Lykken skal opdages på ny

Den verdenskendte forfatter Anselm Grün er teolog og har siden 1964 levet som munk i Benediktiner-ordenen. Han er leder for klostret Münsterschwarzach og fungerer som teologisk rådgiver og sjælesørger.

"Hver dag en vej til lykken" giver solid åndelig vejledning og vækker til fornyet mod og livsglæde, skriver Kristendom.dks anmelder, cand.theol. Lene Skovmark

"Hver dag en vej til lykken" af Anselm Grün, som netop er udkommet på Unitas Forlag, er en lille bog med 24 meditative kapitler med enkle anvisninger om at finde lykken i det daglige.

Det enkle budskab lyder, at vi skal vågne op og opdage, at det, vi længes efter, allerede er i os og i vores hverdag. Lykken ligger klar til at blive udfoldet og vejen er fuld opmærksomhed i øjeblikket.

Det drejer sig om at komme i samklang med sig selv og blive indforstået med sin egen virkelighed. Lykken opstår, når jeg siger ja til min menneskelighed og til alt det, som sker med mig. Lykke er i alt at vide sig båret af Guds gode hånd - også i modgang og lidelse. Et godt liv indebærer altid også at leve i relationer og at være til velsignelse for andre. Kun udøst kærlighed er lykkelig.

Anselm Grün udtrykker sit positive syn på mennesket i smuk poesi: på hjertets bund hviler lykken, kærligheden og glæden. Ja, der bor Gud selv. Vi må komme i kontakt med kilden af livgivende muligheder, opdage Helligåndens rene kilde i dybet af vores sjæl. Men vi må gennem de mudrede kilder for at finde frem til den klare kilde i dybet af vores sjæl. Ofte løber vi forvirrede rundt uden at opdage de livgivende muligheder, som sprudler for vore fødder, skriver han.

Bogens budskab er aktuelt i en tid, hvor der som aldrig før udbydes bøger og holdes kurser i, hvordan man får et lykkeligere liv. Dens tidløse budskab retter sig til alle - kristne såvel som mennesker uden særlig tilknytning til kirke. Den er livsnær og henviser til det, der ligger lige for. Grüns positive syn på mennesket virker befriende og forfriskende, som når han netop understreger, at kilden til lykken er, at den treenige Guds bor i hjertet.

Budskabet kan næsten virke for enkelt, og tanken er nærliggende, at forfatteren, som er munk, sagtens kan være lykkelig. Men vi må vel alle sande, at vi er kommet langt væk fra det enkle, og at vejen til lykken er lang. "Hver dag en vej til lykken" er en lille bog med store dybder og et frigørende budskab. Der er tale om gammel livsvisdom - som dog er ny, fordi vi nok har hørt det, men endnu ikke har erfaret lykken i vores liv og behøver at opdage den påny. Bogen giver solid åndelig vejledning og vækker til fornyet mod og livsglæde.

Anselm Grün: "Hver dag en vej til lykken"
Unitas Forlag, 2007
160 sider, 168 kr.