Bispevalg

Mød Lolland-Falsters bispekandidater: Her er vores teologiske forbilleder

De to kandidater, Marianne Gaarden (tv.) og Christina Rygaard Kristiansen. Foto: Ingrid Riis/Leif Tuxen

I disse dage tikker stemmerne ind på livet løs til bispevalget på Lolland-Falster. Torsdag tælles stemmerne op, og den nye biskop bliver annonceret. Men hvem er de to kandidater egentlig rent trosmæssigt, og hvor har de fundet deres teologiske inspiration?

Christina Rygaard Kristiansen

Christina Rygaard Kristiansen er sognepræst på Falster, og efter at have slået sine folder i Tingsted sogn de seneste 20 år er hun nu en af de sidste to kandidater til bispeembedet i Lolland-Falsters Stift. Hun har et solidt ståsted i den evangelisk-lutherske tradition. Samtidig har hun et åbent sind og er ikke bange for at gøre tingene på en ny og anderledes måde, hvis det har potentiale til at gøre venskabet med Kristus stærkere.

Hos mange mennesker findes der en dyb åndelig længsel, som man skal anerkende og imødekomme, og det kan kræve, at man går alternative veje for at nå ud til disse mennesker:

”Vi skal af kærlighed og respekt til de mennesker, vi møder, give videre af det allerbedste, vi har, og jeg kender ikke noget mere værdifuldt end troen på Kristus”, siger Christina Rygaard Kristiansen. Hun fokuserer på den kristendom, der er mulig for mennesker at spejle sig i. Derfor er disciplen Peter blandt hendes favoritpersoner fra Bibelen, fordi han på trods af sin fejlbarlighed fylder hende med håb: 

”Bibelen indeholder et potpourri af vidunderlige mennesker, men Peter besidder en dyb menneskelighed, der gør ham helt særlig.” mener Christina Rygaard Kristiansen. ”Når Jesus kunne bruge ham, kan han også bruge os”.

Reformationens fader Martin Luther indtager også en plads blandt hendes største teologiske forbilleder. Hun mener, at noget af det bedste ved Luther er, at han er menneskelig og adresserer den kamp, det også kan være at tro, uden at blive selvhøjtidelig: ”Luther har mere end nogen anden formået at sætte ord på den frigørelse, som den kristne tro rummer”.

Desuden spænder Christina Rygaard Kristiansens teologiske forbilleder helt fra den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu og hans fokus på tilgivelsens vigtighed, til hendes kollegaer i præstestanden. De har igennem tiden været medvirkende til at gøre hende til den præst, hun er i dag, på trods af deres forskellige teologiske ståsteder. Deres daglige trofasthed overfor deres kald er noget af det, der gør dem til nogle af største inspirationskilder, fortæller hun.

Bøn og bibellæsning er en uadskillelig del af, hvem Christina Rygaard Kristiansen er, og et fast indlæg i hendes hverdag. Hun fremhæver især Filipperbrevet 4:4-7 som et af de bibelsteder, der har betydet mest for hende i hendes daglige tro:

”Dette uddrag siger lidt af det hele, men særligt at Gud er os nær i det daglige. Det indeholder mange facetter og rummer mange forskellige grundelementer i den kristne tro – og så har det en grundtone af glæde og bekymringsløshed og giver mulighed for at hvile i troen på Gud”.

Marianne Gaarden

Den anden kandidat til den smukt dekorerede bispekåbe er Marianne Gaarden, som på nuværende tidspunkt arbejder som teologisk konsulent i Helsingør Stift. Hun kendetegner sit teologiske ståsted som bevægeligt, og beskriver det som at være midt i livets flod, hvor man føres afsted af strømmen. Selvom hun ikke ved, hvor strømmen fører hende hen, så stoler Marianne Gaarden på, at Gud ved det, og det er nok.

Hun er ikke opvokset og formet af kirkelig praksis i barndomshjemmet, men fandt i stedet sin vej ind i folkekirken i sit voksne liv, bl.a. hjulpet på vej af den svenske teolog og karmelitermunk, Wilfrid Stinissen. Han har, ifølge Marianne Gaarden, en særlig evne til at formidle de til tider kringlede teologiske tanker på en enkel måde og i et mere tilgængeligt sprog:

”Han hjalp mig blandt andet til at forstå, at det ikke handler om at realisere sig selv, men om at lade Gud blive en reel virkelighed. Jeg har ladet mig inspirere af både skandinaviske og internationale teologer såsom Desmond Tutu, der også fremhæver, at vores forhold til Gud kommer til udtryk i vores forhold til næsten,” siger Marianne Gaarden.

For hende udfolder kristendommen sig i menneskelige forhold. Hun har i sit arbejde fokuseret på, hvordan forskellige mennesker oplever prædikenen og gudstjenesten. At tale med disse helt almindelige mennesker om deres tro er en af Marianne Gaardens største inspirationskilder sammen med teologer som Luther og salmedigteren N. F. S. Grundtvig:

”Luthers princip om, at reformationen skal fortsættes, er fortsat en stor inspiration for mig. Hvor Luther flyttede autoriteten fra pavedømmet til skriften, flyttede Grundtvig autoriteten fra teksten til menigheden,” siger Marianne Gaarden og tilføjer: ”Grundtvigs opgør med det teologiske fortolkningspatent beskriver rammende de erfaringer, jeg selv har gjort mig ved at lytte til de kirkegængere, der selv er aktive medfortolkere af de bibelske tekster”.

Marianne Gaarden fremhæver ikke en bestemt bibelpassage som definerende for hendes tro og virke, men fortæller i stedet, at de bibelske tekster altid taler til hende på forskellige måder på forskellige tidspunkter i hendes liv. Hun fortæller, at hun oplever det forunderlige, at netop den bibelpassage, hun arbejder med på det pågældende tidspunkt, altid giver hende noget i forhold til de udfordringer, glæder og opgaver, hun står midt i. Samtidig fortæller hun, at hendes favoritperson fra Bibelen er Jesus: ”Hans forkyndelse, som den er refereret i evangelierne, bliver ved med at gribe mig, udfordre mig og indgyde mig med livsmod”.