Billedserie: Danmarks 10 yngste kirker

Helligtrekongers Kirke, Vallensbæk. –Den ligger lige over for Vallensbæks gamle middelalderkirke, som ses i forgrunden af billedet. Foto: Erik Møller Arkitekter.

Der findes rekordværker over verdens længste skæg, verdens mindste hus og højeste træ. Her får du listen over de nyeste folkekirke-bygninger i Danmark - bygget i år 2002 til 2012

Der findes i alt 2354 sognekirker i Danmark. Hver og en er de enestående og rummer ofte en helt særlig historie.

Nogle kirker er arkitektonisk interessante eller fremstår som kunstneriske unikaer. Solide rå kampstenskirker fra romansk tid og gotisk spidsbuede kirkebygninger med utallige spir og tårne findes overalt i det danske landskab. Og der er kirker med særlige sagnomspundne fortællinger og med fantastiske historiske kendsgerninger.

Der findes også en række helt nye folkekirke-bygninger i Danmark, som du kan læse om her og se i billedserien ovenfor. Vi tager den nyeste først.

1. Helligtrekongers Kirke, Vallensbæk, 2012
Arkitekt: Peder Elgaard
Tre forskellige bygningsformer bærer grundideen for kirken, hvor den gamle kirke, rektanglet, den ny kirke, rotunden og sognegården, en fløjbygning danner rammen om et åbent torv, hvis konstruktion har rødder tilbage til tidlige kristne kirkekomplekser.

2. Østerhåb Kirke, Horsens, 2011
Arkitekt: Johan Fogh
Kirken er en aksefast processionskirke med et lyst rum, beliggende på et plateau. Både kirke og plateau er udformet som en uregelmæssig firkant med hjørner, der er skudt frem som bastioner. Materialerne er nordiske naturprodukter, og dens høje hvide mure ses langvejs fra.

3. Thyborøn Kirke, 2011
Arkitekt: Jens Vilsbøll
Kun den gamle kirkes fritstående klokketårn er bevaret i denne moderne betonkirke med kobbertækkede tagflader. Grundplanet er kvadratisk, 27x27 meter, kun hjørnerne i øst-vest-aksen bryder kvadratet og springer frem som en stævn på et skib.

4. Dybkær Kirke, Silkeborg, 2010
Arkitekt: Regnbuen arkitekter
Kirken, der er bygget af cirka 170.000 røde teglsten, er inspireret af ideen om klosterbygningen og virker derfor lukket udadtil og åben indadtil. Dets store moderne kirkerum spiller på dagslyset og inddrager det som en del af arkitekturen.

5. Løsning Kirke, 2008
Arkitekt: Regnbuen arkitekter
Kirken, eller rettere kirkesalen, blev bygget på grund af mangel på pladser i den gamle kirke. Den er beklædt med egetræ på samme måde som de gamle stavkirker.

6. Hellig Kors Kirke, Jyllinge, 2008

Arkitekt: KHR AS Arkitekter v/Jan Søndergaard
Udefra opleves kirkebygningen som to stenmassiver, der tilsammen danner en komposition af kløvede sten og dermed fremstår som en kampesten liggende i landskabet. Den har fået tilnavnet monolitten. Ved hjælp af et specialfremstillet glastag skabes ovenlys igennem hele kirkerummet i form af et kors, der samtidig spalter huset i et kirkerum og en sidebygning og dermed inddrager naturens lyssætning som en arkitektonisk kilde.

7. Grønnevang Kirke, Hillerød, 2008
Friis og Moltkes tegnestue
Kirken er bygget som et vinkelformet bygningsanlæg, der spiller sammen med havens anlæg. Der er mange gode udsigtsforhold inde i kirken, og dagslysets tilgang er med til at berige det indirekte lys af altervæggen og samtidig give det primære lys plads i selve rummet.

8. Antvorskov Kirke, 2005
Arkitekt: Regnbuen arkitekter
Den lille trefløjede kirkebygning har 125 siddepladser. Udefra ligner den til forveksling et kloster, og den råder da også over en indre gård, hvorfra der er fri adgang til både kirken og sognegården.

9. Løget Kirke, Vejle, 2004
Arkitekt: Kuno Mielby
Selve den røde murstenskirke er placeret mellem sognegårdens to fløje, der består af en menighedssal i syd og en konfirmandstue i nord. Udefra opleves den som en treskibet bygning. Kirken har et rektangulært lystfyldt skib og et spidst, trekantet kor, hvilket leder tankerne hen imod en skibsstævn, der er trukket lidt frem i forhold til sidefløjene.

10. Sundkirken Nykøbing F, 2002
Arkitekt: Gorm Larsen
Kirken indgår i en del af et sammenbragt aktivitetskompleks, som også rummer undervisningslokale og mødelokale, kirkeplads med klokkestabel og et grønt område med sø og træer.

Kilder:
Folkekirken.dk
danmarkskirker.natmus.dk

Østerhåb Kirke. Foto: Jens Christiansen
Thyborøn Kirke. Foto: Privatfoto
Dybkær Kirke. Foto: Privatfoto
Løsning Kirke. Foto: Jens Christiansen
Hellig Kors Kirke, Jyllinge. Foto: Wikimedia Commons
Grønnevang Kirke, Hillerød. Foto: Jens Christiansen
Antvorskov Kirke. Foto: Privatfoto
Løget Kirke. Foto: Christian Møller
Sundkirken. Foto: Privatfoto