I gudstjenesten beder man sammen

Nogle bønner bedes hver søndag, andre er formuleret specielt til hver enkelt søndags tema. Fælles for bønnerne er, at de læses eller bedes af en person på alles vegne. Gudstjenesten er fællesskabets rum og derfor er bønnerne også kollektive. Foto: Jesse Schutt/stock.xchng

Indgangsbøn, kirkebøn, nadverbøn og slutningskollekt. Den fælles bøn, som læses af en person på fællesskabets vegne, er en vigtig del af gudstjenesten i den danske folkekirke. Her kan du læse om gudstjenestens bønner

Lad os alle bede! Sådan lyder opfordringen til os adskillige gange under en gudstjeneste. Ordene understreger, at de bønner vi beder under en gudstjeneste, er fælles bønner. Når præsten, kordegnen eller en anden læser en bøn eller beder en bøn, så sker det på hele menighedens vegne. Derfor svarer alle Amen efter de fleste bønner.

I det følgende kan du se en oversigt over de bønner, som indgår i en dansk højmesse. Nogle bønner bedes hver søndag, andre er formuleret specielt til hver enkelt søndags tema. Fælles for bønnerne er, at de læses eller bedes af en person på alles vegne. Gudstjenesten er fællesskabets rum og derfor er bønnerne også kollektive. Vi synger sammen, vi lytter sammen og vi beder sammen.