10 bibelvers der fjerner frygten

. -

Frygt kan manifestere sig på mange forskellige måder, og alle kender til det at være bange for noget. Beliefnet.com har derfor samlet en liste med bibelvers, der kan fjerne frygten

- Frygt ikke, skriver beliefnet.com, der er nemlig hjælp at hente i Bibelen.

På den amerikanske hjemmeside får man lige nu adgang til ti bibelvers, der kan give hjælp og opmuntring i mørke stunder. Her følger en præsentation af de ti alternativer til frygten.

Selv i mørkets dal
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

(Salme 23)

Salme 23 er måske en af Bibelens mest kendte salmer. Dens budskab er, at lige meget hvor vi befinder os, selv i mørke og død, er Gud med os.

Frygt ikke, jeg hjælper dig
For jeg er Herren din Gud,
der griber din højre hånd
og siger til dig:
Frygt ikke, jeg hjælper dig.
(Esajas 41, 13)

Profeten Esajas bog rummer utallige løfter om menneskets forløsning. Her lyder Guds løfte til mennesket: Jeg griber din højre hånd, så frygt ikke.

Herren frelser jer i dag
Men Moses sagde til folket:
 I skal ikke være bange!
Stil jer op og se, hvordan
Herren frelser jer i dag.
For sådan som I ser egypterne
i dag, skal I aldrig mere få dem at se.
(2. Mosebog 14, 13)

Baggrunden for dette vers er israelitternes flugt fra deres mangeårige fangenskab i Egypten. Moses har netop opdaget at egypterne følger efter dem, men lover folket at Gud vil frelse dem i dag. Herefter rækker han sin stav frem og deler Det Røde Hav i to, så folket kan gå tørskoet over.

Gud går med dig
Vær modige og stærke! Vær ikke bange,
og nær ikke rædsel for dem, for Herren
din Gud går selv med dig, han lader dig
ikke i stikken og svigter dig ikke.

(5. Mosebog 31, 6)

Israelitternes vandring til det forjættede land bliver lang, og Moses må indsætte den yngre Josva som sin efterfølger. I dette bibelvers lover Moses folket, at Josva vil føre dem til Kanaans land, og han opfordrer til, at han og de skal være modige, for Gud går med dem.

Ikke en fej ånd
For Gud har ikke givet os en fej ånd,
men en ånd med kraft og kærlighed
og besindighed.
(2. Timotheus 1, 7)

Apostlen Paulus skriver dette brev til sin ven Timotheus, hvor han opmuntrer ham til at være stærk i sit arbejde med at forkynde evangeliet. Når han føler sig svag skal han huske, at Gud har givet ham en stærk ånd. 

Et værn for mit liv
Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?
(Salme 27, 1)

I Salme 27 udsiger Kong David de ovenstående ord som en bøn om hjælp og en takkesang over, at Gud er et værn mod hans fjender.

Du har fundet nåde
Da sagde englen til hende:
Frygt ikke, Maria! For du
 har fundet nåde for Gud.

(Lukas 1, 30)

Jomfru Maria, der blev udvalgt til at føde Guds søn, bliver mødt af en engel med ordene: Du har fundet nåde for Gud.

Frygt ikke!
Men englen sagde til dem:
Frygt ikke! Se, jeg forkynder
jer en stor glæde, som skal være
for hele folket.

(Lukas 2, 10)

Disse kendte vers er fra Juleevangeliet og er englens ord til hyrderne på marken. Frygt ikke, i dag er der født jer en frelser, han er Kristus Herren.

Hvad kan et menneske gøre mig?
Derfor kan vi frimodigt sige:
Herren er min hjælper,
jeg skal ikke frygte,
hvad kan et menneske gøre mig?
(Hebræerbrevet 13, 6)

Disse ord følger lige efter løftet om, at Gud aldrig vil lade mennesker i stikken. Derfor kan vi sige: jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?

Fred giver jeg jer
Fred efterlader jeg jer, min fred
giver jeg jer;
jeg giver jer ikke, som verden giver.
Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke
være modløst!

(Johannes 14, 27)

Her taler Jesus til sine disciple om, at han en dag må forlade dem. Men de skal ikke fortvivle eller være modløse, for han vil efterlade dem en fred, der overgår alt.

Foto: stock.xchng
. - Foto: stock.xchng
. - Foto: stock.xchng
. - Foto: stock.xchng
. - Foto: stock.xchng
. - Foto: Steve Ford Elliott
Maria Magdalene, temateaser Foto: Arkiv
. -
. - Foto: stock.xchng
. -