Klassiker

Ægteskab er en alvorlig sag

Den Danske Folkekirkes vielsestradition stammer fra reformationstiden Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Folkekirkens vielse har sit udspring i teologi og jura fra reformationstiden. Kristendom.dk har undersøgt sagen og har desuden samlet en række nyttige links om bryllup i folkekirken

Det teologiske grundlag for folkekirkens ægteskabsritual leverede reformatoren Martin Luther med disse ord til bruden og brudgommen, der udenfor kirkedøren havde sagt ja til hinanden:

"Det er godt for de unge at lære, at ægteskab er en alvorlig sag. Sådan var det i begyndelsen, da man bad om Guds velsignelse og menighedens bøn; og når man stadig gør det, er det bevis på, at man véd, man begiver sig ind i fare og nød og derfor hårdt har brug for Guds velsignelse og menighedens bøn ved ægteskabets start. Den nød nemlig, som djævelen afstedkommer med hor, utroskab, uenighed og al slags jammer", mente reformatoren.

Lovgrundlaget for vielser i kirken byggede oprindeligt på et ønske om at sikre børnenes arveret. Ægteskabet skulle være offentligt bevidnet. Parret drog i spidsen for et optog op til kirken. Det kaldte man brudeløb - senere bryllup. Med optoget og vielsen blev forbindelsen synlig for alle, og de børn, der blev født, var altså ikke 'horebørn'. 

Hvis man søger viden om bryllupper, kan man begynde på Kirkeministeriets borgerportal og Danmark portalen for at se, hvilke vejledninger der gives til borgerne om vielse i folkekirken.

Vielsesritualet kan kombineres med ritualet for dåb, når en barnedåb indlægges i forbindelse med vielsen.

Roskilde stifts hjemmeside leverer svar på en række spørgsmål om vielse, for eksempel hvilken kirke, man kan blive gift i, eller om man kan blive gift andre steder end i kirken.

På samme hjemmeside finder du også information om og vejledning til registreret ægteskab.

Forud for brylluppet mødes det vordende brudepar til samtale med præsten, hvor præsten fortæller om vielsen. Her aftales også musik og salmer til vielsen. I Den Danske Salmebog står vielsessalmerne som nr. 700-706. Ofte vælges en eller flere af disse sammen med andre salmer fra salmebogen. Normalt synges 3-4 salmer ved en vielse i kirken. På Galten Kirkes hjemmeside kan man høre melodierne til nogle af vielsessalmerne.

Efter at have talt med brudeparret har præsten bedre forudsætninger for at kunne skrive en personlig tale til brudeparret. Vielsestalen tager oftest udgangspunkt i bibelske eller teologiske temaer. Se eksempler på vielsestaler.

Kristendom.dk kan du læse om brudeparrets forventninger til bryllupssamtalen med præsten. Her findes også gode råd til brudeparret i artiklen: Samtalens styrker og faldgruber - God kommunikation er en forudsætning for et varigt parforhold.