Forsker: Jesus døde ikke, han besvimede bare

"Jeg ønsker ikke at støde nogle, men jeg mener ikke, at Jesus nødvendigvis var død, da han blev taget ned fra korset. Opstandelsen kunne være et tegn på, at den historiske Jesus kom sig efter en besvimelse," siger overlæge, dr. med. Per Lav Madsen. Her ses Jesus på korset i Pedro Orrentes (1588-1645) strøg. Foto: Wikimedia Commons

Overlæge Per Lav Madsen mener ud fra forsøg at kunne påvise, at korsfæstede besvimede, fordi de blev tvunget til at holde sig stille og opret. Han sætter spørgsmålstegn ved, om Jesus virkelig var død, da han blev taget ned fra korset

Jeg ønsker ikke at støde nogle, men jeg mener ikke, at Jesus nødvendigvis var død, da han blev taget ned fra korset. Opstandelsen kunne være et tegn på, at den historiske Jesus kom sig efter en besvimelse, siger overlæge, dr. med. Per Lav Madsen. Han har tidligere forsket i orthostase (hvad der sker med kroppens kredsløb/cirkulation når man rejser sig fra liggende stilling, red.) og mener, at mange af de etablerede teorier om Jesu død mangler tanke for det fysiologiske kredsløb.

LÆS OGSÅ: Blodet og livet forlod langsomt den korsfæstede

Korsfæstelsen var en almindelig udbredt henrettelsesform, og mange slaver og oprørere er døde efter kortere eller længere tid på korset.

I Jesu tilfælde er to af de oftest citerede (og diskuterede) teorier, at Jesus døde som følge af henholdsvis kvælning og blodtab. I 1953 fremkom lægen Pierre Barbet med en teori om, at stillingen på korset langsomt kvalte Jesus, og omkring 25 år senere opponerede lægen Frederick T. Zugibe mod denne teori og vurderede, at det var blodtab som følge af skaderne påført Jesus inden korsfæstelsen, der var den indirekte årsag til Jesu død. Men han er enig i, at det var en form for shock, der førte til, at Jesus kollapsede på korset:

Det minder om et blødningschok, hvor der ikke er blod nok i årerne. Men ved korsfæstelsen skyldes det, at alt blod ryger ned i fødderne og forsvinder fra det centrale kredsløb.

LÆS OGSÅ: Korsfæstelse var tortur

Per Lav Madsen mener ud fra sine forsøg at kunne påvise, at korsfæstede besvimede, fordi de blev tvunget til at holde sig stille og opret:

Vi har lavet nogle forsøg, hvor vi vipper hele forsøgspersonens krop med hovedet opad for at undersøge ilttilførslen til hjernen og hjertet. Forsøgene viser, at hvis 100 mennesker vippes 50 grader, vil de 90 procent af dem besvime inden for en time. Hvis man ikke bruger sine ben, besvimer man, siger Per Lav Madsen og henviser til dronningens garder, som får at vide, at de skal gå i støvlerne for ikke at falde om.

Ud over de voldsomme smerter, som Jesus har lidt under efter piskning og efter at have fået gennemnaglet fødder og muligvis også hænder, har den tvungne oprejsning ifølge Per Lav Madsen efterhånden givet Jesus kvalme og til sidst susen for ørerne, før han simpelt hen er besvimet. Det er muligt, at han siden blev stukket ihjel af den soldat, der ifølge Johannesevangeliet med et spyd i siden tjekkede, om han nu var død. Men det er også muligt, at han blev nedtaget fra korset, mens han var besvimet og anbragt i graven uden at være helt død, siger Per Lav Madsen.

LÆS OGSÅ: Jordskælv afslører årstal for Jesu korsfæstelse

Men Niels Svensson, læge og forfatter til bogen "Det sande ansigt om ligklædet i Torino", er ikke enig i, at den forklaring en tilstand af ortostatisk hypotension er den primære på Jesu kollaps på korset:

Per Lav Madsen beskriver blot lavt blodtryk i stående stilling, fordi blodet blandt andet samler sig i benene. Mange kender også tilstanden, hvis man i lang tid har stået helt stille i kø uden at bevæge sig og så bliver utilpas. Ortostatisk hypotension er formentlig også en mindre medvirkende faktor for Jesu vedkommende, men bestemt ikke den eneste, understreger han og uddyber:

Når den ophængte arbejder på at opretholde sin vejrtrækning, bruger han sandelig også venepumpen og opretholder dermed bevægelse i sit kredsløb.

Men Peter Lav Madsen holder fast i sin teori og mener, at en ekstra pointe er, at evangeliernes beskrivelse af, at Jesus genopstod på tredjedagen ekkoer gammeljødiske skrifter:

Tretallet er som bekendt et magisk tal og det er sandsynligt, at det er kommet til i en senere sammenhæng. Den historiske Jesus kan sagtens være "genopstået" lige efter at være kommet ned fra korset; eller i min optik kom sig efter sit besvimelsestilfælde.

Andre forskere har tidligere nævnt muligheden for, at Jesus Kristus ikke var død, da han blev taget ned fra korset, men Morten Hørning Jensen, lektor ved Menighedsfakultetet i Aarhus og redaktør på det arkæologiske blad TEL giver ikke så meget for den slags teorier:

Ideen om, at Jesus blot var besvimet, er ikke ny, og man kan se spor af den helt tilbage i Ny Testamente. Men teorien har aldrig slået an, siger han.

LÆS OGSÅ: Hvad ved vi om den første kristne påske?