Debat

Sognepræst: Dåben virker - også ved drop in-dåb

Gud er den, der handler i dåben uanset omstændighederne ved det enkelte menneskes dåb, mener sognepræst Mette Gramstrup. Foto: Emil Kastrup Andersen

Da drop in-dåb sker med ganske samme ritual som alle andre dåb i den danske folkekirke, kan der ikke herske tvivl om gyldigheden, mener Mette Gramstrup, der er sognepræsten bag initiativet drop in-dåb

Drop in-dåb er dåb. Hverken mere eller mindre. Ligesom nøddåb, barnedåb og voksendåb, lørdagsdåb, eller hvilke ord man nu vælger at karakterisere dåb med, er dåb. Dåben er altid den samme. Uanset anledning. Det må man tro.

For dåb er Guds handling. I dåben modtager den, der døbes, pantet på Guds kærlighed, Helligånden, og er dermed definitivt bragt i relation til Gud i kraft af Kristus. Det er, hvad biskopperne i 2008 har fastslået, at dåb i den danske folkekirke er.

Og da dåb i den invitation, der sendes ud med overskriften ”drop in-dåb”, sker med ganske det samme ritual som alle andre dåb i den danske folkekirke, kan der ikke herske tvivl om gyldigheden. Gud er den, der handler i dåben uanset omstændighederne ved det enkelte menneskes dåb.

Anfægtelserne omkring drop in-dåb synes da også i højere grad at gå på manglende dåbsoplæring. For hvad er det lige de mennesker, der kommer til drop in-dåb tror på? Det er åbenbart det springende punkt. Ved de mennesker, der vælger drop in-dåb, hvad de går ind til?

Her kan det måske være interessant at opholde sig et øjeblik ved, hvordan det forholder sig i Det Nye Testamente, eksempelvis hos Paulus. Her findes der ingen lære om dåb forud for dåben. Dåb sker, når troen er til stede. I Galaterbrevet 3 vers 26-28 skriver Paulus:

”Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen. Thi alle I, som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde; thi alle er I en i Kristus Jesus.”

Når nu etniske, sociale og kønsforskelle ophæves i troen/dåben, mon så ikke man roligt kan antage, at forskellige omstændigheder, som for eksempel om det er en lørdags- eller søndagsdåb eller en drop in-dåb, også ophæves?

Men ligesom Paulus forestillede sig, at afgørende forskelle mellem menneskene i det antikke samfund blev ophævet i dåben, ligesådan forestillede han sig, at den tro, som havde udløst dåb og dermed en nyskabelse, havde konsekvenser. At blive kristen og få del i Helligånden og en ny relation til Gud i kraft af Kristus måtte nødvendigvis afspejle sig i den døbtes handlinger. Sagt på en anden måde: at blive kristen betød nye værdier. En ny relation til Gud betød et nyt menneskesyn, et menneskesyn båret af ligeværdighed: ”Så er der ikke forskel,” som Paulus skrev til galaterne.

Vores virkelighed er radikalt anderledes end antikkens virkelighed. Vores værdier, vores menneskesyn i dag defineres i mange sammenhænge af kristen tro. I den Danmarkskanon Bertel Haarder fik udgivet i 2016, hvor 10 værdier for fremtidens samfund er rangordnet, der står den kristne kulturarv på ottendepladsen. Og her nævnes specifikt næstekærlighed og alle menneskers ligeværdighed i forhold til Gud.

Så når den, der skal døbes, eller gudmor eller gudfar ved barnedåben i dag svarer ja til den apostolske trosbekendelse, så må man tro, at dåben virker. Også ved drop in-dåb. Alt andet vil være sindelagskontrol. Og det bruger vi mig bekendt ikke i Folkekirken.

Mette Gramstrup er sognepræst i Kristkirken, hvor de sidste efterår inviterede til drop in-dåb