Paven skriver intelligent om tro, håb og kærlighed

Man aner hele vejen igennem, hvad der er Ratzingers store kæphest: Filosofien blotlægger det ufornuftige i verdslig tankegang, mens den kristne teologi er garant for den sande fornuft. -Foto: Foto: Katolsk Forlag

En ny dobbeltudgivelse giver et spændende indblik i pavens syn på de mest centrale ting i kristendommen og samfundet

Katolsk Forlag har for nylig udgivet en bog skrevet af Joseph Ratzinger, bedre kendt som den nuværende pave Benedikt XVI. Der er endda tale om to bøger i én, som titlen angiver: Se på Kristus & Gud er kærlighed.

Den første del, Se på Kristus, er en række refleksioner over de kristne grundbegreber tro, håb og kærlighed, oprindeligt udgivet i 1989 længe før kardinal Ratzinger blev til pave Benedikt.

Den anden del, Gud er kærlighed, er pave Benedikts første officielle rundskrivelse til hele verden, som blev udsendt juledag 2005. Ingen af de to bøger har tidligere været tilgængelige på dansk.

Oversætteren, Sebastian Olden-Jørgensen, nævner i sit forord som begrundelse for sammensætningen af de to værker, at rundskrivelsen om kærlighed er det naturlige supplement, der på en gang afrunder og viderefører gennemgangen af de tre guddommelige dyder. Desuden antyder han, at forlaget ønsker at demonstrere en sammenhæng i Joseph Ratzingers forfatterskab trods de knap to årtier, der skiller de to værker og det lykkes overbevisende godt.

Udgivelsen giver et godt indblik i pavens syn på nogle af de mest grundlæggende elementer i den kristne tro. Derudover vrimler det i begge bogens dele med synspunkter om samfundsforhold i al almindelighed. For eksempel indledes kapitlet om håb med en lang og grundig kritik af de politiske ideologiers grundløse optimisme, hvorefter læseren næsten umærkeligt føres videre til nogle højst opbyggelige betragtninger over bjergprædikenen.

Se på Kristus
Bogens første og største del, Se på Kristus, med undertitlen Øvelse i tro, håb og kærlighed var oprindelig en foredragsrække, som Ratzinger holdt i 1986 for præster i den katolske bevægelse Comunione e Liberazione. Foredragene er af Ratzinger selv blevet bearbejdet, oversat til tysk og suppleret med to prædikener om tro og kærlighed.

Med udgangspunkt i de tre grundbegreber tro, håb og kærlighed kommer Ratzinger vidt omkring. Foredragene veksler mellem filosofiske spekulationer, teologiske overvejelser, bibeludlægninger og spirituelle refleksioner. Man aner hele vejen igennem, hvad der er Ratzingers store kæphest: Filosofien blotlægger det ufornuftige i verdslig tankegang, mens den kristne teologi er garant for den sande fornuft.

Gud er kærlighed
Den anden del, Gud er kærlighed (Deus caritas est), er i sagens natur af en mere officiel og formel karakter. Som rundskrivelse er den formuleret som et åbent brev til biskopperne, præsterne og diakonerne, de gudviede personer og alle de troende. Alligevel møder vi også her den samme gamle tyske professor Ratzinger, der nu er blevet pave Benedikt XVI.

Før sin pavekåring var Ratzinger blandt andet kendt som panserkardinalen og Guds rottweiler, så måske er nogle blevet overrasket over, at han valgte at gøre kærlighed til det altoverskyggende tema for sin første rundskrivelse. Imidlertid skriver paven naturligt og indsigtsfuldt om begrebet kærlighed altid med et enormt perspektiv og aldrig uden et kritisk blik på samtidens udvandede kærlighedssyn.

Rundskrivelsen er delt i to dele: en mere teoretisk og en mere praktisk del. Den første del emmer af menneskelig og åndelig visdom. Her er noget at komme efter for alle, såvel katolikker som andre interesserede (som denne anmelder). Den anden del handler især om den romerskkatolske kirkes diakonale arbejde, men kommer blandt andet også ind på forholdet mellem stat og kirke.

Ingen let bog, men mulighed for udbytte
Forlaget skriver i sin omtale af bogens to dele, at de behandler centrale temaer i Ratzingers teologiske forfatterskab, men samtidig er overkommelige både med hensyn til omfang og lærdom. Det skal dog ikke forlede læseren til at tro, at der er tale om en læse-let-bog! Ratzinger er en af vor tids største intellektuelle med et svimlende abstraktionsniveau, så det til tider kan være hæsblæsende at forsøge at følge med.

Desuden forudsættes det, at læseren har en vis mængde viden om filosofi og teologi for at kunne få det fulde udbytte af bogen. Men så er der bestemt også meget godt og tankevækkende at komme efter.

Joseph Ratzinger/Benedikt XVI: Se på Kristus: Øvelse i tro, håb og kærlighed & Gud er kærlighed. 184 sider, hæftet. 175 kr. Katolsk Forlag, København, 2009.

se på kristus & gud er kærlighed, Pave, benedikt Foto: Katolsk Forlag