Bedømmelseskriterier for "Danmarks bedste kirkelige hjemmeside 2008"

Brugervenlighed, navigation, æstetik, kreativitet, opdatering, indhold og relevante fakta. På disse syv områder skal de kirkelige hjemmesider konkurrere.

Her kan du læse om de kriterier, som ligger til grund for dommerpanelets bedømmelser

Overordnet set vil der i bedømmelsen blive kigget på, hvad hjemmesiden har som sit formål og om de besøgende får det, de kom efter. Hvis den besøgende får mere, end han havde ventet, er det naturligvis et plus.

Der vil blive taget højde for hjemmesidens størrelse, bemanding og budget. De fleste sognesider er bemandet af én person og har begrænsede økonomiske ressourcer til disposition. En god kirkelig hjemmeside behøver dog ikke at have et professionelt design, en stor bemanding og et godt budget til rådighed for at løbe med sejren.

En lille hjemmeside formår måske netop med enkle midler at kommunikere et budskab klart på fem linier med et godt og passende billede og har derfor gode chancer for at vinde konkurrencen.

Nærmere definerede kriterier som står centralt i bedømmelsen er brugervenlighed, det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt brugerne på en nem og logisk måde kan få fat på de oplysninger, som de er ude efter.

Vigtig er også navigationen, det vil sige, om man på siden opnår en klar og intuitiv forståelse af, hvor man skal klikke for at få de ønskede oplysninger, for eksempel i topmenu eller venstremenu.

Sidens æstetik er også et vigtigt parameter, selvom dette aspekt unægteligt hører til bedømmelsens subjektive side. Klare, rene og overskuelige linier i opstillingen af hjemmesiden og et godt og harmonisk farvevalg er ting, der vil blive kigget på.

Et kriterium der hedder kreativitet vil indeholde spørgsmålet om, hvorvidt de besøgende får mere ud af besøget på hjemmesiden end de havde forventet. Findes der f. eks. ting, der rækker ud over de almindelige praktiske oplysninger, som siden forventes at have som minimum, som f. eks. quizzer, konkurrencer og interaktive aktiviteter, er det en fordel. Og har hjemmesiden været god til at anvende mediet, det vil sige været god til at udfylde internettets rammer, stiller det også siden bedre.

Vigtigt for bedømmelsen er også spørgsmålet om sidens regelmæssige opdatering. Afhængig af sidens størrelse forventes det, at der sker nye og dynamiske ting på siden, som giver brugeren lyst til at besøge siden regelmæssigt. En side der får den besøgende til at gå tomhændet bort ved gentagne besøg, kan ikke siges at udnytte internettets muligheder for hurtighed og fleksibilitet.

Et godt og detaljeret indhold, der for eksempel fortæller om baggrunden bag de kirkelige ritualer og som griber fat i kirkelige og kristelige emner vægtes også højt.

Med til hjemmesiden hører naturligvis også relevante fakta, for eksempel information om arrangementer og kontaktoplysninger.

For alle disse delkriterier gælder det, at de gerne skal optræde i afrundet form og tjene sidens formål som helhed.