Billedserie: Grundtvigs liv og eftermæle

En statue af Grundtvig står midt i gården i Vartov, hvor Grundtvig var præst i kirken i 33 år fra 1839 til 1872.

Se billedserie med steder i Grundtvigs liv og monumenter og kirker, som er rejst til minde om ham

I billedserien ovenfor kan du se billeder af og læse historien om højskoler, kirker, buster og træer, som er rejst af Grundtvig, i hans ånd eller til minde om ham.

TEMA: Grundvigianisme - dengang og i dag

Nikolai Frederik Severin Grundtvig var præst, højskolemand, politiker og digter (1783-1872).
Rødding Højskole er verdens første folkehøjskole, beliggende i Rødding i den nordlige del af Sønderjylland.
Grundtvig var manden bag højskoletanken. Rødding Højskole er verdens første og Danmarks ældste folkehøjskole, beliggende i Sønderjylland. Foto: Peter Kristensen
Buster af Grundtvig og hans anden hustru Marie Toft. Allerede mens Lise, Grundtvigs første kone, levede, havde Grundtvig knyttet et varmt venskab med den 30 år yngre enke Marie Toft.
Marie Toft, Grundtvigs anden kone, havde efter sin mand arvet herregården Rønnebæksholm. Her ses pavillionen, som Marie lod bygge til Grundtvig. Han kaldte den "Venligheden".
Marie Toft, Grundtvigs anden kone, havde efter sin mand arvet herregården Rønnebæksholm. Rønnebæksholm er en gammel gård, som blev ombygget i 1840 hvor den fik sit nuværende nygotiske udseende med kamtakkede gavle. Gården ejes i dag af Næstved kommune og bruges som kunst- og kulturcenter.
Grundtvigstatue ved Marmorkirken, hvor han står side om side med flere af kristendommens koryfæer.
Grundtvig-statuen ved Vartov Kirke i København.
Mindesten for Grundtvig ved Udby Kirke, hvor hans far var præst, og hvor han selv sidenhen blev kapellan.
Talerstolen på Grundtvigs Højskole.
"Grundtvigs Bøg" på Strandvejen 123 i Hellerup, som er blevet fredet af Fredningsnævnet for København, er en blodbøg, som Grundtvig plantede sammen med sin kone Sophie Amalie omkring 1850, hvor han boede i en ejendom lige ved siden af det nu over 20 meter høje og levende træ.
Grundtvigs grav. På Clara Kirkegård ved herregården Gl. Køgegård blev Grundtvig i 1872 begravet i denne gravhøj. Kirkegården ligger på den østlige side af Køge Ås, knapt ½ km fra Gl. Kjøgegaards hovedbygning. Kirkegården blev indviet af Grundtvig. Hans 2. hustru Marie Toft var søster til herregårdens ejer Hans Carlsen, og hun blev begravet i kirkegårdens krypt. Grundtvigs 3. hustru Asta, født Krag-Vind-Juel-Frijs, er bisat uden for krypten.
Grundtvigs grav.
Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København NV. Grundstenen blev lagt på Grundtvig fødselsdag den 8. september 1921. Fem murere byggede tårnet, der stod færdigt og blev indviet den 11. december 1927 og kaldt Tårnkirken. Selve kirken stod færdig 1940.
Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København er en arkitektonisk kombination af landsbykirke og gotisk katedral.
Grundtvigskirken på Bispebjerg i København.Grundtvigs Kirke på Bispebjerg i København er bygget til minde om Grundtvig. Først gennem to idékonkurrencer i 1912 og 1913 fik bygmesteren Peder Vilhelm Jensen Klint ideen om en kirke som minde over Grundtvig. Grundstenen på kirkens sydvestlige hjørne blev lagt på Grundtvigs fødselsdag d. 8. september 1921. Fem murere byggede tårnet, der stod færdigt og blev indviet d. 11. december 1927 og kaldt Tårnkirken. Det blev anvendt som midlertidig kirke under færdiggørelsen af resten af kirken. Krypt og hovedskib blev påbegyndt i foråret 1928; Hele kirken blev indviet d. 8. september 1940, nitten år efter grundlæggelsen.P.V. Jensen Klint døde den 1. december 1930, og hans søn, arkitekt Kaare Klint, færdiggjorde byggeriet, herunder den store prædikestol, alteret, stolene og det lille orgel på nordvæggen. Hans søn igen, Esben Klint, tegnede det store orgel i vest og lysekronerne, der giver et særligt varmt skær i murstensbygningen. For næsten alt i kirken er baseret på mursten, som var almuens og hverdagens byggematerialer. Der blev anvendt ca. 5 millioner af slagsen, men de er mange steder skåret i en bestemt form og er håndslebne for at fremvirke et silkeblødt skær. P.V. Jensen Klint og hans hustru Mathilde Caroline Pedersdatter Klints urner er indmuret i våbenhuset over for Vinløvskrucifikset.