Helligtrekonger fejres med stjernevandring i Havdrup

Havdrup Kirke i vinterklæder. Foto: Anette Hemmingsen

"Tanken bag stjernevandringen er at fastholde juletiden, som varer helt til helligtrekonger, og ikke, som de fleste tror, til og med 2. juledag," siger sognepræst i Havdrup Kirke Kristine Stricker

Godt nok er juleferien slut for langt de fleste, men julen slutter først til helligtrekonger, som altid falder d. 6. januar.

I Havdrup Kirke på Midtsjælland har man derfor lige siden Kristine Stricker for tre år siden blev sognepræst ved kirken fejret denne dag med at gå en såkaldt stjernevandring.

Således også i år, hvor man mødes søndag den 6. januar kl. 17 til en stille andagt i kirken, inden man med lys i hænderne bærer julen ud af kirken og ud på kirkegården, hvor Dejlig er den himmelblå afsynges under stjernerne, inden der afsluttes med en kop varm kakao.

Den universelle kristendom

Stjernevandringen kom jeg med fra mine år i Kongsted på Sydsjælland. Tanken bag er at fastholde juletiden som varende helt til helligtrekonger, og ikke, som de fleste tror, til og med 2. juledag. At vi får hele historien med omkring de vise mænd, som kommer fra fremmede egne og dermed bærer kristendommens budskab om, at Gud ikke kun er for den udvalgte og kendte skare, men for alle. At kristendommen er universel, siger sognepræst ved Havdrup Kirke Kristine Stricker.

Men det drejer sig også om at huske at runde festen af og om langsomhed.

Vi danskere er rigtigt gode til at forberede fester, herunder også julen. Men dagen efter festen falder det hele på gulvet med et suk, og så krabber vi af sted hen over nytåret med amputerede følelser og mærkelige tømmermænd over, at julen bare var det. Bare var så mange forberedelser, der kulminerer i få timer juleaften. I stedet skal vi forlænge glæden og lyset, så det stille glider ind i helligtrekonger, hvor vi så markerer, at NU stopper festen, siger hun og fortsætter:

Altså at øve os i langsomheden, i stedet for at blive så effektive at træet og pynten er væk, inden vi rammer den 27. december. At lade duften blive i huset og lyden af knasende grannåle under tæerne vokse, så vi bliver nødt til at gå lidt stille de 14 dage, som det varer. Vi lever i hverdagene, men af helligdagene, så det har altid undret mig, hvorfor folk har så travlt med at komme tilbage til den hverdag, der er så rigeligt af i forvejen.

Alle 19 vers af "Dejlig er den himmelblå"

Stjernevandringen i Havdrup er en gudstjeneste, som ifølge Kristine Stricker er for alle aldre.

Under stjernevandringen aktiveres alle sanser, når vi går på kirkegården imellem gravene og synger med lys i hånden. Når vi har sunget Grundtvigs Dejlig er den himmelblå i den uforkortede 19 vers lange udgave, drikker vi kakao og slukker fredslyset fra fødselsgrotten i Betlehem, som har lyst ved kirken siden 1. søndag i advent. Og så er julen slut for i år.

Fredslyset fra Betlehem skal slukkes i forbindelse med stjernevandringen til helligtrekonger. Foto: Anette Hemmingsen
Graver Jannie Hansen i færd med at tænde lys inden julen bæres ud. Billedet er fra 2012. Foto: Anette Hemmingsen