller sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

Birgitte Graakjær Hjort er ph.d. og sognepræst i Christianskirken i Århus.

En begravelse, jeg aldrig glemmer: De efterladte havde aldrig set hinanden før

Ville de være vrede? Ville det ryge igennem lokalet med bebrejdelser og bitterhed? Ville de blive meget berørte af situationen? Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort fortæller om en begravelsessamtale, hun sent vil glemme

10. Liv og død ifølge Bibelen

Nyd weekendens sol og blå himmel. Efterårsvejret indhenter os mandag, lyder meteorologernes råd.

Bibelen om liv og død

I Det Gamle Testamente er Gud de levendes Gud, men i Det Nye Testamente er Gud med i døden, så ingen længere skal dø for sig selv