Er juleevangeliet digt eller åbenbaring?

"Og det skete i de dage...", lyder starten af juleevangeliet. Men er juleevangeliet mere end en god fortælling? Ja, mener forfatter Poul Hoffmann. Foto: Nima Stock

Vi skal beskytte juleevangeliet fra aggressive angreb, der beskriver det som historisk utroværdigt. Juleevangeliet er eventyrlig åbenbaring, ikke eventyrligt digt, lyder det fra forfatter Poul Hoffmanns skarpe pen i en genudgivelse af hans jule-essay fra 1977

Man skal ikke tage fejl af det harmoniske og fredfyldte bogomslag med sølv-glitrende kameler, visemænd og stjerner på Saharaørkenens dybblå nattehimmel. Det er benhård alvor, det er kampen mellem godt og ondt, Kristus og Antikrist, der i denne tilsyneladende tilforladelige juleindpakning behandles.

Forfatteren Poul Hoffmanner aktuel med en genudgivelse af essayetJuleevangeliet - digt eller åbenbaring? Oprindeligt blev det udgivet i 1977, men på utallige opfordringer har forfatteren imødegået en genudgivelse, lyder det i forordet til 2. udgaven af essayet om julieevangeliet.

Poul Hoffmann mener, at hans essay stadig er højaktuelt:

- I julen 2006 satte avisskriverier m.m. om, at de bibelske juleberetninger skulle være historisk utroværdige, nye rekorder i aggressivitet, og der er ingen grund til at tro, at det skulle blive bedre i 2007, skriverhan i forordet.

Essayet falder i tre mindre dele. Første del beskriver hvordan juleevangeliet og den kristne jul er truet og anden del polemiserer mod at juleevangeliet blot skulle være verdens smukkeste eventyr.

Tredje og sidste del udgøres af Hoffmanns juleevangelium, eller i hvert fald hans sammenskrivning af beretningerne fra Matthæus- og Lukasevangeliet, de to evangelier der beskriver Jesu Kristi fødsel.

- Meget sætter dødsriget i disse år ind på at komme juleevangeliet og dermed den kristne jul til livs. Et målbevidst angreb rettes mod den højtid, der endnu samler store menneskemængder om Bibelens ord i kirkens hus. Sådan indleder Poul Hoffmann sit essay og så er tonen lagt an.

Hoffmann mener, at en blind tro på menneskets tænke- og erkendelsesevne leder til meget ondt. Han henviser til, at syndefaldet medførte, at heller ikke disse evner er intakte, og herfra får den vantro positivistiske videnskabelighed med Darwin, Marx og Freud i spidsen ellers på puklen.

Poul Hoffmann mener nemlig at dogmet om videnskabens ukrænkelighed har ført til alle disse angreb mod bibelens troværdighed - og han mener at det er dødens fyrstes værk og minder om apostlenes advarsel mod oldtidens 'forsknings-tyranner' i 1. Timotheusbrev 6,20:

"Tag vare på det, der er betroet dig, og vend dig bort fra den ugudelige, tomme snak og indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan".

Dødens fyrste sejrer virkelig ifølge Hoffmann, når budskabet om juleevangeliets historiske utroværdighed bevæger sig fra det han kalder de modernistiske skrivbordsteoretikere og ud til landets prædikestole.

Hvis juleevangeliet bliver gjort til et eventyr på linje med H.C. Andersen så er vi ilde stedt og de vantro bliver snydt for evangeliets kraft som H.C. Andersens kejser bliver snydt for sine klæder, mener han.

- De mange, mange, der juleaften skulle have deres dråbe vand og nyde godt af den et helt år på grænsen mellem liv og død - hvis de ikke fik den, hvor mange sidder så næste år for alvor i kirken for bedstemors skyld, spørger Poul Hoffmann i essayet.

I andet afsnit mødes læseren med et væld af baggrundsoplysninger om alt fra litterærteori til oplysninger af historisk karakter. Alt sammen Hoffmanns forsøg på at imødegå påstandene om at vi i en læsning af juleevangeliet skulle befinde os i eventyrenes verden.

Poul Hoffmann har efter min vurdering både ret og uret. Retten består i hans kritik af den positivistiske videnskabstro og dens måde at forholde sig til de bibelske skrifter på. Uretten består i, at hans egen udlægning nemt bliver lige så fundamentalistisk som de moderne skrivebordsteoretikeres, bare med modsat fortegn.

Kunne juleevangeliet ikke videregives og holdes i live på bedre vis ved at hjælpe de ikke-troende til at gå i dialog med det på dets egne præmisser - som måske i virkeligheden handler mere om åbenbaring end fakta-fnidder?

På den mådemener jeg, at Hoffmann rammer forbi, og at et kløgtigere modangreb mod kritikkerne kunne være foretaget ved ikke at gå i samme fælde som dem.

Alligevel vil jeg mene, at det lille essay er læseværdigt, da Hoffmann både skriver passioneret og yderst velformuleret, og hans sammenskrivning af juleevangeliet ville gøre sig godt i lyset af juletræets skær i starten af næste uge.

Juleevangeliet - digt eller åbenbaring
Poul Hoffmann
Forlaget Lohse
2007
99 kr