Flere kristne bliver muslimer

Ny bog om religiøse omvendelser afslører, at antallet af danskere, der konverterer til islam, har været klart stigende efter terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001

Det er nu statistisk bevist, at der er langt flere, der konverterer til islam fra kristendommen end fra islam til kristendommen, og islam har især fat i de helt unge danske teenagere og de danske kvinder. Det fremgår af bogen "Når danskere skifter tro - omvendelse mellem religionerne i Danmark", der netop nu er aktuel.

Bogen, der bygger på et omfattende og imponerende statistisk talmateriale, er forfattet af religionsforskeren, konsulent og ekstern lektor Mogens S. Mogensen. Bogen er udgivet på Unitas Forlag, og den sætter fokus på de omvendelser, som i de sidste 30-40 år er sket mellem kristendommen og de andre religioner, inklusive de nye religiøse og spirituelle grupper.

Mogens S. Mogensen slår dog også fast, at der med de nuværende tal langt fra er tale om nogen folkebevægelse

- Ganske vist er 4 procent af befolkningen muslimer, men de allerfleste muslimer er indvandrere, og antallet af konvertitter er nok stigende, men stadig meget beskedent, skriver Mogens S. Mogensen i bogen.

Ifølge Mogens S. Mogensens omfattende studier skønner de forskere, som studerer danskeres omvendelse til islam, at det samlede antal danske muslimer ligger på omkring 5.000. Dermed udgør konvertitterne omkring 2,5% af de i alt ca. 200.000 muslimer i Danmark.

Ifølge Mogens S. Mogensen har der i medierne været mest fokus på de danskere (oftest medlemmer af folkekirken), som konverterer til islam, buddhisme, asatro eller en anden religion. Men der er også mennesker fra andre religioner, som konverterer til kristendommen. Mens der i mange årtier har været omvendelser fra jødedom, Jehovas Vidner og mormonisme, er det først i 80'erne og 90'erne, at der for alvor begynder at optræde omvendelser fra de store verdensreligioner såsom islam, hinduisme og buddhisme.

Omvendelsen går således også den anden vej om end i et betydeligt lavere tempo. Mogens S. Mogensen har således kortlagt, hvor mange der i femårsperioden 2000-2004 er konverteret til kristendommen fra de forskellige religioner og er blevet døbt i henholdsvis folkekirken, den katolske kirke, frikirkerne og migrantmenighederne. Undersøgelsen, der bygger på besvarelser fra cirka 2/3 af alle præsterne i folkekirken og de øvrige kirker, har registreret i alt 660 dåb af konvertitter. Konvertitterne kommer fra følgende religioner:

Islam304Buddhisme80Hinduisme140Sikhisme 5Jødedom18Jehovas Vidner27Andre religioner86

Antallet af personer, der er konverteret til kristendommen fra 2000 til 2004 i Danmark.

Bogen fastslår blandt andet, at trods den store opmærksomhed omkring antallet af konvertitter til islam, tyder alt på, at østens religioner og de østligt inspirerede nyreligiøse bevægelser har haft en langt større tiltrækningskraft på danskerne. Antallet af konvertitter til østens og de østligt inspirerede religioner er tilsammen langt større end antallet af konvertitter til islam, men stadig dog ret beskedent.

Mogens S. Mogensen, afslører bl.a. også, at selv om indvandringen af muslimer begyndte i slutningen af 1960'erne, er det først fra midten af 1980'erne, at et større antal danskere begynder at konvertere til islam. Langt de fleste konvertitter var kvinder, som giftede sig med muslimske gæstearbejdere og i den forbindelse konverterede til islam.

Fra midten af 1990'erne kan det konstateres, at helt unge kvinder konverterer uden at være på vej ind i et ægteskab, og fra slutningen af 1990'erne er der også flere unge mænd, der begynder at vise interesse for islam. Bogens talmateriale afdækker også, at efter terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 steg interessen yderligere for islam, og muslimske organisationer rapporterede i de følgende år om et stigende antal konvertitter.

Bogen kortlægger også en anden interessant tendens - nemlig, at der bliver flere og flere helt unge danskere, der konverterer til islam. Det skønnes således, at mellem hver tredje og fjerde, der i dag konverterer til islam, er teenager.

Religionsforskeren slår fast, at der med de nuværende tal intet er, der tyder på, at Danmark står ved begyndelsen til en omvendelsesbølge, der inden for en overskuelig fremtid vil ændre det religiøse billede i Danmark radikalt. Mogens S. Mogensen kommer dog med en klar og tankevækkende konklusion:

- Imidlertid kan selv mindre forskydninger i balancen mellem religionerne som følge af omvendelser både opleves som betydningsfulde og også i praksis få indflydelse på den politiske og kulturelle situation i landet.

Når danskere skifter tro - omvendelse mellem religionerne i Danmark, Mogens S. Mogensen, Unitas Forlag, 2005.