Salmer til dåben

I de fleste kirker bliver salmesangen akkompagneret af orgelmusik. Arkivfoto fra Skt. Andreas Kirke i København. Foto: Finn Frandsen/ritzau

Nogle præster spørger dåbsforældrene, hvilke salmer de gerne vil have sunget ved deres barns dåb. Det kan derfor være en god idé at orientere sig lidt i salmebogen, inden man mødes til dåbssamtale

Den nyeste Danske Salmebog udkom i 2003 efter en del ballade. Hele forløbet omkring udvælgelsen af salmerne var problematisk, og det bærer salmebogen også præg af. Salmebogen har nemlig bevaret flere salmer, end den har fået tilføjet. I salmebogen af 2003 er der 791 salmer, og kun 117 af dem er af nyere dato.

Salmebogen er delt op i seks temaer. Dåb er ikke et af disse temaer, og det kan derfor være lidt svært at finde dåbssalmerne, hvis man ikke er bekendt med bogen. Men bladrer man lidt i salmebogen, vil man opdage, at der i de seks afsnit er nogle underafsnit, og et af underafsnittene hedder dåb. Dåbsafsnittet findesunder temaet "Troen på Gud Helligånd" og strækker sig fra side 448 til side 457. Her findes forskellige dåbssalmer af både nyere og ældre dato som for eksempel "Alle mine kilder skal være hos dig" og "Fyldt af glæde over livets under".

Men der er flere gode dåbssalmer at finde i salmebogen end i dette afsnit. For eksempel går salmerne "Sov sødt, barnlille" og "Nu titte til hinanden," som findes under "Kristenlivet," fint til en barnedåb.

Nye og ældre dåbssalmer

Salmen "Fyldt af glæde over livets under" er én af de nyere dåbssalmer, som har vundet indpas i folkekirken i de senere år. Salmen er blevet populær, fordi den på en moderne måde beskriver, hvorfor mange moderne mennesker vælger at få deres barn døbt.

De første to vers beskriver meget præcist de følelser, som nybagte forældre har. Forældrene er forundrede over, hvordan et nyt liv kan skabes, og samtidig er de angste for, at livet kan forsvinde lige så hurtigt, som det kom. I den sammenhæng er dåben det sted, hvor forældrene søger hen for at takke for deres barn og bede om beskyttelse for det nye liv. I de efterfølgende tre vers uddybes dåben teologisk og fortæller om menneskelivets placering i den historiske sammenhæng mellem Kristi død og opstandelse. Salmens melodi er let og passer godt til følelserne, der kommer frem i salmens indhold.

En af de ældre salmer, som også ofte bliver brugt ved dåben, er Grundtvigs salme "Sov sødt, barnlille" med melodi af Thomas Laub. Salmen har ligesom den moderne dåbssalme fokus på forældrenes angst og livets fare, men denne salme beskriver trygheden ved hjælp af overnaturlige væsner, såsom engle. Salmen er fortsat meget vellidt og anvendt i dag, men melodien kan måske forekomme lidt tung for en dag i festens tegn.

Dette er blot nogle få af de salmer, som man kan foreslå til sit barns dåb. Der er mange andre, gode salmer i Den Danske Salmebog, så det handler bare om at komme i gang med at finde nogle, som man kan lide. Det siges i øvrigt, at et foster bliver beroliget af sang, så måske var det en idé op til fødslen at synge danske salmer til maven.