Hvor skal vi begynde, når vi skal giftes?

Uanset om man skal vies på rådhuset eller i en kirke, skal man påregne nogle ugers ekspeditionstid til at bringe formalia i orden. Foto: Monkey Business - Fotolia

Der er nogle praktiske ting, der skal gøres, før man kan blive viet. Sådan kommer man i gang

Det er sjovt og dejligt at planlægge den store dag, som en vielse er. Men før end alle de romantiske detaljer kan blive til virkelighed, er der nogle formelle anliggender, som man må og skal tage stilling til og have bragt i orden. For først derefter kan man være sikker på forløbet og begynde at sende invitationer ud.

I Danmark kan en vielse foregå enten på et rådhus eller i en kirke. Folkekirken har juridisk bemyndigelse til at foretage vielser; det samme gælder de anerkendte trossamfund. Hvis et trossamfund ikke er statsligt anerkendt, må brudeparret først vies på rådhuset, hvorefter parret siden kan modtage en velsignelse dér, hvor parret har et trosmæssigt tilhørsforhold. Det er ikke ualmindeligt først at blive viet på et rådhus for siden hen at blive kirkeligt velsignet.

Kirkelige vielser i parker, haver eller i naturen tillades ikke længere. Der kan forekomme nødvielser på hospitaler eller på et sygeleje i tilfælde af akut, livstruende sygdom. Her kræves en lægeerklæring, der fastslår at den syge part ikke kan flyttes. Men også i tilfælde af nødvielse skal parforholdet prøves.

For at en vielse kan opnå juridisk gyldighed, skal det undersøges, at de to parter inden for det kommende ægteskab ikke er nære slægtninge og at der i øvrigt ikke er nogle juridiske forhold til hinder for, at ægteskabet kan indgås. Prøvelsesattesten udstedes på baggrund en ægteskabserklæring fra de to parter. Det foregår på bryllupskontoret i parrets bopælskommune. Prøvelsesattesten er gyldig i tre måneder fra udstedelsesdato. Uanset om man skal vies på rådhuset eller i en kirke, skal man påregne nogle ugers ekspeditionstid til at bringe formalia i orden.

Der er dato-bestilling for vielser på rådhuset. Ofte bliver parret viet sammen med nogle andre par og har mulighed for at have nogle gæster med, som overværer ægteskabets indgåelse. Handlingen er formel og kortvarig. Den foretages af en rådmand eller borgmester.

For at kunne blive kirkeligt viet er det en betingelse, at den ene af ægteskabets to parter er medlem af folkekirken eller det pågældende trossamfund. Det er en god ide hurtigst muligt efter, beslutningen er truffet, at kontakte kordegnen eller præsten i den kirke, hvor man ønsker brylluppet skal foregå, for at reservere dag og tidspunkt.

Kirken er forpligtet på at betjene folk i eget sogn. Kirker, som har mange vielser på grund af en romantisk beliggenhed eller et smukt særpræg, vil muligvis afvise udefrakommende forespørgsler på grund af for stort arbejdspres, med mindre brudeparret har en særlig tilknytning til kirken.

Nogle uger før vielsen aftales et møde præsten. Hvis ikke prøvelsesattesten er afleveret til kordegn/præstesekretær forinden, kan man medbringe den til samtalen sammen med ens dåbs-/navneattester samt navne og adresser på to vidner til vielsen. Sammen med præsten aftales hvilke salmer, der skal synges i kirken, og ritualet bliver gennemgået.