Af jord er du kommet ...

90 procent af indbyggerne i Danmark vælger en kirkelig begravelse, hvor en præst står for ceremonien med det sidste farvel i en kirke eller et kapel. ? Foto: Leif Tuxen.

For de pårørende er mindetalen om den afdøde ofte det vigtigste i begravelsen, men for præsten er det jordpåkastelsen

Af jord er du kommet.

Til jord skal du blive.

Af jorden skal du igen opstå.

Disse velkendte ord kan man høre ved hver eneste begravelse, som foregår i en kirke eller et kapel. Og det gør langt de fleste. Selvom danskernes religiøsitet bliver mere og mere varieret, ender det med, at hele 90 procent ønsker en kirkelig begravelse, hvor en præst i folkekirken står for ceremonien med det sidste farvel.

Så fremtrædende en rolle har kirken og præsten ikke altid haft. Helt frem til 1700-tallet foregik hele begravelseshandlingen ude på kirkegården. Familien bar deres afdøde hen på kirkegården, hvor de selv havde gravet hullet. Her sænkede de så kisten ned, og først derefter tilkaldte de præsten, som kom og kastede jord på kisten og bad en bøn. Så var begravelseshandlingen færdig, og de efterladte kastede selv graven til igen.

Det fortæller Rasmus Nøjgaard, der er sognepræst i Store Magleby på Amager. Han underviser også kommende præster på Pastoralseminariet i København i kirkens liturgi og dermed også begravelser. I den forbindelse har han sat sig ind i, hvordan begravelserne i folkekirken er kommet til at foregå, som de gør i dag.