Fem bønner af Frans af Assisi

Frans af Assisi modtager Kristi stigmata, maleri fra cirka 1430-1451. -- Foto: Arkivfoto

Læs fem bønner af middelaldermunken, som den nye pave Frans har som navnebror

Den nye pave har taget navnet Frans. Mange mener, at hans navn peger tilbage på munken og den katolske helgen Frans af Assisi (1181-1226).

LÆS OGSÅ: Så er det afgjort: Jorge Mario Bergoglio bliver ny pave

Pavens første fremtræden på balkonen i Vatikanet var præget af bøn. Før den traditionelle velsignelse af den fremmødte folkemængde, bad han de fremmødte om at bede for ham og hans virke, ligesom han bad Fadervor og "Ave Maria" sammen med verdens katolikker.

I anledning af valget af pave Frans bringer vi her fem bønner af Frans af Assisi, som fik tilnavnet efter den by, han boede i. I efterfølgelse af Kristus stræbte efter at virkeliggøre fattigdomsidealet og blev således grundlægger af tiggermunkebevægelsen franciskanerne. BAGGRUND: Frans af Assisi Læs fem bønner af ham her: Du er alt godt
Almægtige,
allerhelligste,
allerhøjeste og ophøjede Gud,
alt godt,
det højeste gode,
det hele gode,
du som alene er god,
dig giver vi til gengæld,
al lov, al pris,
al tak, al ære,
al velsignelse og alt godt.
Lad det ske.
Lad det ske.

Solsangen
Allerhøjeste, almægtige, gode Herre
din er al ære, lov og pris og al velsignelse,
dig alene, du højeste, tilkommer det,
og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!
Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger,
især broder Sol,
som skaber dag, og du oplyser os ved ham,
og han er skøn og strålende med stor glans,
på dig, du højeste, er han et billede!
Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne,
på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.
Lovet være du, Herre, for broder Vind
og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr,
hvorved du opholder alle dine skabninger.
Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være du, Herre, for broder Ild,
ved hvem du oplyser natten,
og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.
Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord,
som opholder os og bærer os
og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.
Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.

Gør mig til redskab for din fred
Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.
Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.

Lad mig ikke så meget søge
at blive trøstet
som at trøste.
Ikke så meget at blive forstået
som at forstå.
Ikke så meget at blive elsket
som at elske.
For det er ved at give,
at man får.
Det er ved at glemme sig selv,
at man finder sig selv.
Det er ved at tilgive andre,
at man får tilgivelse.
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.

Lad mig fuldføre dine opgaver
Højeste Gud, fuld af ære,
oplys mit hjertes mørke
og giv mig dyb tro,
fast håb og fuldkommen kærlighed,
indsigt og erkendelse, Herre,
så jeg kan fuldføre
de opgaver, du lægger på mig
- hellige og sande.

Du er alt det, vi trænger til
Du er hellig, Herre, den eneste Gud,
som gør underfulde ting.
Du er stærk.
Du er stor.
Du er den allerhøjeste.
Du er den almægtige.
Du, hellige Far, himmelens og jordens konge.
Du er tre og en,
Herre, Gud over alle guder.
Du er det gode, alt godt, det højeste gode, Herre, levende og sande Gud.
Du er kærlighet og barmhjertighed.
Du er visdom.
Du er ydmyghed.
Du er tålmodighed.
Du er skønhed.
Du er mildhed.
Du er tryghed.
Du er ro.
Du er glæde.
Du er vort håb og vor lykke.
Du er retfærdighed.
Du er mådehold.
Du er al vor rigdom, alt vi trænger til.

Du er skønhed.
Du er mildhed.
Du er vort værn.
Du er vor vogter og forsvarer.
Du er styrke.

Du er vort håb.
Du er vor tro.
Du er vor kærlighed.
Du er al vor glæde.
Du er vort evige liv,
store og vidunderlige Herre,
almægtige Gud,
barmhjertige Frelser.

LÆS OGSÅ: Clara af Assisi - fattigdommens mystiker

Kilde: "Dagens bøn", kristendom.dk - tilmeld dig her