Lysets børn døbes ved kyndelmisse

Kyndelmisse den 2. februar går tilbage til fortællingen om Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel. Kyndelmisse betyder også lysmesse. I Danmark markeres dagen nogle steder med lysgudstjenester. I Vor Frelsers kirke holder man også konfirmandåb. Efter en stemningsfuld gudstjeneste, hvor blandt andet fadderen giver dåbslyset videre til den unge nydøbte, går dåbsgæsterne i fakkeloptog til sognegården. Foto: Anders Rye Skjold Jensen/Ritzau foto

Konfirmanddåb ved kyndelmisse den 2. februar bliver mere og mere almindeligt. For eksempel i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn

Konfirmanddåb ved kyndelmisse den 2. februar bliver mere og mere almindeligt. For eksempel i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.

Men hvorfor lige konfirmanddåb ved kyndelmisse?

Dåb til kyndelmisse giver mening

Selma Ravn er sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, og hun mener grundlæggende, at dåbens sammenhæng med kyndelmisse ikke kunne være mere oplagt.

"Kyndelmisse er lysets højtid, og dåben drejer sig meget om lys. Om at vi skal være lysets børn. I Johannesevangeliet 12,46 siger Jesus: "Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket".I dåben bekendes den kristne tro, ognår et barn døbes, bliver det Guds barn, og det skal aldrig mere vandre i mørket," siger hun.

Vor Frelsers Kirke har tradition for at tænde lys for dåbsbarnet - både symbolsk og helt bogstaveligt, som Selma Ravn siger. Her får hvert dåbsbarn - uanset alder - sit helt eget dåbslys.

Dåb går forud for konfirmation

I Vor Frelsers Kirke har man i flere år ved kyndelmisse haft den specielle konfirmanddåb af kommende konfirmander. Hvert år er den specielle gudstjeneste et tilløbsstykke, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, venner og alle de barnedøbte kammerater fra konfirmandholdet deltager.

Efter en stemningsfuld gudstjeneste, hvor blandt andet fadderen giver dåbslyset videre til den unge nydøbte, går dåbsgæsterne i fakkeloptog til sognegården, som ligger malerisk placeret i en af de historiske bygninger ved Christianshavns Kanal. Her bydes der på mad, drikke og festligholdelse af de nydøbte.

"For det er en højtidsdag og ikke bare en dag på vej til konfirmationsdagen med fest og gaver," siger Selma Ravn og fortæller, at mange af de kommende dåbsbørn i begyndelsen af konfirmandundervisningen opfatter dåben, som noget der bare skal til, for at de kan blive konfirmeret. Selma Ravn bruger derfor tid på at forklare dem, at det særlige og skelsættende er dåben, hvor man bliver et Guds barn, en del af hans rige.

Dåb til kyndelmisse betyder noget for de unge

Den del går dog i reglen også op for de unge mennesker, som selv er aktive under dåbsgudstjenesten til kyndelmisse med oplæsning af egne bønner og bibeltekster. De vælger også selv salmerne til gudstjenesten.

Salmer, lys, fakkeloptog, mad, drikke - og dåb udgør tilsammen en speciel tradition på Christianshavn, som i år løber af stablen for sidste gang i en længere periode. Vor Frelsers Kirke lukker nemlig til foråret for en større indvendig renovering.