5 bønner til trinitatis

candles in christian church, lys, bøn, kirke Foto: stock.xchng

I anledning af trinitatis-tidens begyndelse kan du læse 5 bønner om treenighed

Trinitatis Søndag er festen for treenigheden. Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen fra Areopagos har derfor i anledning af trititatis udvalgt 5 bønner, som lever ud af treenighedens skabende og frelsende virksomhed:

1.
Hymne til Treenigheden
O hellige Trefoldighed,
eet lys, én himmelsalighed,
sollysets flamme blegner hen,
dit lys i vore hjerter tænd!

Dig love vi hver morgenstund,
giv os ved aftenstide mund
at bære bøn og tak til dig,
hvem ære bør evindelig.

Dig Fader milde, Skaber god,
Guds Søn, som her dig føde lod,
dig Ånd, som går fra begge ud
vi lover dig, treenig Gud! Amen!
(Fra Dansk Tidebog)

2.
Tilflugtsbøn
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende Vind fra Gud.
(Efter K. L. Reichelt; som brugt ved I Mesterens Lys)

3.
En keltisk velsignelse
Fader, Søn og Helligånd,
måtte de tre, i ét, være med os dag og nat,
over havets dyb og på bjergenes tinder.
Måtte vor Mor være med os,
hendes arme omslutte vort hoved.
(Efter Harald Olsen: Ilden fra vest. Verbum 1999)

4.
En keltisk velsignelse
Måtte den store Gud
Være mellem dine to skuldre
For at beskytte dig,
Når du tager hjemmefra og når du kommer hjem igen.
Måtte jomfru Marias søn være dig nær i dit hjerte,
Og måtte Helligånden strømme ned over dig.
Ja, måtte Helligånden strømme ned over dig!
(Efter Harald Olsen: Ilden fra vest. Verbum 1999)

5.
Discipelbøn om enhed mellem mennesker af god vilje
Gud, Du som er "JEG ER"!
Jeg anerkender din Ånds virke
i menneskers længsel efter dit Riges fred,
- efter det sande, det skønne og det gode. "

Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje og i enhver,
som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al sandhed og i praktisk tjeneste.
Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Må jeg finde min plads i din ene gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
- med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.
(Fra I Mesterens Lys)

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i den internationale kristne organisation Areopagos og panelist på kristendom.dk.