9 spørgsmål om dåb

Hvor mange faddere skal der være? Skal man bestå en prøve, inden ens barn kan blive døbt? Kristendom.dk besvarer her klassiske spørgsmål om dåben. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

De, der snart skal have deres barn døbt, kan have mange spørgsmål om selve dåbsforløbet. Her bliver en række enkle og praktiske spørgsmål besvaret, som man kan have i forbindelse med sit barns dåb

Hvorfor er vandet lunkent?
Vandet er lunkent, så barnet hverken bliver brændt eller kommer til at fryse. Sådan var det dog ikke før, centralvarme og rindende vand blev en normal del af hverdagen. Dengang var både vandet og kirkerummet koldt. Mange børn blev døbt, når de kun var en uge gammel, så det har nok givet anledning til en del bekymringer hos de fleste forældre.

Hvad skal barnet have på?
Det er ikke påkrævet i dåbsritualet, at dåbsbarnet har hvid kjole på. I folkekirken er der ingen dresscode, og i 70'erne blev mange børn døbt i patchwork eller brune sparkedragter. Den hvide dåbskjole er et levn fra det tidlige dåbsritual, hvor dåbskandidaterne i løbet af ritualet skiftede fra deres eget tøj til hvide kjortler for at symbolisere deres overgang fra urene til rene.

Hvad sker der konkret ved dåben?
En af dåbsritualets funktioner er, at barnet bliver en del af den kristne menighed. Processionen inden dåben symboliserer, at barnet bliver optaget i menigheden, da barnet bliver vist frem for alle de tilstedeværende. Når barnet er blevet døbt, er det blevet en del af kirken.

Hvad er en fadder?
Med titlen som fadder følger ingen juridiske pligter. Fadderen lover ved dåben at oplære barnet i den kristne tro og at bevidne dåben for barnet. Før i tiden forpligtede fadderen sig også økonomisk, idet han var forpligtet til at betale noget af barnets begravelse, hvis det døde, inden det blev voksent.

Hvorfor må forældre ikke selv bære deres barn ved dåb?
Forældrene skal ikke selv bære deres barn ved dåben, da de kan vælge en gudfar eller gudmor til dette. Gudmoderen eller gudfaderen kan fungere som fadder for barnet, og de har den særlige opgave at holde barnet under dåben og svare på barnets vegne.

Hvor mange faddere skal barnet have?
Ved en dåb i Den Danske Folkekirke skal der minimum være tre faddere og højst fem. Forældrene kan fungere som faddere. Hvis der ved dåben er en gudmor eller gudfar, der bærer barnet, kan denne tælle med som fadder, men gør det ikke nødvendigvis.

Skal præsten med til fest?
I dag inviterer man almindeligvis ikke præsten med til dåbsfesten, med mindre man har et særligt nært forhold til ham.

Kan man selv vælge, hvilken præst, der skal døbe ens barn?
I nogle sogne, hvor der er mere end én præst, vil der måske være mulighed for at aftale en sær dåb med den ønskede præst, men hvis man vælge at afholde dåb ved højmessen, kan man normalt ikke bestemme, hvem præsten skal være. Der er som regel lavet en gudstjenesteliste lang tid i forvejen, hvor præsterne internt eller over sognegrænserne har fastlagt, hvem der prædiker hvornår. Dåbsforældrene må så tage til takke med den præst, der har påtaget sig ansvaret den bestemte søndag, hvor de ønsker at holde dåb. Hvis datoen ikke er vigtig, kan man vælge at indrette sig efter prædikelisten og vælge en søndag, hvor den udvalgte præst prædiker.

Kan man selv vælge salmer til ritualet?
Det er forskelligt fra præst til præst, hvor meget dåbsforældrene kan bestemme ved en dåb, men nogle steder spørger præsten, om dåbsforældrene har nogle særlige ønsker. Det er derfor en rigtig god idé, hvis man har tid til at kigge i salmebogen og finde nogle salmer, man særlig godt kan lide.