10 bibelcitater om bøn

Hvad står der i Bibelen om bøn?

Hvad står der i Bibelen om bøn?

Bøn har en væsentlig plads i Bibelen, og mange af Bibelens hovedpersoner udtaler sig om bøn. Se her, hvad Jesus, Paulus og David siger om sagen.

1. Om bønhørelse
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7-8

2. Tro og tilgiv, når du beder
Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser.
Jesus i Markusevangeliet kapitel 11, vers 24-25

3. Hvordan skal man bede?
Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 5-8

4. Fadervor
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13

5. Vær vedholdende!
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Paulus i Romerbrevet kapitel 12, vers 12

6. Bøn i Jesu navn
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23

7. Bøn i afmagt
Hør min klage, Gud,
lyt til min bøn!
Fra jordens ende
råber jeg til dig,
når jeg føler afmagt.
David i Salmernes bog kapitel 61, vers 2-3

8. Bøn om ikke at synke til bunds
Men jeg beder til dig
i nådens tid, Herre,
svar mig i din store trofasthed, Gud,
med din sikre hjælp!
Red mig op af dyndet, så jeg ikke synker til bunds,
red mig fra dem, der hader mig, og fra det dybe vand!
Lad ikke strømmen skylle sammen over mig,
lad ikke dybet opsluge mig,
David i Salmernes bog kapitel 69, vers 14-16

9. Jesus beder for menneskene
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig.
Jesus i Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9

10. Bøn fortrænger bekymringer
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Paulus i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7