"Kvindelig middelalderteolog burde være mere kendt"

"Julian af Norwich. Kærlighedens åbenbaring" - en reformatorisk teolog i det 14. århundrede. Foto: Kilde: Boedal Forlag

Louise Øhrstrøm har begået en fremragende introduktion af Julian af Norwich samt en flot oversættelse af hendes tekster. Lektor Else Marie Wiberg Pedersen anmelder

Julian af Norwich (1342 -ca. 1416) er måske ikke den mest kendte i Danmark blandt de såkaldt hellige kvinder, som berigede den vesterlandske kirke fra navnlig det 13. århundrede og frem.

Men hun burde være langt mere kendt, for hendes tekster leverer flotte gennemtænkninger af den kristne teologis mange svære og komplekse hovedpunkter blandt andet forholdet mellem menneskers synd og Guds nåde.

Moderne middelalderteologi
Og så er hun moderne. Hun er i sandhed en reformatorisk teolog fra det 14.-15. århundrede. Ved læsningen af Julians to bøger, både den korte og den lange version af hendes refleksioner over Guds kærlighed, blev jeg slået af, i hvor høj grad hendes teologi ligger i forlængelse af det 12. århundredes reformator, Bernhard af Clairvaux (1090-1153), og forudgriber det 16. århundredes reformator, Martin Luther (1483-1546).
Betoningen af Kristi korsdød og lidelse som frelsens gave fra Gud til os, og betoningen af Guds nådes omslutning af menneskets synd i en positiv og optimistisk tro på den kærlige Gud er den samme.

Gud beskrives som en mor
Og så har Julian og Bernhard (og flere cisterciencer-nonner fra det 13. århundrede) yderligere det til fælles, at de i tråd med oldkirkens fædre formår at forklare Guds storhed gennem et så rigt billedsprog, at Gud ikke reduceres til hverken en abstrakt figur eller en ensidig faderfigur: Gud Kristus er også den mor, der til stadighed nærer os med sin kærlige omsorg.

Bogen Julian af Norwich. Kærlighedens åbenbaring (Frederiksværk: Forlaget Boedal 2010) er intet mindre end en fremragende introduktion til og præsentation af reklusen Julian af Norwich, som nok blev berømt i sin samtid men endnu mere i vores nutid.

Cand.mag.litt. Louise Øhrstrøm har begået en flot oversættelse af Julians tekster, og hun fortæller selv i overensstemmelse med sandheden, at den gode oversættelse også er en tolkning, fordi sprog jo ikke bare kan oversættes en til en, hvis det skal give mening.

Med den fine introduktion, Louise Øhrstrøm også leverer, og med Brian Patrick McGuires oplysende forord tilsammen med Sr. Anna-Maria Kjellegaards efterskrift, alle med et kort og præcist noteapparat, kommer bogen ganske godt rundt om sit emne, Julians tekster og teologi.

Julian frigøres fra mystikken
Det kan ikke fremhæves nok, at bogen tillige har den kvalitet, at Julian løses fra det efterhånden noget fortravede elastikord mystik. Louise Øhrstrøm demonstrerer på forbilledlig vis, at der er tale om teologi uden overnaturlige fænomener, og om intellektuel tankevirksomhed uden falbelader.

Man kan kun håbe, at denne bog vil blive læst af mange, for den vil gøre læseren klogere på en tid og en teologi, som ikke er tilstrækkelig kendt endnu.

Min eneste anke er bogens omslag. Julian ville med sin slagkraftige teologi have fortjent et noget mere farverigt og mindre fromt udtryk.

Julian af Norwich. Kærlighedens åbenbaring
Oversat af cand.mag Louise Øhrstrøm
Frederiksværk: Forlaget Boedal 2010

Anmeldt af Else Marie Wiberg Pedersen, lektor og Ph.D. ved Afdeling for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet