10 kendte, katolske bønner

Katolikker bruger Bibelen og rosenkransen til bøn. Her kan du læse 10 kendte, katolske bønner. Foto: Rodrigo Abd/AP/Ritzau Scanpix

Fadervor er verdens mest kendte kristne bøn, men den er langt fra den eneste, som katolikker bruger i deres trospraksis. Få overblik over 10 katolske bønner her

Bøn spiller en vigtig rolle i kristnes liv og gudsforhold. Man beder til Gud for at anmode om noget, for at bede om tilgivelse for synder og for at takke og tilbede ham.

I den katolske kirke indgår bøn i mange forskellige sammenhænge. Præster, munke, nonner og nogle lægfolk beder tidebøn. I messen bruges der adskillige bønner. Nogle katolikker foretrækker at bede derhjemme, mens andre hellere vil bede i kirken, hvor Jesus ifølge katolsk lære er til stede i alterbrødets skikkelse - det, der også kaldes transsubstantiation.

Der er mange måder at bede på. For eksempel kan man meditere over et stykke fra Bibelen. Nogle beder frie, spontane bønner, som de selv formulerer, og nogle beder også uden ord. I katolsk tradition spiller fast formulerede bønner dog en vigtig rolle. Nogle af de mest almindelige bønner er taget fra Bibelen, mens andre er kommet til senere.

Her kan du læse om 10 af de mest kendte, faste bønner, som mange katolikker kan udenad og bruger i deres hverdag.

1. Korstegnet
Katolikker plejer at begynde og slutte deres bønner med at slå kors for sig, mens de siger:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Korstegnet er en forkortet udgave af den kristne trosbekendelse. Når man bruger det, bekender man troen på treenigheden og troen på, at Jesus har besejret det onde ved at dø på korset.

2. Fadervor
er en af de vigtigste bønner for katolikker, fordi Jesus selv (ifølge Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 9-13) lærte sine disciple at bede den.

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

3. Hil dig, Maria
Katolikker tror, at man kan henvende sig til helgenerne og anmode om deres forbøn, ligesom man kan bede andre mennesker om at bede for sig. Hil dig, Maria er den mest kendte bøn til den vigtigste helgen, jomfru Maria.

Første del af bønnen er bibelsk. Den citerer englen Gabriels hilsen til Maria ved bebudelsen: "Herren er med dig, du benådede!" (Lukasevangeliet kapitel 1 vers 28) og Marias slægtning Elisabeths ord til Maria, da de er gravide: "Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!" (samme kapitel vers 42). Bønnens anden del er en anmodning til Maria om at gå i forbøn for "os syndere".

Bønnen er også kendt under sin latinske titel, Ave Maria, men på dansk lyder den således:

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

4. Ære være Faderen
Kort lovprisning af treenigheden, som katolikker ofte bruger som afslutning på deres bønner:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

5. Rosenkrans
Rosenkransen er en bedekrans, som blev udviklet i løbet af senmiddelalderen, og som bruges til at meditere over Jesu liv, død og opstandelse. Den består af fem gange ti små perler (dekader). På hver af de små perler bedes et Hil dig, Maria. Mellem hver dekade er der en større perle, hvorpå man beder et Fadervor, og hver dekade afsluttes med et Ære være Faderen.

Mens man beder en dekade, mediterer man over et mysterium, hvilket i denne sammenhæng vil sige en del af Jesu liv. Oprindeligt var der tre samlinger af mysterier: glædens mysterier, der handler om begivenhederne omkring Jesu undfangelse, fødsel og barndom; smertens mysterier, der drejer sig om Jesu lidelse og død i påsken; og herlighedens mysterier, der vedrører Jesu opstandelse og de efterfølgende begivenheder. Pave Johannes Paul II tilføjede lysets mysterier, der handler om Jesu liv fra hans dåb til den sidste nadver.

Der findes også andre måder at bruge rosenkransen på, blandt andet barmhjertighedens rosenkrans.

6. Angelus
Bøn som katolikker beder til minde om inkarnationen, altså det at Gud blev menneske. Der ringes til angelusbøn hver morgen, middag og aften.

Herrens engel bragte Maria det glade budskab.
- Og hun undfangede ved Helligånden.

Hil dig Maria

Se, jeg er Herrens tjenerinde.
- Det ske mig efter dit ord.

Hil dig Maria

Og Ordet er blevet kød. [Man bøjer hovedet]
- Og tog bolig iblandt os.

Hil dig Maria

Bed for os, hellige Gudsmoder!
- At vi må blive værdige til Kristi forjættelser.

Herre, opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved engelens budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved hans lidelse og kors må føres opstandelsens herlighed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

7. Regina Caeli
I påsketiden erstattes Angelusbønnen af Regina Caeli (Himlens dronning). Denne bøn fokuserer mere på opstandelsen end på menneskevordelsen:

Fryd dig, Himlens dronning, halleluja.
- Thi han hvem du blev fundet værdig til at bære, halleluja:
Han er opstanden, som han har sagt, halleluja.
- Bed for os til Gud, halleluja.
Glæd dig og fryd dig, Jomfru Maria, halleluja.
- Thi Herren er sandelig opstanden, halleluja.
Gud! Du har ved din Søns, vor Herre Jesu Kristi opstandelse nådigt frydet verden. Forund os ved hans Moder, Jomfru Maria, at opnå det det evige livs glæder. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

8. Bordbøn
Når man beder bordbøn, takker man Gud for maden og beder om hans velsignelse over den. Der findes mange forskellige bordbønner. En af de mest almindelige er:

Herre! Velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

9. Bøn for de afdøde
Efter dødsfald beder katolikker ofte denne korte bøn:

Herre, giv dem (ham/hende) den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem (ham/hende). De (han/hun) hvile i fred. Amen.

10. Den apostolske trosbekendelse
En oldkirkelig sammenfatning af den kristne tro, som katolikkerne har tilfælles med folkekirken og mange andre kristne trossamfund. Den bruges under messen, og rosenkransen indledes med den.

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,
Himlens og jorden Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus,
hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde
og blev begravet,
nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse,
og det evige liv. Amen.

Artiklen er oprindeligt udgivet 25/4 2013. Den er senest redigeret 23/4 2018.

Katolikker bruger Bibelen og rosenkransen til bøn
En katolik står med sin rosenkrans og beder på stranden ved Gdansk i Polen. Foto: Alik Keplicz/AP/Ritzau Scanpix