Helligtrekonger: Symbolet på en global kirke

De hellige tre konger tilbeder Jesusbarnet på et maleri af Andrea Mantegna, der levede fra 1431 til 1506. Foto: J. Paul Getty Museum

Tre vise mænd fra Østerland kom hele vejen til Betlehem for at tilbede Jesus i krybben. Derfor peger nogle præster på det globale i årets helligtrekongers-gudstjenester, mens andre fokuserer på dagen som julens afslutning

Selvom fortællingen om de hellige tre konger er fyldt med legender, er budskabet om, at rejsende fra flere dele af verden mødte frem for at tilbede Kristus, stadig fortællingens vigtigste.

Det siger pensioneret sognepræst Lars Mandrup, der i anledning af helligtrekonger er vendt tilbage til prædikestolen i Lystrup Kirke i Aarhus.

De vise mænd, som kom til Betlehem, var ikke-jøder, det vil sige hedninge, som alligevel mødte frem for at tilbede barnet som verdens frelser. Derfor peger historien netop på, at kirkens perspektiv også gælder de ikke-kristne, mener Lars Mandrup og understreger, at helligtrekongers-gudstjenesten traditionelt netop er en missionsgudstjeneste.

Som tidligere formand for Danmission vil han selv i sin prædiken og efterfølgende foredrag En verden til forskel fokusere på kirkens globale rolle.

Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen markerer også helligtrekongers globale symbolik, men han har valgt at vende betydningen rundt og i stedet fokusere på den kristendom, der kommer til de danske kirker udefra.

Han prædiker fredag aften ved en stor international gudstjeneste, hvor Københavns forskellige migrantkirker deltager. Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem Danske Kirkers Råd og Tværkulturelt Center, og Niels Nymann Eriksen håber, at aftengudstjenesten bliver en tradition.

Traditionelt forbinder man helligtrekonger med mission udadtil, men for os handler det om at holde døren åben, når folk fra fjerne lande kommer til vores kirkedøre for at tage del i lovsangen til Kristus gennem deres egne tolkninger af kristendommen, forklarer Niels Nymann Eriksen.

Sidste år vurderede Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) at omkring hver niende kirkegænger i Danmark er nydansker, og at der i gennemsnit oprettedes én ny migrantmenighed i Danmark pr. måned.

Det er vigtigt for den danske folkekirke at kunne forbinde sig med disse migrantmenigheder, som ønsker at give os det glade budskab tilbage i vores liv, siger Niels Nymann Eriksen.

Ud over gudstjenester markerer flere kirker også julens afslutning med andre aktiviteter. I Fredericia holder man traditionen tro et fakkeltog for at markere helligtrekongersdag. I dag mødes en stor flok børn og voksne foran kirken i byens centrum, St. Michaelis Kirke, og går mod Christianskirken, som ligger uden for byens volde. Her afsluttes fakkeltoget med en kort gudstjeneste.

Helligtrekonger er jo både beretningen om de vise mænd, der finder Jesusbarnet, og det er afslutningen på julen, siger en af deltagerne, præst Peter Østergaard Jakobsen fra St. Michaelis Kirke.

Derfor markerer vi julens afslutning ved at tænde lys i mørket og synge helligtrekongers-salmen Dejlig er den himmel blå. Med sangen og lysene bærer vi julen ud og vi gør det ved at vandre fra en central kirke til én uden for voldene, siger Peter Østergaard Jakobsen.