Salmer ved begravelser

Det kan være svært pludselig at skulle vælge salmer til en begravelse. Foto: Kristian Djurhuus

Det kan være svært pludselig at skulle vælge salmer til en begravelse. Denne artikel vil give nogle gode råd om salmevalget

- Den vil jeg have sunget ved min begravelse!

En ældre mand i tv-udsendelsen "Fem sure mænd" lukkede pludselig op for følelserne. De gamle stive mænd lærte at synge og danse igen, og den største oplevelse for én af deltagerne var, da de sang "Amazing Grace". Hvorfor? Jo, han havde valgt den til sin egen begravelse.

Det er et held, hvis de pårørende ved et dødsfald kender afdødes ønsker. Hvis ikke den afdøde ligefrem har sagt, hvordan det skal foregå, kan man ved at se i den afdødes personlige papirer nogle gange finde ledetråde. Måske har den afdøde efterladt sig en salmebog med signaler om de salmer, hun eller han holdt af. Måske er der skrevet et notat, sat mærker eller lavet æselører ved nogle yndlingssalmer.

Hvis sådanne ønsker afsløres, så tag ønskerne med til samtalen med præsten.

Du kan også undersøge, hvilke salmer der er sunget ved tidligere begravelser i familien og slægten. Ofte er der en rød tråd i salmevalget. Når bedstefar skal begraves, så er det fint at synge en af de salmer, der blev sunget ved bedstemors begravelse. Tænk også på skik og brug. Hvilken årstid er det. Skal der synges høstsalmer eller julesalmer? Og ikke mindst om det er salmer, begravelsesfølget er fortrolige med. Er der mange børn med, osv.?

Ved en begravelse synger man typisk tre eller fire salmer. Når de pårørende taler med præsten vælges salmer og orgelmusik til højtideligheden. Ved salmevalget lytter præsten til de familiens ønsker, men det er præsten der har det afgørende ord.

Præster er lige så forskellige som andre mennesker. Nogle præster tillader kun salmer fra Den Danske Salmebog. Andre præster tillader andre sange og anden musik. Hvis der er en mindestund efter begravelsen er det måske en ide at gemme mere almindelig sange til denne lejlighed.

Med denne artikel kan du forberede dig til samtalen med præsten og finde ideer og baggrund for dine salmeønsker.

En undersøgelse i Kristeligt Dagblad har vist, at salmevalget ikke har ændret sig meget i tidens løb, men samtidig er der en øget tendens til at vælge populære sange, der ikke er med i salmebogen. For eksempel Kim Larsens "Om lidt bli'r her stille".

Top 10 listen 2006:

Salmebogen har ikke forslag til begravelsessalmer. Alle salmer kan i princippet vælges. Men i praksis er der nogle salmer, der bliver meget benyttet som begravelsesalmer:

Aleneste Gud i Himmerig
Alt står i Gud Faders hånd
Altid frejdig, når du går
At sige verden ret farvel
Befal du dine veje
Blomstre som en rosengård
Dejlig er jorden
Den signede dag
Den store hvide flok
Den yndigste rose
Der venter bag langfredags nat
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Du, Herre Krist
Dybt hælder året i sin gang
En rose så jeg skyde
Et trofast hjerte, Herre min
Gud skal alting mage
Han, som har hjulpet hidindtil
Her vil ties, her vil bies
Hil dig, Frelser og Forsoner
Hvo ikkun lader Herren råde
I dødens bånd vor frelser lå
Ingen er så tryg i fare
Jeg er træt og går til ro
Jeg ved et evigt Himmerig
Julebudet til dem, der bygge
Kirkeklokke mellem ædle malme
Krist stod op af døde
Lille Guds barn, hvad skader dig
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lyksalig, lyksalig hver sjæl
Nu bede vi den Helligånd
Nu falmer skoven
O, Kristelighed
Om alle mine lemmer
Op al den ting
På alle dine veje
Påskeblomst! hvad vil du her
Se nu stiger solen
Som dug på slagne enge
Som forårssolen morgenrød
Sorrig og glæde de vandre til
Tag det sorte kors fra graven
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Tunge, mørke natteskyer
Udrust dig helt fra Golgata
Vi pløjed og vi så'de
Uforsagt, hvordan min lykke
Under dine vingers skygge
Vor Gud han er så fast en borg

Ved graven:

Altid frejdig, når du går
Du, Herre Krist
Herrens venner ingen sinde
Krist stod op af døde
Min Jesus, lad mit hjerte få
O, du Guds lam
Så rejse vi til vort fædreland (sidste vers af Den signede dag med fryd vi ser)

Carsten Dybkjær er sognepræst og fagredaktør for Kristendom.dk.