Billedserie

Få styr på 10 vigtige profeter fra Bibelen

Det vrimler nærmest med profeter i Det Gamle Testamente, men enkelte profeter kommer også med deres forudsigelser i Det Nye Testamente. Profeternes rolle er central i fortællingen om Gud og forholdet til menneskene, fordi profeterne er udvalgt til at formidle Guds budskaber til menneskene. Foto: Fresco i mosaik fra Altlerchenfelder Kirke i Wien

Bibelen fortæller om profetiske personer, der havde til opgave at viderebringe nyheder fra Gud til jøderne og deres konger. Her præsenteres 10 profeter og nogle af deres mange syn og profetier.

Aron er bror til profeterne Moses og Miriam, og han blev jødernes første præst. Den blomstrende kvist, som han holder i sin hånd på dette billede, er den såkaldte "Aronsstav." En af historierne om ham lyder, at en aften bad Moses ham og de andre jødiske overhoveder om at sætte en stav foran hver deres dør natten over. Da Arons stav som den eneste på mirakuløs vis blomstrede næste morgen, blev det forstået som et bevis på, at Aron var jødernes rette ypperstepræst.

Miriam, skulle have taget sin pauke og brudt ud i sang, da Moses havde ledt jøderne ud af Egypten og tørskoet gennem havet, der havde åbnet sig for dem. Ifølge Det Gamle Testemente greb de jødiske kvinder derefter også deres pauker og fulgte hendes eksempel. På klippen i baggrunden af billedet står Miriams brødre Aron og Moses.

Gud gav profeten Samuel den opgave at sørge for, at jøderne skulle få en konge. Først salvede Samuel Saul til konge. På dette billede er det dog ikke Saul, men den unge David, som Samuel er i færd med at salve. For da Kong Saul var ulydig overfor Gud, ville Gud ikke længere have ham på jødernes trone og sagde til Samuel, at han nu skulle gøre David til konge.

Profeten og mirakelmageren Elias forudsagde Guds straf over Kong Akab og hans land Israel. Straffen var en voldsom tørke over landet, der skulle vare i flere år. På billedet kan man se Elias, der selv er søgt væk fra tørken og har slået sig ned ved en kilde ved navn Krit. Her kunne han få vand, og ravne fløj til ham med kød at spise.

Esajas mente ikke, at han var god nok til at tale på vegne af Gud. Så en engel kom til ham og rensede hans læber med et stykke gloende kul for at gøre ham klar til at blive profet. Kristne mener, at han blandt andet forudsagde Jesu komme.

En "jerimiade" er et andet ord for en klagesang, for profeten Jeremias endte med at beklage sig over at være født. Gud havde nemlig givet ham den opgave at fortælle jøderne, at Guds straf ville ramme dem, og at de skulle overgive deres hellige by Jerusalem til babylonerne. Opgaven viste sig at være umulig for Jeremias, for israelitterne ville ikke lytte til hans råd.

Ezekiel fik et mærkværdigt syn. I Det Gamle testamente beskrives, at himlen åbnede sig for ham, og han så fire væsner komme ud fra en sky og en flammende ild, hver med fire vinger og fire ansigter - ét menneskeansigt, ét løveansigt, ét okseansigt og ét ørneansigt. Over dem så han Gud i en lyskrans af farver som regnbuens, og Gud begyndte at tale til ham.

Daniel levede det meste af sit liv i eksil hos perserkongens hof, hvor han mere end nogen anden vandt kongens tillid. Derfor blev rigets guvenører misundelige på Daniel, og på listig vis fik de ham smidt løverne i løvekulen. Men Gud lukkede løvernes gab, så de ikke gjorde ham noget. Da Daniel stadig var i live næste morgen, gav kongen ham nåde og hev ham op igen.

Profetinden Anna var en ældre jødisk kvinde, der ifølge Det Nye Testamente gik rundt i templet i Jerusalem og forudsagde Jesu fødsel. På billedet bliver det 40 dage gamle Jesusbarn præsenteret i templet ved kyndelmisse, som der var jødisk tradition for. Her skulle Anna også have været tilstede. Hun står i højre side med en skriftrulle i sin hånd.

I Det Nye Testamente beskrives, hvordan Johannes Døber gik ud i ørkenen og prædikede omvendelse og døbte folk i Jordanfloden. Her banede han også vejen for Jesus og sagde: "Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg. Jeg har døbt jer med vand, men han vil døbe jer med Helligånden."
I Det Nye Testamente beskrives Johannes som vild og grov. Han levede af græshopper og vildhonning og var klædt i kamelhår.

Fresco i mosaik fra 1858 i Altlerchenfelder Kirke i Wien. Foto: IRIS/ Ritzau Scanpix
Radering af Friedrich Eduard Eichens fra 1840 efter maleriet "Miriam" af Wilhelm Hensel. Foto: IRIS/ Ritzau Scanpix
Græsk ikonmaleri fra det 17. århundrede. Foto: IRIS/ Ritzau Scanpix
"Jeremias sørger over Jerusalems ødelæggelse." Maleri af Rembrandt fra 1630. Foto: Ritzau Scanpix
Maleri af Giotto di Bondone i Scrovegni-kapellet i Italien fra 1303-05 Foto: Wikimedia Commons
Maleri af Antonio Balestra fra 1700-tallet Foto: De Agostini Picture Library / A. Dagli Orti
Radering af Matthaeus Merian (1593-1650) Foto: arkivfoto
Maleri af Claude Gellée (Lorrain) fra 1647. Foto: Tangopaso
Søjle fra Sauvre-Majeure-Klosteret i Frankrig fra begyndelsen af 1100-tallet Foto: arkivfoto
Bertel Thorvaldsens gipsmodel af 'Johannes Døberens prædiken' fra 1821-22 Foto: Ritzau Scanpix/ David Høgsholt