10 gode råd til børneopdragelsen

Tegning: Rasmus Juul

Barndommen er en opfostring til fællesskab. Her er 10 gode råd, der kan sætte et positivt præg på dit barn og gøre det lettere for barnet at begå sig senere i livet

Forældre bekymrer sig for deres børn og ønsker dem et lykkeligt liv. Til et lykkeligt liv hører evnen til at begå sig mellem andre mennesker og knytte varige venskaber og fællesskaber og forhåbentlig også et varigt parforhold. Men i en tid præget af individualisme er det ikke længere indlysende, hvordan børn får de værdier med sig, der betinger et gensidigt og omsorgsfuldt samspil med andre.

Børn cykler som voksne, lød et slogan fra Rådet for større Trafiksikkerhed for 15 år siden. Børn efterligner, først og fremmest deres forældre, indtil de kommer i puberteten, men naturligvis også andre voksne og andre børn i deres omgangskreds.

Her følger 10 gode råd til børneopdragelsen:

Vær en rollemodel
Livet er en læreproces for såvel voksne som børn. 20% af indlæringen sker gennem forældrenes ord, 40% sker gennem deres eksempler og handling. Derfor skal der være overensstemmelse mellem ord og handling, hvis du vil være troværdig. Vær altid bevidst om, at du bliver kopieret.

Vær retfærdig
Børn har en udpræget retfærdighedssans og sammenligner sig med andre, og især andre børn. Du skal derfor kunne argumentere for det, hvis du har privilegier, som dit barn ikke har, hvis du vil være et moralsk forbillede. Det gælder også, hvis barnet har søskende. Husk at familiens yngste ikke skal have særlige rettigheder, ikke have mere beskyttelse eller indtage en rolle som familiens maskot i kraft af at være sidst ankommet. Den lille skal lære klare sig på lige vilkår med de andre børn.

Vær konsekvent
Forventninger og krav til barnet skal svare til dets alder og modenhed. Og hvis du vil respekteres, skal du stå ved dine ønsker og gennemføre dem. Nej kan være et kærligt ord, fordi det lærer barnet agt for et udsagn. Vær derfor parat til at gennemføre, hvad du mener, også selvom det afføder en konflikt.

Vær respektfuld
Et kristent menneskesyn ser alle mennesker som ligeværdige. Det vil sige, at alle fortjener kærlighed og respekt. Men den voksne har ansvaret for det, der foregår i familien og for, at familiens samspil foregår i en ordentlig tone. Alle skal føle sig værdsat og have opmærksomhed i passende mængder.

Værdsæt følsomhed
Intelligens er mange ting. Det er blandt andet at kunne leve sig ind i, hvordan andre har det eller vil reagere i en bestemt situation. At have kendskab til andres følelser får man ved at kende sine egne og kunne sætte ord på dem. Det får man ved at tale med sine børn om følelser og anerkende følelsernes værdi.

Lær børnene at tænke, før de handler
Brug tid på at forklare. Børn kan ikke udregne, hvad en handling kan igangsætte og ikke overskue en konsekvensrække. Systematisk tænkning er noget, de lærer af voksne igennem samtale kendetegnet ved fordybelse og øjenkontakt.

Undgå at forkæle
Det er ikke alt, hvad et barn har lyst til, der er godt for det, ligesom det heller ikke kan få alt. Det kan det sagtens acceptere, hvis det kender årsagen og ønsket er blevet hørt og bemærket.

Inddrag andre voksne
Andre voksne kan have gode måder at forholde sig til dit barn, eller tilbyde aktiviteter, som det kan lære af. Du behøver derfor ikke at have dårlig samvittighed over, at andre passer dit barn, mens du bruger tiden på noget, der giver dig mening, giver overskud og gør dig gladere. For det er nemlig et stort og til tider anstrengende arbejde at være forældre.

Lær børnene selvstændighed
Børn bliver bragt og hentet til og fra skole, institutioner og fritidsaktiviteter. Og ofte står forældrene på pinde ud over den alder, hvor børnene kan færdes alene. Transporten handler dermed mere om forældrenes frygt for trafikken. Husk, at det kommer barnet til gode senere hen at kunne færdes og begå sig. En dag er du her ikke mere...

Giv barnet et kæledyr
Man lærer om kærlighed ved at give og modtage. Det samme gælder omsorg og ansvar. Et kæledyr kan give et dejligt fællesskab på mange planer. Og hvis og når det dør, lærer barnet om død og sorg.

Artiklen er inspireret af Raising Caring Kids, Beliefnet.

Her elever fra Faster Skole i Astrup. Børnene på billedet er fra skolens 0. klasse. -- Foto: Thomas Juul. Foto: Thomas Juul