Fem bønner til juledagene

Julen har et personligt aspekt: kan Jesus finde en bolig i os og bæres til verden af os, spørger Ole Skjerbæk Madsen.

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen introducerer til fem julebønner fra forskellige kirkelige traditioner

Julen er solhverv, nætterne bliver kortere, lyset vender tilbage. Det var naturligt for Kirken at fejre Jesu fødsel ved solhverv, fordi Guds komme til os brød det mørke, der havde lagt sig over skabningen og menneskeheden på grund af synden.

Bønnerne afspejler dette perspektiv: Lyset bryder mørkets og dødens magt, og denne frihed gælder universelt (inddrager hedningerne). Samtidig er der også et personligt aspekt af julen: kan Jesus finde en bolig i os og bæres til verden af os?

Nogle af bønnerne er fra den vesterlandske tidebønstradition, nemlig morgen og aftenbønnen samt fra tidebønnen, som her er en Maria-antifon fra nattebønnen, som i dansk tidebøn er gjort lidt mere luthersk end den katolske original.

En af bønnerne er et salmevers fra salmebogen for at vise, at salmebogens salmer også kan være bønner. Endelig er der en bøn fra keltiske tradition, fundet på nettet.

1. En morgenbøn

Læs evt. bibelsk salme146 og fortsæt efter en kort stilhed:

"Herre, vor Gud, du, som fra alle jordens egne kalder og samler et folk, som tjener dig; lad dit herredømme blive stort og dit lys, som tændtes julenat, skinne over os og alle, der sidder i mørke og i dødens skygge, ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen".

(Efter Bibelsk fællesbøn. En enkel tidebog efter kirkelig tradition. Dansk Tidegærd/Forlag2010)

2. En aftenbøn

Læs evt. bibelsk salme 72 og fortsæt efter en kort stilhed:

"Herre, vor Gud, du, som med en stjerne som vejviser åbenbarede din enbårne Søn for hedningerne, giv i nåde, at vi, som nu kender dig i troen, må føres ad din vej, indtil vi skal skue din herlighed ansigt til ansigt, ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen".

(Efter Bibelsk fællesbøn. En enkel tidebog efter kirkelig tradition. Dansk Tidegærd/Forlag2010)

3. Fra salmebogen

"Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt."

(Hans Adolph Brorson 1732; DDS 125,9)

4. Fra tidebønnen

"Hil dig, o dronning! Moder til den forbarmende, livets og sødmens, håbets udspring, hil dig
til hvem vi råbe, Evas vildfarende sønner,
til hvem vi nu sukke med ængstelig smerte sukkende i tåredalen.
Eja jomfru, moder uden lige! Dine øjne moderligt glade så Guds Søn til verden båret.
O Jesus højt velsignet - frugt af jomfrulivet vær du vort lys, når endt er vor elende!
O rene, o milde, o Lys af Lysenes Kilde!"

(Antifon til Nattebønnen fra Dansk Tidebog)

5. Fra keltisk tradition

"Lyset brænder klart i vinduet i nat,
Kristus går forbi.
Dyrene er rastløse i stalden i nat,
Kristus går forbi.
Hyrderne holder vagt over deres hjord på markerne i nat,
Kristus går forbi.
Kroen er overfyldt af rejsende i nat,
Kristus går forbi.
Stands et øjeblik, Herre, hør min begæring,
Fyld et tomt hjerte,
Gå mig ikke forbi".

(Oversat fra www.diocese-kcsj.org)

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og panelist ved religion.dk og kristendom.dk.