Aalborg Stift satser på kristendomsundervisning for voksne

Den teologiske voksenundervisning kan gøre os fortrolige med vore kulturs forudsætninger, mener sognepræst Christian Krüger. Her ses Budolfi Kirke, Aalborg.

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg oplyser om det kristne værdigrundlag. Denne udvidede og avancerede "søndagsskole" kører nu på sit trettende år

Initiativet til Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift blev taget i 1994. Siden da har det fundet en blivende form med god tilslutning, faste mødelokaler og et godt miljø på holdene.

- Vi satser på teologisk voksenundervisning, fordi vi lever i en tid, hvor vi fornemmer, at mange søger efter svar på hvad vores kultur bygger på, og hvordan det kristne værdigrundlag ser ud, siger sognepræst i Løkken-Furreby Sogn Christian Krüger, der både er underviser ved og næstformand for Teologisk Voksenundervisning.

Christian Krüger peger desuden på, at det er gavnligt at satse på teologisk undervisning i en tid, hvor mange former for religiøsitet tiltrækker sig opmærksomhed. Den teologiske voksenundervisning kan gøre os fortrolig med vore kulturs forudsætninger, mener Christian Krüger.

- Folk der typisk tilmelder sig, har en fornemmelse af, hvad kristendommen handler om. Men alle kan tilmelde sig, og alle kan her få en mere end god og grundig teologisk basisviden. Jeg vil sige, at undervisningen foregår på et højt niveau, men samtidig sørger vi for, at have elementer af dialog og meningsudveksling med i vores undervisning, siger Christian Krüger.

Deltagerne i voksenundervisningen er inddelt i fire årgange med i alt cirka hundrede studerende. På de tre første årgange deltager omkring 20 elever. Den fjerde årgang er for alle, der har gennemført de første tre år. Her vender mange studerende tilbage igen og igen. Der er mellem 40 og 60 studerende på denne årgang.

- Vi ser, at de studerende får utroligt meget ud af undervisningen. Der er rigtig mange, som bliver hængende. De suger til sig, siger Christian Krüger.

Tilbuddet gælder alle voksne, som ønsker at få udvidet deres kendskab til Bibelen, dens tilblivelse og til kristendommens oprindelse, gudsopfattelse, historie og livsforståelse.

Undervisningen samler sig om de teologiske fagområder og strækker sig over tre vintre.

Find flere oplysninger på Aalborg Stifts hjemmeside.