Juleklassiker

Fem bønner til adventstiden

Advent er en bodstid, det vil sige, vi overvejer, hvad der skal gøres godt igen i vores liv for at vi kan modtage Jesus i vore hjerter, skriver Ole Skjerbæk Madsen, som her introducerer fem bønner til advent. Foto: Lene Ebbensgaard

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen introducerer til fem adventsbønner fra forskellige kirkelige traditioner.

Læs eller genlæs artiklen fra 2010

Advent betyder komme og henviser til Guds Søns tre ankomster til verden: fødslen julenat i Bethlehem, genkomsten ved verdenshistoriens afslutning og hans komme til den enkelte troende og til menigheden i dag og hver dag.

Advent er en bodstid, det vil sige, vi overvejer, hvad der skal gøres godt igen i vores liv for at vi kan modtage Jesus i vore hjerter og tage imod ham ved genkomsten og derfor også med glæde fejre mindet om hans første komme.

Disse bønner afspejler dette forberedende aspekt af advent. Nogle af bønnerne er fra den vesterlandske tidebønstradition, nemlig morgen og aftenbønnen samt fra tidebønnen, som dog her er en sammenskrivning af nogle af de omkvæd til Marias lovsang, o-antifonerne, som bruges ved aftensangen 17.-23. december.

En af bønnerne er et salmevers fra salmebogen for at vise, at salmebogens salmer også kan være bønner. Endelig er der en bøn fra den keltiske tradition, fundet på nettet.

En morgenbøn

Læs evt. bibelsk salme 42 og fortsæt efter en kort stilhed:

Herre, vor Gud, opvæk vore hjerter, så vi må kunne berede vej for din enbårne Søn. Giv os at glædes over hans komme og at tjene ham med rene hjerter, han, som med dig og Helligånden lever og råder, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

[Efter Bibelsk fællesbøn. En enkel tidebog efter kirkelig tradition. Dansk Tidegærd/Forlag1 2010]

En aftenbøn

Læs evt. bibelsk salme 32 og fortsæt efter en kort stilhed:

Herre Jesus Kristus, vi beder dig: Rejs dig i din magt, og kom os til hjælp; lad din tilgivelse nådigt råde bod på det, som vi ved vore synder har ødelagt, du som din Fader og Den hellige Ånd lever og råder, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

[Efter Bibelsk fællesbøn. En enkel tidebog efter kirkelig tradition. Dansk Tidegærd/Forlag1 2010]

Fra salmebogen

Din fred, o Gud, som overgår
alt det, som sind og sans formår,
vort hjerte så bevare
i Kristus Jesus, at vi må
så stor en juleglæde få,
som aldrig kan bortfare!


[Thomas Kingo 1689; DDS 90,3]

Fra tidebønnen

O Immanuel, vor konge og lovens giver, du folkenes længsel, som forener jøder og hedninger: Kom at frelse mennesket, som du dannede af leret!

O Morgenrøde, du evighedens klare glans, Retfærdighedens Sol: Kom at lyse for dem, som sidder i mørkets vold og dødens skygge!

O evige Visdom, du, som udgik af den højestes mund, som når fra den ene ende af verden til den anden, og som styrer alt med kraft og mildhed: Kom at lære os vejen til salighed!

[Sammenskrivning af nogle af de såkaldte o-antifoner til Marias lovsang; Immanuel betyder Gud er med os!].

Bøn fra keltisk tradition

Dage med tunge skyer tilslører solens lys,
verden bebyrdes af gråhed og tristhed.
Åben vore øjne, Herre,
for dit lys komme,
som løfter mørkets byrde fra vore liv.

Kulde siver dybt ind i knoglerne,
hjerter og sind stivner som af frost,
sjælene beskytter sig mod kulde og ensomhed.
Åben vore sjæle, Herre,
for dit kommes varme,
og smelt den hårdhed, som skiller os fra dig og hverandre.

Træernes grene står tomme og bare op imod den stålgrå himmel,
stammerne krymper sig under vægten af frost og sne,
sidste års løv ligger fedtet og sort under vore fødder,
naturen undertrykkes af vinteren, men hviler dog
og venter en ny fødsel.


Opmuntre vore hjerter, Herre,
undertrykte af vinterkulde,
og forsikre os om dit komme,
som kalder os til nyt liv.


[oversat fra www.wellsprings.org.uk]

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og skribent ved kristendom.dk.