Indføring

20 kendte citater fra Bibelen

Læs 20 af de oftest anvendte citater fra Bibelen. Foto: Pixabay

Hvor står budet om næstekærlighed? Hvor finder man det citat med, at "Herren er min hyrde"? Kristendom.dk præsenterer en række populære udsagn fra Bibelen

1. "Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov"
Paulus' brev til Galaterne 6,2

2. "Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød"
1. Mosebog 2,24

3. "Det folk som vandrer i mørket, skal skue et stort lys"
Esajas Bog 9,2

4. "Du skal elske din næste som dig selv"
Matthæusevangeliet 19,19. 22,39

5. "Fadervor, du som er i Himlene!"
Matthæusevangeliet 6,9-13

6. "Gud er kærlighed"
1. Johannesbrev 4,8.16

7. "Gør mod andre mennesker sådan, som I vil, at de skal gøre mod jer!"
Matthæusevangeliet 7,12, Lukasevangeliet 6,31

8. "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn."
Matthæusevangeliet 28,19

9. "Hellig, hellig, hellig er hærskarers Herre, al jorden er fuld af hans herlighed!"
Esajas' Bog 6,3

10. "Herren er min hyrde,"
Salme 23,1

11. "I min Faders hus er der mange boliger."
Johannesevangeliet 14,2

12. "Jeg er Alfa og Omega."
Johannes' Åbenbaring 1,8

13. "Jeg er vejen og sandheden og livet."
Johannesevangeliet 14,6

14. "Jeg og Faderen, vi er ét."
Johannesevangeliet 10,30

15. "Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste skal blive de første."
Matthæusevangeliet 19,30

16. "Mennesket skal ikke leve af brød alene."
Matthæusevangeliet 4,4

17. "Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner."
Johannesevangeliet 15,13

18. "Thi et barn er født os, en søn er os givet, på hans skulder skal herredømmet hvile."
Esajas' Bog 9,6

19. "Øje for øje..."
2. Mosebog 21,23-25, Matthæusevangeliet 5,38-42

20. "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."
Johannesevangeliet 8,12