Lectio Divina - praktisk vejledning

to lys

Læs her, hvordan du kommer i gang med at bede og få forslag til tekster og fremgangsmåde

Sådan kommer du i gang:

1.
Vælg en tekst (teksten må ikke være for lang)

2.
Find stilhed (sted, krop, åndedræt)

3.
Læs teksten (gentagne gange, langsomt). Forvent ikke voldsomme åbenbaringer. Lyt derimod efter en stille sagte susen. Ignatius af Loyola taler her i den forbindelse om at bruge den guddommelige fantasi, det vil sige at prøve at leve sig ind i den beretning, der læses. Prøv at blive en del af beretningen, og oplev den indefra.

4.
Fokuser på et enkelt ord og tyg drøv på det. Overvej, hvad ordet betyder i forhold til dine tanker, længsler, dit arbejde, dit familieliv, din økonomi og så videre. Vær ikke bange for distraktioner, der vil være uundgåelige. Distraktionerne skyldes minder, vores ansvar og lignende og er en del af os. Overgiv distraktionerne til Gud i stedet for at anklage dig selv for at være dårlig til at koncentrere dig.

5.
Tal til Gud og læg det frem, du er blevet mindet om. Brug dine egne ord eller andre bønner og salmer.

6.
Hvil i Guds nærvær ved at være stille og lad tankerne komme og gå. Lad være med kritisk at analysere, om du fik noget ud af det.

Vejledning: STILHED: Sid i stilhed et par minutter.

INDLEDENDE PÅKALDELSE: Bed følgende bøn eller en bøn du selv formulerer:

Herre Jesus Kristus
Du står her foran mig - Du er også bag mig
Du er på min højre side - Du er på min venstre side
Du er over mig - Du er under mig
Du omgiver mig på alle sider
Du bor i mit hjerte
Du gennemtrænger mig helt,
og du elsker mig
LÆSNING: Læs bibelteksten langsomt et par gange, så du i hovedtræk kan gengive den udenad.

MEDITATION: Læg teksten til side. Lad hændelsen vokse frem i dig og anvend dine sanser (se, hør, mærk, fornem). Forestil dig, at du er med i det, der foregår. Vær med i dialogen. Måske du kan identificere dig med en af personerne.

BØN: Lad meditationen lede dig til videre til bøn, som måske former sig til en bestemt beslutning. Lyt efter, om der er et budskab, som særligt står frem som Guds tiltale ind i din livssituation.

ÅNDELIG DAGBOG: Nedskriv de tanker, som du har fået under meditationen; refleksioner og iagttagelser i forbindelse med bibelteksten. Forsøg til sidst at sætte ord på, hvad Gud siger til dig personligt i en enkelt sætning.